• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mięśnie podudzie przód

Mięśnie podudzie tył

Mięśnie podudzie bok

Mięśnie podudzie tył

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Staw kolanowy

Troczek mięśni strzałkowych

Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego

Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego

Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego

Ścięgno achillesa

Ścięgno achillesa

Ścięgno achillesa

Ścięgno achillesa

Ścięgno achillesa

Ścięgno achillesa

Ścięgno mięśnia długiego strzałkowego

Mięsień strzałkowy trzeci
(część mięśnia prostownika długiego palców)

Mięsień strzałkowy trzeci
(część mięśnia prostownika długiego palców)

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień strzałkowy długi

Mięsień płaszkowaty

Mięsień płaszkowaty

Mięsień płaszkowaty

Mięsień płaszkowaty

Mięsień płaszkowaty

Mięsień piszczelowaty przedni

Mięsień piszczelowaty przedni

Mięsień piszczelowaty przedni

Mięsień piszczelowaty przedni

Mięsień piszczelowaty przedni

Mięsień brzuchaty łydki

Mięsień brzuchaty łydki

Mięsień brzuchaty łydki

Trójkątna krzywizna nad stopą

Trójkątna krzywizna nad stopą

Rozcięgno stopy

Rozcięgno stopy

Rozcięgno stopy

Troczki stopy

Troczki stopy

Troczek zginaczy

Troczek mięśni strzałkowych

Troczek dolny prostowników

Troczek dolny prostowników

Troczek górny prostowników

Troczek górny prostowników

Ścięgna mięśnia prostownika długiego palców i prostownika długiego palucha

Ścięgna mięśnia prostownika długiego palców i prostownika długiego palucha

Mięsień napinacz powięzi szerokiej

Mięsień napinacz powięzi szerokiej

Mięsień odwodziciel palucha (stopa)

Mięsień odwodziciel palca małego (stopa)

Mięsień prostownik długi palców