Croatian Essay

2176 Words Dec 5th, 2013 9 Pages
DEFINICIJA UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM P1- menadžeri proizvodnje odgovorni su za proizvodnju potrebnih dobara ili usluga u organizacijama. Menadžeri proizvodnje donose odluke koje se odnose na funkciju proizvodnje i korištenje transformacijskih sustava.
FUNKCIJA- u kompanijama s tvorničkom proizvodnjom proizvodna se funkcija može nazvati tvorničkim,proizvodnim ili pogonskim odjelima. U uslužnim organizacijama, proizvodna se funkcija može nazvati radnim,poslovnim ili proizvodnim odjelom. Općenito termin proizvodnja se odnosi na funkciju koja proizvodi robe ili usluge u bilo kojoj organizaciji.
SUSTAV- sustavni pregled ne daje samo zajednički temelj za definiranje uslužnih i tvorničkih proizvodnji kao transformacijskih sustava, već i snažnu
…show more content…
Model odlučivanja se izražava u uvjetima mjerila performansi,ograničenja i varijabli odlučivanja.Svrha ovih modela je pronaći optimalne i zadovoljavajuće vrijednosti varijabli odlučivanja,koja će poboljšati performanse sustava unutar relevantnog ograničenja.
RAČUNALA P2- otkad su 1955. racunala usla u polovanje,njihovo koristenje je dramaticno promijenilo podrucje upravljanja proizvodnjom. Većina u tvorničkoj proizvodnji danas koristi računala za upravljanje zalihama,terminiranje proizvodnje, kontrolu kvalitete, racunalom podržavanu proizvodnju te za sustave pracenja troskova. Danas je efektivna uporaba racunala bitan dio podrucja upravljanja proizvodnje.

ODLUKE O PROIZVODNJI- KVALITETA- funkcija proizvodnje je tipicno odg. Za kvalitetu proizvedenih roba i usluga. Kvaliteta predstavlja vaznu odgovornost proizvodnje koja zahtjeva potporu cjelokupne organizacije. Odluke u kvaliteti moraju osiguravati da ona bude ugrađivana u proizvod u svim fazama proizvodnje .
PROCES-tu odluke odreduju koji ce fizicki proces ili oprema biti koristeni da bi se proizveli robe i usluge. Odluke ukljucuju vrste opreme i tehnologije, tokove procesa, prostorni raspored postrojenja .
KAPACITET-tu su odluke usmjerene na osiguravanje potrebne velicine kapaciteta na pravom mjestu u pravo vrijeme, Kapacitet je dugorocno odreden velicinom zgradene fizicke opreme. Kapacite se nekad moze povecati

Related Documents