• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Metaphysis

גדילה משתנה בין הרגליים בעקבות התגרמות הepiphyseal plate ברגל אחת כך שרגל אחת תגדל והשנייה תישאר כמו שהיא. Lizarov אורטופד רוסי טיפל בזה באמצעות ברגים שמתחו את העצם בכל יום.

Osteogenesis imperfecta

מחלה מטבולית איומה שהילד אינו מרגיש את עצמותיו ובנוסף הם נשברות בקלות.


שבר עצם עלול לגרום לתסחיף שומני.


Green stick fracture

שבר הענף הירוק ,שבר אצל ילדים העצם רכה לכן העצם לא נשברת עד הסוף

Osteopetrosis

Petros-אבן


בעקבות אי הרמוניה בען האוסטיובלסטים והאוסטיוקלסטים העצם תהיה כבדה יתחיל להיבנות במרחב המדולה ,עצמות שיש.

Osteoporosis

הפוך מosteopetrosis .


העצמות יהפכו לשבריריות.

Rickets

מכונה רככת . כתוצאה ממחסור בויטמין D הגוף לא יכול לספוג את הסידן למחזור הדם. (ויטמין c לייצור סיבי קולגן עי האוסטיובלאסטים)

Bursitis

דלקת של הבורסה .(כיס העשוי מרקמת חיבור ומלאה במעין נוזל סינוביאלי)Student's elbow דלקת במרפק


Housemaid's knee (דלקת בברך(פיקה


Swimmer's shoulder דלקת בבורסה שבכתף.

Osgood-Schlatter

לעיתים הtuber מתחת לברך בולט מידי ומכאיב. בעיקר אצל מתבגרים שעוסקים בפעילות גופנית .

פסיקולציות

תופעה שבה השרירים מתכווצים בתזזיתיות מעצמם כתוצאה מעייפות או מתח.אם התופעה לא חולפת לאחר כמה דק ונמשכת מספר ימין זה עדוי לרמז על ניוון שריר

HIV

כשמתפרץ נקרא aids


Aquired immune deficiency syndrome


Lymphedema

בצקת לימפית נוצר כתוצאה מביטול אחת הצמתים של הלימפה,ואז יש פקק כי הנוזל לא יכול לזרום כמו שצריך והאזור עלול להתנפח ולכאוב.לרוב , קורה בעיקר אחקי שצריכים לבצע כריתה של איבר נגוע כמו כריתת שד במקרה זה צריך להוציא חלק מהבלוטות שבבית השחי ואז הצומת לא מתפקדת טוב ומשם זה עלול להתפתח לדלקת לימפית.


ניתן לטפל בזה באמצעות עיסוי שיגרום לדם לזרום (מדיסטל לפרוקסימל )