Essay on Tru Earth

4013 Words Nov 13th, 2012 17 Pages
De werkkostenregeling
De weg naar implementatie!

White paper

UNIT4 HR Solutions BV, 2012

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding 2. Stappenplan 3. De nieuwe fiscale werkelijkheid 4. Vier vragen over de WKR-overstapper 5. Projectmatige aanpak 6. UNIT4 HR Solutions BV 3 4 8 13 14 15

Mr. Liesbeth Meester Loonheffingenspecialist UNIT4 HR Solutions BV
De inhoud van deze white paper is samengesteld door mr. Liesbeth Meester, loonheffingenspecialist bij UNIT4 HR Solutions. Liesbeth heeft na haar studie ruim 10 jaar gewerkt als belastingadviseur bij PwC, met als specialisme loonheffingen. De werkkostenregeling heeft zij bij diverse organisaties geïmplementeerd. Op basis van die praktijkervaring is de inhoud van deze white paper tot stand
…show more content…
Hierbij kunnen wel nadere voorwaarden gelden. Wat overblijft, zoals de vergoeding van de internetverbinding bij de werknemer thuis, komt tegen de factuurwaarde ten laste van de vrije ruimte van 1,4% (vanaf 2013: 1,6%). Is de vrije ruimte niet toereikend, dan kost dat de werkgever over het meerdere 80% loonheffing. Tenzij de loonheffing voor rekening van de werknemer mag/kan komen.

De gevolgen van de werkkostenregeling voor de specifieke arbeidsvoorwaarden van uw organisatie zijn niet in één oogopslag duidelijk. De verleiding is groot om te “kiezen” voor maximaal uitstel tot 2014. Zolang u niet weet waar u precies voor kiest, is dat niet verstandig!
UNIT4 helpt u inzichtelijk te maken wat het gevolg is van de werkkostenregeling voor uw organisatie. Dat stelt u in staat bewust te kiezen.

PAGINA 3 van 17

2. STAPPENPLAN
In de periode begin 2012 tot 1 januari 2014 moet tenminste 80% van de werkgevers de overstap naar de werkkostenregeling nog maken. Terwijl de tijd dringt blijven werkgevers huiverig om ermee aan de slag te gaan. Met de volgende stappen komt implementatie binnen handbereik.
Stap 1: Kennis vergaren Stap 2: Analyseren van de huidige arbeidsvoorwaarden Stap 3: Aanpassen van arbeidsvoorwaarden Stap 4: Inrichten van salaris- en financiële administratie Stap 5: Monitoren van de vrije ruimte

Stap 1

Kennis vergaren
Zorg dat u weet waar de werkkostenregeling precies over

Related Documents