• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back

מהו תפקידה של מערכת הנשימה?

מערכת פתוחה בעלת 3 תפקידים:


הכנסת חמצן לגוף


הוצאת פסולת מהגוף


שחלוף גזים

מהו מבנה מערכת הנשימה?

פרט את איברי העזר הנשימתיים

סרעפת


שרירים


צלעות


קרומי צדר - פלואורה

מה יוצר גירוי לנשימה?

עלייה CO2

מהו תהליך הנשימה?

שאיפה - אקטיבי 1/3


נשיפה - פאסיבי 2/3

בלע"ז אסטמה - בעברית?

קצרת, גנחת הסימפונות

מהי מחלת האסטמה?

תגובתיות יתר של העץ הטרכוברונכיאלי לגירוי כלשהו שתוצאותיו חסימת דרכי האוויר - מחלה התקפית


מחלה כרונית ולא ניתן להחלים ממנה

על איזה חלק ממערכת הנשימה אסטמה משפיעה?

יוצרת בעיה בדרכי הנשימה התחתונות - סימפונות


עלול להוביל למצב של א-פנאה

מה יכול להביא להתפרצות אסטמה?

פרמקולוגי - תרופות המעוררות את ההתקף


תעסוקתי - סוג האוויר אותו נושמים בעבודה


זיהום אוויר


זיהומים בדרכי האוויר - שיעול או מחלה בדרכי האוויר


פעילות גופנית + קור - קור מכווץ כלי דם(שגם ככה קורה בעת התקף) והפעילות הגופנית מחריפה את המחסור בחמצן


אלרגן - הסבר בפירוט בכרטיסייה הבאה

מהו הגורם העיקרי להתפרצות אסטמה?

אלרגן - חומר חיצוני הנכנס לגוף ומפעיל את מערכת החיסון (דרך העור/עיכול/נשימה).כשנכנס דרך בנשימה= דרך אחת ממערכות משולש החיים.


אצל אסמטים - כל אלרגן קטן מפעיל את הגוף להפריש חומרים רבים, המעוררים את כל הגוף לפעולה, מה שעלול להרוג אותם

מהם תפקידיו של ההיסטמין?

כיווץ הסימפונות - כיווץ פתחים


מוקוזה - (ליחה ונזלת)יצירת חומר על מנת להידבק לאלרגן ולהוציאו מהגוף


הרחבת כלי דם - כדי שלאלרגן יהיה קשה להיכנס ללב = הורדת לחץ דם

מה מסוכן בהתקף אסטמה על רקע אלרגן?

ההיסטמין מופרש בכמויות היסטריות, וכיווץ הסימפונות כל כך חזק שעלול להביא לדום לב

אילו תגובות יש לאלרגן?

תגובה מוקדמת


תגובה מאוחרת

פרט את ציר הזמן לתגובה מוקדמת

מתחילה תוך 10 דקות, מגיעה לשיא תוך 30 דקות, ונמשכת בין שעה ל 3 שעות

פרט את התהליך המתרחש בעת התגובה המוקדמת לאסטמה

נוגדנים נפגשים עם תאים לבנים (מער' חיסון), עוברים שינוי ושופכים תוכנם לסביבה (היסטמין ומעוררי דלקת) התוצאה


היצרות דרכי הנשימה

פרט את ציר הזמן לתגובה מאוחרת

לעיתים המשכית לראשונית, לעיתים מתחילה מחדש תוך 3-4 שעות ונמשכת כ-24 שעות

פרט את התהליך המתרחש בעת תגובה מאוחרת

התפתחות דלקת, היווצרות מוקוס ותהליך בצקתי

מהם הסימנים המעידים על אסטמה?

שיעול


ציפצופים


אקספיריום (נשיפה) מוארך


סימני מצוקה נשימתית

מהי הסכנה העיקרית באסטמה?

א-פנאה

חשוב לזכור באסטמה

חולי אסטמה יודעים שיש להם


החולים מטופלים בתרופות, אנחנו לא נותנים להם תרופות, אנו נמליץ בחום. חשוב לוודא שהמשאף שלו ושהוא בתוקף


אסטמה הורגת צעירים

מהו


C.O.P.D.

Chronic Obstructive Pulmonary Diseases


קבוצת מחלות ריאתיות חסימתיות כרוניות

הסברי מהו


COPD

קבוצת מחלות הפוגעות בדרכי נשימה תחתונות והנאדיות באופן קבוע. הדבר גורם להפרעה מתמדת בזרימת האוויר והשחלוף


זו מחלה מתמדת ולא התקפית

מהן הקבוצות העיקריות השייכות לקבוצת


COPD

דלקת סימפונות כרונית (ברונכיטיס כרוני) - פגיעה בחלק המוביל


אמפזימה (נפחת) - פגיעה בחלק הנושם

מהם הגורמים ל


COPD

עישון


זיהום אוויר


עבודה במקומות עם סיכון


חסר באנזים הגורם לדיכוי תאים לבנים בריאות


סיבוך של מחלת ריאות מתמשכת


איידס

דגשים ב


COPD

נפוץ בעיקר בגילאים מעל 50 ונרכש (לא מולד), אנו צריכים לדעת שיש להם את המחלה ומהו מצבם הטיבעי


אם החוסר נשימה שאנו פוגשים הוא המצב הרגיל או שמא זו החרפה


זו מחלה פרוגרסיבית, המחמירה עם הזמן

מהו


Chronic Bronchitis?

שיעול עם כיח במשך 3 חודשים רצוף לפחות, במהלך שנתיים

מאפייני ה


Chronic Bronchitis

הצורה הנפוצה של COPD


פוגעת גם בסימפונות הקטנים וגם בגדולים


מאופיינים בהתקפים חוזרים ע"ר ויראלי/חיידקי


ישנו אפקט חסימתי

דרכי התמודדות החולה עם


Chronic Bronchitis

פוליציטמיה - הגוף מזהה היפוקסיה, לכן מציף את הדם בכדוריות אדומות (המוגלובין להזרמת יותר חמצן), מה שיכול להביא לבצקת. סימנים : כחלון ובצקתיות


Hypoxic vasoconstrection -(כיווץ כלי דם ראיתי)


זהו האיבר שיצר את החוסר בחמצן, הריאה מתכווצת כדי לא להחמיר - מה שמביא ליתר לחץ דם ריאתי, מה שמוביל לאי ספיקת לב.

סימנים ל


Chronic Bronchitis

מבנה גוף רחב - לא יכול לנשום, חוסר יכולת לעשות כושר


כחלחלים - חוסר בחמצן


בצקתיים - עודף כדוריות דם אדומות


פליטת כיח- הגוף מנסה להוציא היסטמינים עם חיידקים


מחוברים למיכלי חמצן

מהי


Emphysema?

תהליך קשה יותר מהברונכיטיס, ובלתי הפיך


(ירידה בכמות הנימים הריאתיים הפעילים בשחלוף גזים)

מהם התהליכים העיקריים המתרחשים


Emphysema

הרס הדרגתי של מחיצות הנאדיות - בנוסף לתפקידן הן משמשות תמיכה לדופן הסימפון. הבעיה מתבטאת בנשיפה = פחות רקמת ריאה


הרס כלי דם ריאתיים - התמוטטות דרכי האוויר

כיצד החולה מתמודד עם


Emphysema

העלאת דחף ונטילטורי - מתרכזים רק בנשימה, יותר בזבוז אנרגיה מאשר ביצירה, לכן קכקציה (גרומים) אנשים רזים מאוד. קצות אצבעות כמו טופרים.


שימוש בשרירי עזר + חזה חביתי

סממנים ל


Emphysema

בהתחלה קוצר במאמץ


קוצר תמידי


פליטת כיח בשיעול


רזה וורדרד


clubbing אצבעות טופרים

חשוב לזכור Emphysema

תהליך פרוגרסיבי


לרוב משולב עם ברונכיטיס כרוני

מהי דרך הטיפול בחולי אסטמה ו


COPD


תמיכה בABC


הושבה והרגעה


מתן חמצן ו/או סיוע נשימתי


נט"ן/פינוי דחוף


עידוד לשימוש במשאף/אינהלציה

מהו


Hypoxic Drive?

גירוי לנשימה מתרחש בגלל ירידה של החמצן בדם


(ולא בגלל עלייה של פח"ד)

למי יש


Hypoxic Drive

פחות מ3% מכלל חולי ה


COPD

מה הסכנה ב


Hypoxic Drive

במידה ויקבלו חמצן במשך 12 שעות רצוף - הם יפסיקו לנשום

מהי


Pneumonia?

דלקת ריאות - תהליך דלקתי של רקמות הריאה וחללי הנאדיות.


התהליך מלווה בהפרשות ונוזלים המפריעים לדיפוזיה.

מהם הגורמים ל


Pneumonia

מהו התהליך המתרחש בעת דלקת הריאות?

נוצר נזק לרקמת הריאה, תאי דם לבנים מגיעים ע"מ להילחם בנזק בעצם יוצרים שכבה של רקמה מודלקת.


הצטברות של מוגלה דלקתית ועקב כך בעיה באוורור הריאתי

מהם סימני דלקת הריאות?

סימני מצוקה נשימתית - לא מיידי


חום - סימן ייחודי בגלל הדלקת


שיעול ליחתי (בשלל צבעים) - לפי החומרה, לכל צבע יש משמעות


כאבים ב"ריאות" - המוגלה מקשה על החיכוך, מכבידה על הריאה


צמרמורות, חולשה, לעיתים כאבי ראש וגרון - לא תמיד

מהי


Pulmonary edema?

בצקת ריאות - התמלאות הריאה בנוזל


בנאדיות הריאה - אין שיחלוף כי מלא בנוזלים

מהם הגורמים ל


Pulmonary edema?

הגורם העיקרי - בעיות לבביות AMI,CHF


טביעה


כשל כלייתי


שאיפת גזים רעילים - גז הופך לנוזל בריאות


זיהום חמור - דלקת = מוקוזה


דלקת ריאות שלא מטופלת

מהם הסימנים לבצקת ריאות?

מצוקה נשימתית


לחץ דם מאוד גבוה - 180-220 סיסטולי כאשר על רקע בבי


קשיי נשימה - על פי תלונת החולה


קרפרטציות - חרחורים ובעבועים

מהו


Pulmonary embolism?

תסחיף ריאתי - חלקים הנעים בזרם הדם במערכת הורידית, נתקעים בכל"ד ריאתי ויוצרים חסימה.


למשל-קרישי דם, שומן, אוויר, אמניוטי

מהם הגורמים לתסחיף ריאתי?

קרישי דם, גו"ז, שומן, תסחיפים/בועיות, טיסות ממושכות, עישון, DVT, אשפוזים ממושכים, הריון, שכיבה ממושכת,


אי ספיקת לב, השמנת יתר, כוויות, סוכרת ועוד מלא

מהן רמות החומרה של תסחיף ריאתי?

קטן - הדם כל הזמן יוצר קרישים המתפרקים לבד תוך כמה שעות. 30% ומטה - נשימתי קל או ללא סימנים. לא מורגש


תסחיף בינוני - גדול - קלאסי, פתאומי, קשה מאוד לנשום. בין 30%-50% = רספרטורי+לחץ על חדר ימין


תסחיף מאסיבי - אי אפשר להציל. מעל 50% = קיפוח המודינאמי

מהו התהליך המתרחש בעת


Pulmonary embolism?

מהם הסימנים ל


Pulmonary embolism?

סימני מצוקה נשימתית


קוצר נשימה פתאומי


כאב בחזה - במקום התסחיף


שיעול - לעיתים דמי


טאכיקארדיה - דופק מהיר


טכיפנאה - נשימה מהירה

מהו


Hyperventilation?

תופעת אוורור יתר - נשימות מהירות ולא אפקטיביות


כי הנשימה שטחית ואין חימצון, מאחר והחמצן לא יורד עד הסוף

גורמים ל


Hyperventilation?

לרוב על רקע פסיכולוגי


ייתכן גם ע"ר פיזיולוגי


דגשים ב


Hyperventilation

הסכנה העיקרית היא עילפון


הרבה פעמים התופעה מגיעה לפני משהו גדול יותר


אדם עם פגיעת ראש ואוורור יתר - אפר להרוג ללא טיפול נכון

סימנים ל


Hyperventilation

סיפור מקרה


נשימות כלב - מהיר ושטחי


עפעוף מהיר


כיווץ ידיים - שרירים מתכווצים


נימול/חוסר תחושה - בידיים, רגליים ומסביב לפה


חרדה, דופק מהיר


וקימון - נמצב פסיכולוגי יחד עם אוורור יתר - יכול להראות סימנים למה שמכיר, למשל - שבץ, פרכוסים, התקף לב וכו

כיצד נטפל בכלל חולי הנשימה?

הושבה!!! - להושיב רכון קדימה


מתן חמצן במסיכה /אמבו


שקול נט"ן ופינוי

כיצד נטפל בחולה נושם בטווח תקין, עם קושי נשימתי?

העשרה נשימתית - חמצן במסיכה

כיצד נטפל בחולה נושם בטווח לא תקין + סימנים מחשידים ו/או נשימות לא אפקטיביות?

סיוע נשימתי - עם אמבו ומנתב אוויר

כיצד נעזור לחולה לא נושם?

הנשמה - עם אמבו ומנתב אוויר

מהם הסימנים למצוקה נשימתית?

חוסר יכולת להשלים משפט


שימוש בשרירי/איברי עזר


קולות בנשימה - אופציונלי


הזעה


חיוורון


ישיבה רכונה


אי שקט - אפתיה

דגשים טיפוליים

שקול נט"ן


וודא היסטוריה נשימתית


בצע אנמנזה במידת האפשר, חקור את התלונה


באוורור יתר - הרגע, הסדר נשימות


לא לתת לנשום דרך שקית

אנמנזה רלוונטית

האם ידוע על רקע אלרגי?


האם המטופל נחשף לאלרגן?


לאיזה סוג אלרגן נחשף?


מתי הופיעו הסימנים?


האם יש ברשות המטופל מזרק אפיפן?


האם ביצע שימוש עצמי באפיפן?