• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cooking

Yemek pişirme

Chefs

Şefler

Recipe

Yemek tarifi

Sushi

Suşi

Repeat

Tekrar etmek

Slice

Dilimlemek

Boil

Haşlamak

Grill

Izgara

Stir

Çırpmak

Chop

Kıymak, ince küçük dogramak

Peel

Soymak

Mash

Püre yapmak

Fry

Kızartmak

Melt

Eritmek

Pour

Dökmek

Mix

Karıştırmak

Knead the dough

Hamur yoğurmak

Dice

Küp küp dogramak

Match

Eşlestirmek

Meaning

Anlam

Something

Birşeyler

Quickly, swiftly

Hızlıca

On the top of

Tepesinde

Oven, stove

Ocak, fırın

Piece

Parça

Knife

Bıçak

Close

Yakın

Strong

Güçlü

Direct heat

Direk ateş

Low heat

Kısık ateş

Move around

Dolanmak, çevirmek

Spoon

Kaşık

Thin

İnce

Quantity

Miktar

Skin

Cilt, deri

Prepare

Hazırlamak

Frying pan

Kızartma tavası

Saucepan

Tencere, derin tava

Grate

Rendelemek

Grater

Rende

Tin opener

Konserve açacagı

Pass

Uzatmak

Peas

Bezelye, börülce

Pasta

Makarna