Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

خوب خوابیده ای ؟

Har du sovit gott

کتاب را باز کن

Öppna boken

الان شروع می کنم

Nu kör vi

صبح بخیر

God morgon

گود

سلام به همه

Hej allihopa

علی

صفحه ۱۸ را بخوان

Läs sidan 18

این را می فهمی ؟

Förstår du det ?

Förstår

چی گفتی

Vad sa du

می تونی یک بار دیگه تکرار کنی

Kan du säga det en gång till

اجازه دارم توالت بروم

Får jag gå på toaletten

اسمت چیه

Vad heter du

اسم من زهرا است

Jag heter zahra

چند سالته

hur gammal är du

من ۱۱ سال دارم

Jag har 11 år gammal

چه رنگی را دوست داری

vilken färg gillar du

چه طور گفته می شود (بیان می شود)

Hur säger man

Say

معنی کلمه ........ به سوئدی چه میشود ؟

Vad heter (later) på svenska ?

Vad

کلاس درس چه ساعتی شروع می شود ؟

När börjar lektionen ?

لکخونِن

ساعت ۹ شروع میشود.

Den börjar klockan nio

کلوکان

دو و نیم

Halv tre

یک ربع به ده

Kvart i tio

نمی دانم

Jag vet inte

اینته

خوبی

Hur mår du

Hur mår

بله

Ja

نه

Nej

روز خوبی داشته باشی

Ha en bra dag

تو هم همینطور

Detsamma

موفق باشی

Lycka till

مرسی، تو هم همینطور

Tack, du med

بله ، اما نمی تونم حرف بزنم

Ja.men jag pratar det inte.

من فارسی حرف می زنم

Jag pratar persiska

فارسی متوجه می شوی

Förstår du persiska

می تونی آهسته تر صحبت کنی؟

Kan du prata långsammare

Kan:can du:you prata:talk

به این چه می گویید

Vad heter det här

قابلی ندارد

Det var så lite

Det : این var : بود så:خیلی lite : کم

اشکالی نداره

Inga problem

(خوانده پرابلیم) problem نوشته

من گرسنه ام

Jag är hungring

Hungring

من خوشحال هستم

Jag är glad

A خوانده می شود

من خسته هستم

Jag är trött

خسته : trött

من ناراحتم

Jag är ladsen

آرام باش

Lugna ner

زود باش

Skynda på

زود باش به یک نفر

Skynda dej

بیا برویم

Nu går vi

Nu _الان går_می رویم vi _ م

آتش !!

Det brinner

مبارک باشه

Grattis

مجانی

Gratis

تولدت مبارک

Grattis på födelsdagen

سال نو مبارک

Gott nytt år