• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Corynebacterium

- grma positiv


- stave polymorf celleform


- katalse positive


- oxidase negative


- ikke motile


- substrat krævende


- parasiterer på slimhinder


- fleste arter er værtsspecifikke

species og sygdom (vært)

C. renale -> bovine urinary tract infection
C. pseudotuberculosis -> caseous lymphadenitis (får) og ulcerous lymphangitis(hest)
C. ulcerans -> bovine mastitis (sjælden)
C. diphteriae -> human børnesygdom, i lande uden vaccine. pseudomembranøs inflammation af næse, pharynx og larynx. toxin er patogen kan give nerve og myokardie skader

C. ulcerans

- ses hos kvæg


- giver mastitis i sjældne tilfælde


- kan optage fag sådan at den kan ligne diphteri og afficere mennesker

C. pseudotuberculosis

- caseous lymphadenitis hos får


- nitrat negative stammer


- smitter ved småsår i huden


- abceser
- Ulcerative lymphangitis hos hest og kvæg


- nitrat positive stammer


- hudinfektioner gennem sår
- danner hæmolysin af CAMP karaktereCorynebacterium


kolonier

- danner små kolonier efter 1-2 døgn


- polymorft cellebilledCorynebacterium renale kompleks

- bestående af C. renale, C. cystitidis, C. pilorum (bovine)


- giver urinvejsinfektion


parasiterer vagina og forhuden hos sunde dyr


- kan lejlighedsvis give urinvejsinfektion, ved stress el. andet


- cystitis


- pyelonephritis(nyre hvid plettet), dog typisk E. coli


- feber


- smerter