• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

LENGTH

UZUNLUK

LEISURE

BOS-RAHAT-SERBESTLIK

Spare time

LEGITIMATE

YASAL/HAKLI-MANTIKLI/YASAL HALE GETIRMEK-ONAY VERMEK

LEGISLATION

YASAMA-YASA CIKARMA

LEGIBLE ×ILLEGIBLE

OKUNAKLI

JUDGEMENT

YARGI-YARGILAMA-GORUS-FIKIR

JOYFUL

NESELI-EGLENCELI

INLAND ×COASTAL

KARASAL-ULKENIN IC KISMI

INITIATE

BASLA(T)MAK


OGRETMEK


GOSTERMEK-SUNMAK

INITIAL

BASLANGIC-TEMEL

INHOSPITABLE

MISAFIR SEVMEYEN-SOGUK


YASAMASI ZOR (KUTUP)

INHERIT

MIRASLA GELMEK (KALITIM)


MIRASA KONMAK

INHERENT

KALITIMLA GELEN


DOGUSTAN-DOGAL

INHALE×EXHALE

NEFES AL×VER

INHABITANT

SAKIN-YERLI (APRT)

IGREDIENT

MALZEME

INGENIOUS

HUNERLI-YARATICI-ZEKI-BECERIKLI

INFORMAL

RESMI OLMAYAN-GUNDELIK

INFORMATIVE

BILGI VERICI

INFLUENZA

GRIP

INFLUENTIAL

ETKILI

INFLICT

ZARAR-ACI VERMEK/CEKTIRMEK


YUKLEMEK-VERMEK


CARPTIRMAK-VURMAK

INFLATE×DEFLATE

SISIRMEK

INFLAMMABLE

YANICI

HESITATE

SUPHELENMEK

HERITAGE

MIRAS

LEGACY

HEREDITARY

MIRASLA GELENA-KALITSAL (HASTALIK ICIN)

HERD

SURU

HERBICIDE

BITKI ILACI

HEN

PILIC-TAVUK

HEIR

MIRASCI

HEIGHTEN

YUKSELTMEK (COGALTMAK/ARTTIRMAK)


ABARTMAK

GLOW

PARLALIK-SIM

GLORY

SAN/SOHRET-MUTLU OL-MEMNUN ETMEK-GURUR DUYMAK

GLOOMILY

KASVETLI-UZGUN

GLOBAL

KURESEL-EVRENSEL

GLIMPSE

BAKIS ATMAK (ANLIK)

GLIDE

KAYMAK (PATEN/KAYKAY)


BIR YERDEN SUZULMEK

FLEE

KACMAK

FLATTER

YAG CEKMEK/OVMEK


YAG YAKMAK

INHERENT

TABIATINDA OLAN


DOGUSTAN GELEN