• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
💟nöral tüp defektleri💟

🌸nelerdir🌸
1)💟ensefalosel💟
2)💟Anensefali💟
3)💟spina bifida occulta💟 4)💟meningosel 💟
5)💟meningomyelosel💟
💟ensefalosel💟

nedir
💟beyin dokusunun💟

🌸 kraniumdan dışarıya🌸

💟herniasyonu💟

💟(en sık oksipital bölge)💟
💟Anensefali💟
💟nöral tüpün💟

🌸anterior üst bölgesindeki🌸

💟kapanma defekti 💟

🌸en ağır form🌸
⛔yaşamaz⛔
💟spina bifida occulta 💟
1) 💟yalnızca radyolojik 💟

2)💟L5 S1 kapanma defekti💟

💟klinik bulgu vermez 💟
3)Defekt üzerinde
💟kıllanma💟
🌸dermal sinüs🌸 bulunabilir
💟meningosel 💟
1)💟spinal kord aksi boyunca💟
🌸vertebral arcus kapanma defekti🌸
💟dışarıya keselenme💟
💟üzeri cilt ile kaplıdır 💟
2)💟kese içinde nöral doku⛔
3) 💟nörolojik sekel ⛔
💟meningomyelosel💟
1)💟nöral dokunun
💟lomber defekt dışarı herni💟
2)🌸 üzeri cilt ile kaplı değil 🌸
3)💟Hernide spinal kord➕
4)💟Lumbosakral bölgededir💟
5) 💟3 çeşit komplikasyon ➕
💟meningomyelosel💟

🌸komplikasyon🌸
1)💟Nörolojik💟
🌸hidrosefali🌸
🌸arnold chiari eşlik 🌸
2)💟ürolojik💟
🌸idrar kaçırma🌸
🌸nörojenik mesane🌸
3)💟ortopedik💟
🌸flask paralizi🌸
🌸kifoskolyoz🌸
💟nöral tüp defekti💟 prenatal tanı da

🌸annede ve amnion sıvı🌸

neye bakılır
💟alfa feto protein💟

💟asetilkolinesteraz 💟
💟nöral tüp defektinde💟

🌸en sık ölüm nedeni 🌸
🌸menenjit ensefalit🌸

gibi enfeksiyonlara bağlı

💟hidrosefali💟
💟diastometamyeli💟

nedir
🌸spinal kord kemik diken🌸

yada

🌸fibroz bir bant🌸

ile uzunlamasına ikiye ayrılır
💟diastometamyeli💟

🌸semptomlar 🌸
💟ekstremitede güçsüzlük 💟

🌸idrar inkontinansı🌸
💟arnold chiari💟

🌸malformasyonu🌸
1)💟medüller ve serebral💟 dokunun
🌸foramen magnumdan🌸 🌸servikal vertebra doğru🌸 herni olmasıdır 2)💟meningomiyelosel ile eşlik💟
💟Dandy Walker💟

🌸 malformasyon🌸
💟foramen magandi💟ve 💟foramen Luschka💟

🌸 bloğu ve atrezine🌸
sekonder obstrüktif hidrosefali

💟4. ventrikül kistik genişleme💟 birlikte
💟Syringomiyeli 💟
🌸spinal kord🌸

💟içi sıvı dolu kavite veya kist💟
💟sakral disgenezi💟

🌸eşlik eden 🌸
💟diyabetik anne çocuğu💟
% 1
💟ant. orta hat Defekt💟

🌸 diğer adı nedir🌸
💟holoprozensefali 💟
💟holoprozensefali💟

🌸kimlerde görülür🌸
💟diyabetik anne çocuğu 💟
💟trizomi 13 💟
💟holoprozensefali💟

🌸nedir🌸
💟hipotalamus hipoplazi💟 ve

💟tek ventrikül hipoplazi💟
💟holoprozensefali💟

🌸klinik🌸
1)💟ateş düzensizliği💟
2)💟Apne💟
3)💟ağır psikomotor retardasyon💟
💟hücresel migrasyon💟 ve 💟proliferasyon bzk💟
1)💟korpus kallozum agenez💟
2)💟hidranensefali💟
3)💟lizensefali💟
4) 💟şizensefali💟
5)💟porensefalit💟
6)holoprozensefali

💟Möbius send💟

💟bilat fasiyal paralizi💟ile


💟N. abdusens paralizi 💟


3)💟emme zayıf💟


4)💟zeka normal💟

💟Kraniosinositoz💟

💟nedir💟
💟Sütür erken kapanması💟
💟Skafosefali💟

🌸 nedir 🌸
💟sagital sütürün kapalı💟 🌸arkaya doğru uzanmış🌸 🌸yanlarıda basık bir kafa🌸
💟Kraniosinositoz💟

🌸birlikte hastalıklar🌸
1)🌸apert sendromu🌸
2)🌸frontal plagiosefali 🌸
3)🌸Crouson sendromu🌸
4)🌸carpenter sendromu🌸
yenidoğanda

💟baş çevresi genişleme💟

🌸 en sık sebebi🌸
💟hidrosefali💟
💟hidrosefali kaça ayrılır 💟
💟komunike hidrosefali 💟
💟non komunike hidrosefali💟
💟komunike hidrosefali💟

🌸sebepleri🌸
💟akondroplazi💟

💟koroid pleksus papillomu💟

💟menenjit💟

💟post hemorajik💟
💟non komunike💟

💟hidrosefali nedenleri💟
💟aquaduct stenoz💟
💟arnold chiari malformas. 💟
💟klippel feil sendromu💟
💟dandy walker malf💟
💟hidrosefali tedavi💟
💟ventriküloperitoneal şant💟
💟serebral palside💟

🌸en önemli etken🌸
💟hipoksi💟
💟çocuk en sık 💟

💟hareket bozukluğu💟
💟serebral palsi💟
(santral motor defisit vardır )
💟serebral palsi💟

🌸sınıflaması🌸
1)💟spastik 💟 2)💟ekstrapiramidal tip💟
3)💟mix tip💟
💟serebral palside💟

💟klinik💟
🌸hipotoni🌸
🌸emme ve yutma koordinasyon bzk 🌸
🌸beslenme bozukluğu 🌸
🌸addüktör kaslardaki sertlik🌸
💟davranış değişikliği💟
💟ağır kolik💟
💟irritabilite💟
💟akut💟
🌸tekrarlamayan nöbet💟

🌸en sık görülen tipi🌸
💟febril konvülziyon💟
💟febril konvüzyon tipler 💟
1) 💟Basit 💟
🌸15 dakikayı açmaz⬇
💟birkaç sn içinde sonlanır💟
💟9 ay ile 5 yaş 💟arasındadır

2)💟komplike💟
🌸15 dakikadan ⬆
🌸24 saat içinde yenilebilir🌸
💟epilepsi çeşitleri💟
🌸parsiyel 🌸
🌸jeneralize🌸
💟parsiyel epilepsi💟

💟çeşitleri💟
💟basit parsiyel 💟
💟kompleks parsiyel 💟
💟basit parsiyel epilepsi💟

🌸kliniği🌸
1)💟asenkron tonik ve klonik💟 hareketleri vardı
2)💟daha çok yüz boyun ve extremitede💟
3)💟postkoital dönem yok⛔
💟kompleks parsiyel epilepsi💟

🌸klinik bulgusu🌸
1)💟erişkinde en sık💟
2)💟bilinç değişikleri💟
3)💟parsiyel nöbetlerden daha uzun 1-2 dakika sürer⬆💟
💟jeneralize nöbetler💟

nelerdir
1)💟absans nöbet💟
(petit mal)

2)💟jeneralize tonik klonik💟 (grand mal)

3)💟infantil spazm💟
(west sendrom)
💟absans nöbetleri💟
(petit mal)
💟10 sn'den az süren💟
🌸ani motor aktivitede🌸 ve 🌸konuşmada durma🌸
🌸 kısa bilinç kaybı🌸
🌸tipik sabit bakış epizodu🌸
💟absans nöbetleri💟

(petit mal)

💟Karekteristik EEG bulgu💟
💟Frontal lobda 💟

🌸diken dalga🌸
absans nöbetleri (petit mal) ile parsiyel kompleks konvülsiyon arası fark
1)parsiyel kompleksde postiktal dönem var absansda yoktur
2)absans da nöbet gün içinde çok olabilir
absans nöbeti
(petit mal)

🌸tedavisi 🌸
💟Etosüksimit💟

💟valproik asit💟
💟jeneralize tonik klonik💟 nöbetler 🌸grand mal🌸
1)🌸erişkinde en sık🌸
2)💟YD de görülmez ⛔
3) 💟nöbet çok sayıda 💟
🌸kısa süren🌸
🌸 motor ve duysal aura🌸 periyodu ile başlar
4)💟prodromal faz💟
🌸 nöbetten birkaç saat önce🌸 başlar

💟infantil spazm💟


(west sendromu )🌸Triadı🌸

erkek 3-18 aylarda görülür1)💟miyoklonik nöbetler 💟


2)💟mental retardasyon💟


3)💟EEG de hipsaritmi💟


WEST HAMAM

💟infantil spazm💟🌸west sendromu🌸hangi hastalıkla karışır

💟gaz koliğindeki gibi💟🌸bacaklarını karnına çekerek🌸🌸ağlama atağı🌸

💟infantil spazm💟

🌸 west sendromu🌸

💟kasılmalar💟
💟boyun gövde ve kollarda💟

🌸2-10 sn'lik kasılmalar🌸
💟infantil spazm💟

🌸west sendromu🌸

nedenleri
💟tuberoskleroz 💟
💟Sturge Weber 💟
💟toksoplazma💟
💟postasfiksi 💟
💟posthemorajik ensefalopati
💟infantil spazm💟

🌸west sendromu🌸

⚡tedavi ⚡
💟ACTH💟

(en yararlı ilaç)
💟lennox gestaut💟

sendromu
1)💟mental ret💟(% 90)
2)💟tedaviye dirençli 💟
çocukluk çağı epilepsilerin % 70 inden sorumlu
3)🌸gün içinde ay içinde tekrar🌸
5) 💟tipik 1-8 yaşlarında💟
💟statüs epileptikusun💟

tanımı
💟jeneralize konvülziyonun💟

💟30 dk uzun sürmesidir💟
💟statüs epileptikus💟

en sık nedeni
💟antikonvülzan ilacın kesilmesi💟
💟arnold chiari💟

🌸malformasyonu🌸

🌸tipleri🌸
1 de serebral doku
2 de meningomyelosel
3 de cranium bifidum anomalisi
💟sakral disgenezi💟
🌸 en önemli nörolojik bzk🌸

💟üriner inkontinans
💟alt ekstremitede kas zayıf💟
💟hidranensefali💟
🌸uterus içinde🌸

💟serebral korteks nekrozu💟 💟bos birikmesi💟
💟lizensefali💟
💟serebral sulkus olmaması💟
💟şizensefali💟
💟serebral hemisferlerde💟

🌸unilateral bilateral yarık🌸 olması
💟porensefalit💟
💟parankim içinde Kist💟
💟Poland Möbius send💟
💟pektoral kas hipoplazisi💟 💟bilat fasiyal paralizi💟ile
💟N. abdusens paralizi 💟
💟En sık 💟

💟Kraniosinositoz💟
💟Skafosefali💟
💟kompleks parsiyel💟 💟epilepsi💟

💟EEG 💟
🌸anterior temporal lobta🌸 💟keskin dalga🌸 ve
🌸Fokal dikenler 🌸vardır
🌸klinik bulgusu🌸
💟absans nöbetleri💟
(petit mal)

🌸konvülziyonu provake🌸 eden
💟Hiperventilasyon💟

💟ışık uyarısı💟
💟lennox gestaut💟

💟EEG💟

💟karakteristiktir💟
💟yavaş diken dalgalar💟