Differences Of Langkah Untuk Menjadikan Malaysia

Register to read the introduction… 4 | Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagaitarikan pelabur asing ;- Mengekalkan perpaduan kaum- Kreatif dan inovatif- Menambah tenaga mahir- Menaik taraf infrastruktur- Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai- Mewujudkan perdagangan bebas- Memberikan bantuan modal- Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru- Meluaskan dagangan dua hala- Menjadikan negara hub hala- Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi- Memperluaskan hubungan diplomatik- Mengadakan pertukaran teknologi- Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam- Menjamin keamanan dan kedaulatan negara- Memajukan pelancongan- Perkongsian ilmu pengetahuan( mana-mana munasabah ) | …show more content…
6 | Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020* Cabarani) Kewangan- Kekurangan modal- Nilai mata wang turun naik/spekulasiii) Pelaburan- Kejatuhan pasaran saham- Pelabur berpindah ke Negara lain- Masalah menarik pelabur asingiii) Teknologi- Teknologi masih rendah- Masih bergantung kepada teknologi luariv ) Globalisasi- Persaingan dengan Negara maju- Pengiktirafan oleh Negara maju- Salah guna laman sesawangv) Pasaran- Menembusi pasaran antarabangsa- Pasaran terhad- Tekanan/sekatan Negara majuvi) Tenaga kerja- Kurang mahir- Bergantung kepada Negara luar- Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara- Kurang pengetahuanvii) Gejala social- Keruntuhan akhlak- Dadah- Nilai-nilai kemanusiaan pudar* Langkah-langkahi) Penguasaan ilmu- menjadi hak pendidikan- mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa- pendidikan sepanjang hayat- melahirkan modal insane- pendidikan maya- pendidikan kel luar Negaraii) Kemahiran- penguasaan ICT- menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara- menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran- mendapat latihan di luar Negaraiii) R& D- menghasil produk tinggi- memperuntukkkan dana- mendapat hak milik/patern- meneroka bidang baruiv) Kewangan- penggabungan bank- tambatan mata wang- memperkenalkan dinar emas- memperluaskan perbankan Islamv) Pasaran- meningkatkan kualiti barangan- mencari pasaran baru- mengadakan promosi/pameran- e-dagangvi) …show more content…
Lapan produk bioteknologi malaysia lain yang dihasilkan itu ialah beras transgenic, anti kanser daripada mempisang, kit pengesan penyakit malaria, kit pengesan penyakit denggi, kit pengesan penyakit Japense Excephalitis, orkid wangi, tulips dan agen kawalan nyamuk Bacullis Spheras. Kejayaan lain yang turut dicapai Malaysia ialah apabila dapat mempatenkan produk perkembangan bioplastik (development or bioplastic) dan pati Tongkat Ali dan Pegaga (extract of Tongkat Ali and

Related Documents