• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nephrolithiasis (nyresten)
Def: sten i urinvejene
Æti: kostforhold, obstruktion, infektion, hyperurikosuri, hyperparathyroidisme, cystinuri
Symp: kraftige turevise smerter i flanken evt med udstråling til genitalia(ved uretersten), kvalme, motorisk urolig, ballotement renale ved høj obstruktion (hydronefrose)
Para: mikroskopisk hæmaturi, kreatinin, urinsof, ioniseret calcium, albumin, bikarbonat, urinsyre, PTH, urinunds(erytrocytter, cystin pH, dyrkning, citrat- og oxalatudskillelse), IV-urografi, UL, CT, nyrefunkt unds.
Beh: analgetika, aflastning(nefrostomi), ESWL
Profylakse for nyresten?
Ved infektionssten kan AB overvejes, ved urinsyresten gives allopurinol, ved oxalatsten og cystinsten tilrådes øget væskeindtag, ved citrarmangel korrigeres med PO kaliumcitrat
Ureterolithiasis (uretersten)
Def: sten beliggende i urinlederen, hyppigst ensidig
Æti: sten < 6mm vil passere, sten > 6mm kan sidde fast de 3 snævre steder(ureteropelvine overgang, ureters krydsning med ilicakar, ureters indgang i blærevæggen)
Symp: Timers varende smerteanfald med udstråling til ingvinale, scrotum penis, vulva, kvalme, opkast, mikroskopisk hæmaturi
Para: Iv-urografi, renografi
Beh: analgetika, aflastning(nefrostomi), endoskopiskstenfjernelse, ESWL
Hydronephrosis
Def: dilation af nyrebækkenet
Æti: kongenit, obstruktion
Symp: abdominalsmerter efter større væskeindtag, tegn på UVI
Para: ballottement renale, Iv-urografi, UL, CT, MR, renografi
Beh: OP
Carcinoma renis, adenocarcinoma renis (nyrecancer)
Def: malign tumor i nyrevæv
Symp: makroskopisk hæmaturi, trykkende smerter i flankeregion, udfyldning
Para: paraneoplastisk syndrom, Urografi, UL, CT, MR, renografi
Beh: nefrektomi
Wilms tumor
Embryonal nyretumor til stede ved fødslen,hæmaturi, abdominalsmerter og dårlig trivsel, beh: kemoterapi og nefrektomi
Carcinoma pelvis renis (nyrebækkentumor)
Def: maling tumor i nyrebækken
Symp: makroskopisk hæmaturi, smerter i flankeregion
Para: urografi, Ul, CT, MR, renografi
Beh: nefroureterektomi
Hyppigste årsager til neurogen blæredysfunktion
- Cerebral årsag: Apoplexia cerebri, Parkisonisme, infektion, tumor
- Spinal årsag: myelomeningocele, DS, discus prolaps, tværsnitssyndrom
- Perifer nervelæsion: efter kirurgi
- DM med perifer neuropati
Suprasakral neuromuskulær dysfunktion, suprasakral blæreparese
Def: læsioner i CNS kranielt for S2-S4, hvor hæmningen af miktationsrefleksen er bortfaldet
Æti: næsten alle lidelser i CNS, trauma
Symp: pollaksiuri, urge, urge-inkontinens, hvis der er detrusor-sphinter dyssynergi kan vandladningen være intermitterende, pludselig tværsnitlæsion medfører spinalschok(urinretention)
Para: nyrefunkt, kreatinin, urinstof normale, dyrkning, cystometri, Iv-urografi, renografi
Beh: Katheter, oplæring, parasympatolytika
Infrasakral neuromuskulær blæredysfunktion, infrasakral blæreparese
Def: neuroliske læsioner kaudalt for S2-S4 samt pelvine/pudendus nerver
Æti: kirurgi, rektumekstirpation, hyterektomi, discusprolaps
Symp: manglende vandladningstrang og manglende miktionsrefleks, recividerende UVI, overløbsinkontinens, postrenal uræmi, stor slap blære, palpere stor blære, cystometri
Beh: RIK
Sensorisk blæreparese
Def: manglende blæretømning grundet bortfald af blæresensibiliteten
Æti: hos DM ca. 50%, perniciøs anæmi, folinsyremangel
Symp: som infrasakral blæredysfunktion
beh: RIK
Symp:
Inkontinentia urinae (ufrivillig urinafgang)
- Stressinkontinens: hoste, latter, dans, trykstigning medfører urinafgang, små portiner og sjældent natlig afgang, ses hos mænd efter prostata/blærehals kirurgi, skyldes nedsat funktion af lukkemuskulaturen
- Urge-inkontines: trang kan ikke undertrykkes, skyldes øget aktivitet i blæremuskulaturen, fx neurogen blæredysfunktion, stor portiner urin med natlig afgang, blæretræning med faste miktionsint, parasympatolytika
- ischuria paradoxa: inkontinens i forbindelse med overfyldt blære, ses ved urintention, symp som stressink, beh: RIK
- sivende, konstant inkontinens: urinafgang konstant, efter kirurgi, fistler,, misdannelser, pt. våd hele tiden, OP-korrektion

Bevejningstest og urodynamisk unds. kan finde tilstanden
Retentio urinae (urinretention)
Def: pludselig ophævet vandladningsevne trods fyldt blære
Æti: infravesikal obstruktion, sengeleje, kulde, medicin
Symp: suprapubiske smerter, smertefulde sammentrækninger omkring blæren, kraftig vandladningstrang
Para: perkuttering af blæren, rektalunds, gynækologisk unds, UL, kreatinin, urinstof
Beh: akut kateterisering
Cystitis (blærebetændelse)
Def: blærebetændelse
Æti: akut, recividerende el. kronisk, bakteriel cystit(90% E.coli, obstruktion, fremmedlegemer, misdannelser, honeymoon-cystitis), abakterielt cystit(fødemiddelallergi) og cystitis interstitialis
Symp: dysuri, pollaksiuri, imperiøs vandladningstrang, suprapubiske smerter, terminal hæmaturi, ømhed over blæren
Para: urinstix, mikroskopi og dyrkning, kreatinin, urinstof, Hb, leukocytter, urografi, cystoskopi, væskeskema, flowmåling og UL
Beh: rigelig væskeindtag, AB(ampicillin og sulfamethizol)
Carcinoma vesicae urinariae
Def: tumor i blæren
Æti: kemikalier, fenacetin, cyclophosphamid, rygning, Bilharzia-infektion(shistosomiasis)
Symp: Makroskopisk hæmaturi, ofte terminal, pollaksirui, imperiøs vandladningstrang, nykturi, postrenal uræmi(hvis tumor er ved ostierne)
Para: kreatinin, urinstof, Na,Ka,Hb,mikoskopi, cytologi, Iv-urografi, cystoskopi, renografi, UL, CT, MR
Beh: resektion, strålebeh, cystektomi (brikcerblære), instillation af BCG mod recidiv inf
Hypertrophia prostatae (bening prostatahypertrofi)
Def: hypertrofi af prostata
Æti: stigende alder
Symp: tegn på infravesikalobstruktion: pollaksiuri, nykturi, imperiøs vandladningstrang, urge-inkontinens, sjatpisning, efterdryp, evt. hæmaturi
Para: rektalespkl(velafgrænset, fast, elastisk, forstørret), perkussion af blæren, væskevandladnings-skema(DAN-PSS), Hb, kreatinin, PSA, flowunds, UL, Iv-urografi, cystoskopi
Beh: alfareceptorantagonister, 5-alfareduktasehæmmere, tranuretral prostataresektion, KAD
komplikationer til prostatahypertrofi?
Akut urinretention, UVI, blæresten, makroskopisk hæmaturi, postrenal uræmi
Carcinomae prostatae (prostatacancer)
Def: adenokarcinom, hyppigste cancerform i urinveje i DK
Symp: som prostatahypertrofi, evt. knoglesmerter, postrenal anæmi, lymfødem UE, træthed, vægttab, anæmi
Para: Hb, K, Na, kreatinin, PSA, Alk.fosft, UL biopsi, IV-urografi, knoglescint, CT, MR
Beh: tranuretral prostatektomi, radikal prostatektomi, strålebeh, androgenblokade, urinafledning(JJ-kateter)
Årsager til erektil dysfunktion
- Vaskulær: ateriosklerose i bækkenarterier, venøs lækage
- Neurogen: kirurgi, autonom neuropati, fx DM
- lægemiddelbivirking: B-blokkere, thiazider, m.m.
- Hormonel
- Psykogen

Beh: rådgivning, Viagra
Maldescendus testis, kryptorkisme (skjult testis)
Def: testis befinder sig ikke på det normale plads i scrotum
Æti: ukendt, skelnes ml. rententio testis(abdominal, ingvinal, yo-yo testis) og ectopia testis(subkutant over ing.kanalen)
Symp: symptomløse, evt smerter
Para: UL, laparoskopi
Beh: OP
Symp:
Torsio testis
Def: akut skrotallidelse med drejning af tstiklen omkring funiculus spermaticus eller krøset ml testis og epididymis
Symp: voldsomme smerter i afficeret scrotumhalvdel med udstråling til ing/fossa iliaca, kvalme, opkast, hævet skrotalindhold, varm, rød og ødematøs
Beh: inden for 6timer manuel detorsion, kirurgi med fiksering
Epididymitis acuta (betændelse i bitestiklen)
Def: akut inflammation i epididymis
Æti: UVI, infravesikal obstr, urinretention, kateter, gonoré og chlamydia, TB
Symp: smerter, feber, rødme, varme, hævelse, smerte projiceres langs funiklen, smertefuld vandladning, uretrisympt.
Para: podning, mikroskopi, dyrkning, UL, rektalekspl.
Beh: AB, suspensorium/nettrusser
Oversigt over benigne rumopfyldende processer i skrotum
- Variocele: årebrok, dilation af venerne omkring funiklen, tyngdefornemmelser, øget fylde, bløde, ømme vener omkring funiklen

- Hydrocele: vandbrok, væskeansamling mellem testis' hinder, hævelse omkring testis samt tyngde, kan blive meget stort, gennemsigtig udfyldning

- Spermatocele: sædbrok, tumor, hævelse ommkring testis samt tyngde, tumor ofte glat og gennemsigtig

Beh: kirurgisk
Neoplasma malignum testis(Testiscancer)
Def: tumor fra testisvæv
Æti: 60% seminomer fra tubulus seminiferi testis, ikke-seminomer: 10-15% er embryonale karcinomer, 10% taratomer, 1-2% er chorionkarcinomer eller endodermal sinustumor, disp. kan være retentio testis
Symp: knude i testis, tyngdefornemmelse, metastaser kan give de første symp(rygsmerter, GI-lidelse, hydronefrose, gynækomasti), lymfeknuder langs vena cava inf/aorta
Para: Alfa-føtoprotein og HCG forhøjede ved ikke-seminomer, røngt. af thorax, UL, CT, biopsi
Beh: kirugi, cytostatika, strålebeh.
Differential diagnoser ved udfyldning i skrotum?
Epididymitis, Variocele, Hydrocele, Spermatocele, Testiscancer, Ingvino-skrotal hernie
De hyppigste årsager til hæmaturi?
- Tumo(nyre,nyrebækken,blære)
- Sten(nyre,urinveje,blære)
- Infektion
- Cyster
- Læsion
- Fremmedlegemer
- Prostatacancer/hypertrofi
- Kateter


Inddeles i Makro-/mikroskopisk, Initiel/terminal, Diffust, Monosymptomatisk