Essay about Case

2877 Words Jun 8th, 2012 12 Pages
Disposition

Jeg vil i min rapport primært lægge fokus på teorier og modeller fra International Markedsføring. Herunder vil jeg inddrage en kort PEST-analyse og en SWOT-analyse med hovedvægt på deres styrker. Herunder vil jeg inddrage en kort rentabilitetsanalyse fra Økonomisk styring. Derudover vil jeg også kort benytte mig af teori fra Erhvervsret omkring en handelsagent. Som indledning på rapporten vil jeg beskrive de nye ”emerging markekts” og lave en kort vurdering af kundeværdien i form af ”Order Winners og Qualifiers” fra faget KOL.
Jeg vil kun kort gøre brug af erhvervsretsteorier, da jeg har begrænset tid og ikke mener det er det mest relevante i en strategisk analyse.

Emerging Markets
Beslutningen om øget fokus på Kina,
…show more content…
Kina er som sagt også et af de få lande, som har en population på over 1 mia. mennesker. Kina har gennem flere år, oplevet en økonomisk udvikling, som man ikke har set andre steder. Der er et godt miljø for nye investorer, men det kan dog være et problem, at finde den rette arbejdskraft, da der er stor rift om denne, på grund af mange virksomheder i løbet af få år, har grundlagt nye afdelinger i Kina. I Kina er udgifterne til medicin og hospitalsregninger en del højere end i Indien med et niveau på hele 9 %. Det skal ses som et resultat af et resultat af at der er færre fattige i Kina og en højt udviklet kultur med bedre infrastruktur, teknologi og lignende.
Brasilien er en del anderledes end både Indien og Kina. Her har man også oplevet økonomisk vækst, men ikke helt på samme niveau. Markedet er dog stadig attraktivt, da visse markeder har gennemgået en større privatisering, og man derfor får bedre konkurrencevilkår. Samtidig er man i Brasilien meget velkomne overfor udenlandske virksomheder, da man prøver at skabe sig et internationalt omdømme, som værende en nation med ambitioner og kvalifikationer, som matcher de største lande. Det ser man f.eks. med de mange sportsarrangementer, som landet har tiltrukket. Det startede med verdensmesterskaber i håndbold i december 2011 og i 2014 afholder de verdensmesterskaberne i fodbold. Det hele eskalerer med de olympiske lege i 2016. Især VM i fodbold og OL er begivenheder, som trækker de helt store overskrifter rundt

Related Documents