• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

MERCY

MERHAMET

PITY

MERELY

YALNIZCA-SADECE

MERGE

BIRLESMEK-BIRLESTIRMEK

POETRY

SIIR

POACH

(KACAK) AVLANMAK


YUMURTAYI KABUKSUZ PISIRMEK


VICIK VICIK OLMAK

PNEUMONIA

ZATURRE

PLUNGE

(ICINE) DALMAK

PLUMP

ERIK/TOMBUL-SISKIN

PLUMBER

TESISATCI

PLUG

FIS

PLOUGH

SABANLA SURMEK

PLOT

OLAY ORGUSU (EDEBI)

PLENTIFUL

VERIMLI-BUYUK-BOL

PLEDGE

SOZ VERMEK


REHIN

PLEASURABLY

KEYIFLI BIR SEKILDE

PLEASE

MEMNUN ETMEK

PLEASANTLY:MUTLU/HOSCA

PLEA

YALVARMA-DAVALI BEYANI


MAHKEMECE BEYAN ETMEK

PLAYWRIGHT

OYUN YAZARI

PLATOON

ASKERLIK/TAKIM

PLANTATION

BITKILERIN ISLENDIGI ARAZI

PLANETARY

GEZEGENLERLE ILGILI

PLAGUE

VEBA-HASTALIK (SALGIN)

PITY

MERHAMET


ACIMA(K)

MERCY

OPPONENT

RAKIP-KARSIT-ZIT

OPINION

FIKIR/YONLENDIRMEK

OPERATE

YAPMAK

ONWARD

-DEN ITIBAREN/ILERI DOGRU

ONSET

BASLANGIC-ORTAYA CIKIS

ONLOOKER

SEYIRCI

ONCOMING

YAKLASAN

ONBOARD

YOLCULUK (Gemide)

NETWORK

SEBEKE-AG

NEST

YUVA/YAPMAK

NEGOTIATE

KONUSARAK ANLASMAK/MUZAKERE ETMEK

NEGLIGENTLY

OZENSIZCE

MILDY

SAKINCE

MIGRATE

GOC ETMEK

MIGRAINE

MIGREN

METICULOUSLY

TITIZ-OZENLI

METHODICALLY

SISTEMLI/YONTEMLI BIR SEK.

ERTELEME/GECIKTIRME/OYALAMAK-GECIKTIRMEK

METAPHOR

METAFOR-BENZETME

MERIT

ERDEM/HAK ETMEK

MERIDIAN

MERIDYEN