• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Er boltskydning det samme som aflivning?
Nej - det er en bedøvelsesteknik. Den egentlige aflivning opnås ved afblødning.
Hvilke 3 ting er vigtige at huske i forbindelse med boltskydning?

1) Sikkerhed frem for alt (finger under aftrykker, lad først når man er klar, peg skråt ned i jorden etc.)


2) Vær forberedt (ekstra patroner etc.)


3) Verificer altid at dyret er dødt

Hvordan tjekkes at boltpistolen er funktionel?

* At stemplet kan komme ud/ikke er rustet - ved at trykke det ud manuelt
* At aftrykkeren virker - ved at trykke på den uden at bolten er ladt!Hvordan ved man at boltskudet var korrekt placeret?

Korrekt boltskud inducerer øjeblikkelig insensibilitet ved både hjernerystelse og destruktion af hjernevævet. Dyret styrter momentalt til jorden.


Voldsom epistaxis indikerer at man har ramt sinushulen i stedet for, men kan også føre til bevidsthedstab - tjek altid før afblødning!

Hvad er tegn på korrekt bevidsthedstab?

* Bevægelse af ben uden involvering af nakke og hoved (the head must be dead)


* Øjne er vidt åbne med et blankt udtryk (ingen blinken og cornealrefleks)


* Ingen rytmisk vejrtrækning


* Ingen vokaliseringHvad er den korrekte anatomiske placering hos kvæg?
Der hvor linjen fra horn til øje mødes.
Der hvor linjen fra horn til øje mødes.
Hvad er den korrekte anatomiske placering hos hest?
Mellem de to linea temporalis før de forenes til crista sagitalis externa. Tegn en linje mellem den caudale rand af øjnene og gå lidt op.
Mellem de to linea temporalis før de forenes til crista sagitalis externa. Tegn en linje mellem den caudale rand af øjnene og gå lidt op.
Hvad er den korrekte anatomiske placering hos svin?
Tegn en linje mellem den caudale rand af øjnene. 
* Mindre svin: 2-3 cm over linjen i midtplanet. 
* Større svin: 5 cm over øjelinjen og 1,5 cm lateralt for midtlinjen.

Tegn en linje mellem den caudale rand af øjnene.


* Mindre svin: 2-3 cm over linjen i midtplanet.


* Større svin: 5 cm over øjelinjen og 1,5 cm lateralt for midtlinjen.

Hvad er den korrekte anatomiske placering hos får?
Midtvejs mellem linjen mellem ørerne og linjen mellem bagerste del af øjnene.
Midtvejs mellem linjen mellem ørerne og linjen mellem bagerste del af øjnene.
Hvad er den korrekte anatomiske placering hos geder?
Lige bag ved hornene (udgør en del af panden hos disse dyr). Det samme gælder for små drøvtyggere hvor hornene forhindrer boltskud i midten af panden som hos får.
Lige bag ved hornene (udgør en del af panden hos disse dyr). Det samme gælder for små drøvtyggere hvor hornene forhindrer boltskud i midten af panden som hos får.