• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nephrolithiasis (nyresten)
Def: sten i urinvejene
Æti: kostforhold, obstruktion, infektion, hyperurikosuri, hyperparathyroidisme, cystinuri
Symp: kraftige turevise smerter i flanken evt med udstråling til genitalia(ved uretersten), kvalme, motorisk urolig, ballotement renale ved høj obstruktion (hydronefrose)
Para: mikroskopisk hæmaturi, kreatinin, urinsof, ioniseret calcium, albumin, bikarbonat, urinsyre, PTH, urinunds(erytrocytter, cystin pH, dyrkning, citrat- og oxalatudskillelse), IV-urografi, UL, CT, nyrefunkt unds.
Beh: analgetika, aflastning(nefrostomi), ESWL
Profylakse for nyresten?
Ved infektionssten kan AB overvejes, ved urinsyresten gives allopurinol, ved oxalatsten og cystinsten tilrådes øget væskeindtag, ved citrarmangel korrigeres med PO kaliumcitrat
Ureterolithiasis (uretersten)
Def: sten beliggende i urinlederen, hyppigst ensidig
Æti: sten < 6mm vil passere, sten > 6mm kan sidde fast de 3 snævre steder(ureteropelvine overgang, ureters krydsning med ilicakar, ureters indgang i blærevæggen)
Symp: Timers varende smerteanfald med udstråling til ingvinale, scrotum penis, vulva, kvalme, opkast, mikroskopisk hæmaturi
Para: Iv-urografi, renografi
Beh: analgetika, aflastning(nefrostomi), endoskopiskstenfjernelse, ESWL
Hydronephrosis
Def: dilation af nyrebækkenet
Æti: kongenit, obstruktion
Symp: abdominalsmerter efter større væskeindtag, tegn på UVI
Para: ballottement renale, Iv-urografi, UL, CT, MR, renografi
Beh: OP
Carcinoma renis, adenocarcinoma renis (nyrecancer)
Def: malign tumor i nyrevæv
Symp: makroskopisk hæmaturi, trykkende smerter i flankeregion, udfyldning
Para: paraneoplastisk syndrom, Urografi, UL, CT, MR, renografi
Beh: nefrektomi
Wilms tumor
Embryonal nyretumor til stede ved fødslen,hæmaturi, abdominalsmerter og dårlig trivsel, beh: kemoterapi og nefrektomi
Carcinoma pelvis renis (nyrebækkentumor)
Def: maling tumor i nyrebækken
Symp: makroskopisk hæmaturi, smerter i flankeregion
Para: urografi, Ul, CT, MR, renografi
Beh: nefroureterektomi
Hyppigste årsager til neurogen blæredysfunktion
- Cerebral årsag: Apoplexia cerebri, Parkisonisme, infektion, tumor
- Spinal årsag: myelomeningocele, DS, discus prolaps, tværsnitssyndrom
- Perifer nervelæsion: efter kirurgi
- DM med perifer neuropati
Suprasakral neuromuskulær dysfunktion, suprasakral blæreparese
Def: læsioner i CNS kranielt for S2-S4, hvor hæmningen af miktationsrefleksen er bortfaldet
Æti: næsten alle lidelser i CNS, trauma
Symp: pollaksiuri, urge, urge-inkontinens, hvis der er detrusor-sphinter dyssynergi kan vandladningen være intermitterende, pludselig tværsnitlæsion medfører spinalschok(urinretention)
Para: nyrefunkt, kreatinin, urinstof normale, dyrkning, cystometri, Iv-urografi, renografi
Beh: Katheter, oplæring, parasympatolytika
Infrasakral neuromuskulær blæredysfunktion, infrasakral blæreparese
Def: neuroliske læsioner kaudalt for S2-S4 samt pelvine/pudendus nerver
Æti: kirurgi, rektumekstirpation, hyterektomi, discusprolaps
Symp: manglende vandladningstrang og manglende miktionsrefleks, recividerende UVI, overløbsinkontinens, postrenal uræmi, stor slap blære, palpere stor blære, cystometri
Beh: RIK
Sensorisk blæreparese
Def: manglende blæretømning grundet bortfald af blæresensibiliteten
Æti: hos DM ca. 50%, perniciøs anæmi, folinsyremangel
Symp: som infrasakral blæredysfunktion
beh: RIK
Symp:
Inkontinentia urinae (ufrivillig urinafgang)
- Stressinkontinens: hoste, latter, dans, trykstigning medfører urinafgang, små portiner og sjældent natlig afgang, ses hos mænd efter prostata/blærehals kirurgi, skyldes nedsat funktion af lukkemuskulaturen
- Urge-inkontines: trang kan ikke undertrykkes, skyldes øget aktivitet i blæremuskulaturen, fx neurogen blæredysfunktion, stor portiner urin med natlig afgang, blæretræning med faste miktionsint, parasympatolytika
- ischuria paradoxa: inkontinens i forbindelse med overfyldt blære, ses ved urintention, symp som stressink, beh: RIK
- sivende, konstant inkontinens: urinafgang konstant, efter kirurgi, fistler,, misdannelser, pt. våd hele tiden, OP-korrektion

Bevejningstest og urodynamisk unds. kan finde tilstanden
Retentio urinae (urinretention)
Def: pludselig ophævet vandladningsevne trods fyldt blære
Æti: infravesikal obstruktion, sengeleje, kulde, medicin
Symp: suprapubiske smerter, smertefulde sammentrækninger omkring blæren, kraftig vandladningstrang
Para: perkuttering af blæren, rektalunds, gynækologisk unds, UL, kreatinin, urinstof
Beh: akut kateterisering
Cystitis (blærebetændelse)
Def: blærebetændelse
Æti: akut, recividerende el. kronisk, bakteriel cystit(90% E.coli, obstruktion, fremmedlegemer, misdannelser, honeymoon-cystitis), abakterielt cystit(fødemiddelallergi) og cystitis interstitialis
Symp: dysuri, pollaksiuri, imperiøs vandladningstrang, suprapubiske smerter, terminal hæmaturi, ømhed over blæren
Para: urinstix, mikroskopi og dyrkning, kreatinin, urinstof, Hb, leukocytter, urografi, cystoskopi, væskeskema, flowmåling og UL
Beh: rigelig væskeindtag, AB(ampicillin og sulfamethizol)
Carcinoma vesicae urinariae
Def: tumor i blæren
Æti: kemikalier, fenacetin, cyclophosphamid, rygning, Bilharzia-infektion(shistosomiasis)
Symp: Makroskopisk hæmaturi, ofte terminal, pollaksirui, imperiøs vandladningstrang, nykturi, postrenal uræmi(hvis tumor er ved ostierne)
Para: kreatinin, urinstof, Na,Ka,Hb,mikoskopi, cytologi, Iv-urografi, cystoskopi, renografi, UL, CT, MR
Beh: resektion, strålebeh, cystektomi (brikcerblære), instillation af BCG mod recidiv inf
Hypertrophia prostatae (bening prostatahypertrofi)
Def: hypertrofi af prostata
Æti: stigende alder
Symp: tegn på infravesikalobstruktion: pollaksiuri, nykturi, imperiøs vandladningstrang, urge-inkontinens, sjatpisning, efterdryp, evt. hæmaturi
Para: rektalespkl(velafgrænset, fast, elastisk, forstørret), perkussion af blæren, væskevandladnings-skema(DAN-PSS), Hb, kreatinin, PSA, flowunds, UL, Iv-urografi, cystoskopi
Beh: alfareceptorantagonister, 5-alfareduktasehæmmere, tranuretral prostataresektion, KAD
komplikationer til prostatahypertrofi?
Akut urinretention, UVI, blæresten, makroskopisk hæmaturi, postrenal uræmi
Carcinomae prostatae (prostatacancer)
Def: adenokarcinom, hyppigste cancerform i urinveje i DK
Symp: som prostatahypertrofi, evt. knoglesmerter, postrenal anæmi, lymfødem UE, træthed, vægttab, anæmi
Para: Hb, K, Na, kreatinin, PSA, Alk.fosft, UL biopsi, IV-urografi, knoglescint, CT, MR
Beh: tranuretral prostatektomi, radikal prostatektomi, strålebeh, androgenblokade, urinafledning(JJ-kateter)
Årsager til erektil dysfunktion
- Vaskulær: ateriosklerose i bækkenarterier, venøs lækage
- Neurogen: kirurgi, autonom neuropati, fx DM
- lægemiddelbivirking: B-blokkere, thiazider, m.m.
- Hormonel
- Psykogen

Beh: rådgivning, Viagra
Maldescendus testis, kryptorkisme (skjult testis)
Def: testis befinder sig ikke på det normale plads i scrotum
Æti: ukendt, skelnes ml. rententio testis(abdominal, ingvinal, yo-yo testis) og ectopia testis(subkutant over ing.kanalen)
Symp: symptomløse, evt smerter
Para: UL, laparoskopi
Beh: OP
Symp:
Torsio testis
Def: akut skrotallidelse med drejning af tstiklen omkring funiculus spermaticus eller krøset ml testis og epididymis
Symp: voldsomme smerter i afficeret scrotumhalvdel med udstråling til ing/fossa iliaca, kvalme, opkast, hævet skrotalindhold, varm, rød og ødematøs
Beh: inden for 6timer manuel detorsion, kirurgi med fiksering
Epididymitis acuta (betændelse i bitestiklen)
Def: akut inflammation i epididymis
Æti: UVI, infravesikal obstr, urinretention, kateter, gonoré og chlamydia, TB
Symp: smerter, feber, rødme, varme, hævelse, smerte projiceres langs funiklen, smertefuld vandladning, uretrisympt.
Para: podning, mikroskopi, dyrkning, UL, rektalekspl.
Beh: AB, suspensorium/nettrusser
Oversigt over benigne rumopfyldende processer i skrotum
- Variocele: årebrok, dilation af venerne omkring funiklen, tyngdefornemmelser, øget fylde, bløde, ømme vener omkring funiklen

- Hydrocele: vandbrok, væskeansamling mellem testis' hinder, hævelse omkring testis samt tyngde, kan blive meget stort, gennemsigtig udfyldning

- Spermatocele: sædbrok, tumor, hævelse ommkring testis samt tyngde, tumor ofte glat og gennemsigtig

Beh: kirurgisk
Neoplasma malignum testis(Testiscancer)
Def: tumor fra testisvæv
Æti: 60% seminomer fra tubulus seminiferi testis, ikke-seminomer: 10-15% er embryonale karcinomer, 10% taratomer, 1-2% er chorionkarcinomer eller endodermal sinustumor, disp. kan være retentio testis
Symp: knude i testis, tyngdefornemmelse, metastaser kan give de første symp(rygsmerter, GI-lidelse, hydronefrose, gynækomasti), lymfeknuder langs vena cava inf/aorta
Para: Alfa-føtoprotein og HCG forhøjede ved ikke-seminomer, røngt. af thorax, UL, CT, biopsi
Beh: kirugi, cytostatika, strålebeh.
Differential diagnoser ved udfyldning i skrotum?
Epididymitis, Variocele, Hydrocele, Spermatocele, Testiscancer, Ingvino-skrotal hernie
De hyppigste årsager til hæmaturi?
- Tumo(nyre,nyrebækken,blære)
- Sten(nyre,urinveje,blære)
- Infektion
- Cyster
- Læsion
- Fremmedlegemer
- Prostatacancer/hypertrofi
- Kateter


Inddeles i Makro-/mikroskopisk, Initiel/terminal, Diffust, Monosymptomatisk

Pt med 2 familiære tilfælde af c. prostatae, tidligere BPH og ønske om PSA-blodprøve - er dette indiceret?

Ja to familiære tilfælde af c. prostatae er nok, da der herved er 10x risiko for patienten for at udvikle c. prostatae som for baggrundsbefolkningen.

Farmakologisk behandling af BHP?

· 5-alfa-reduktasehæmmere (somhæmmer den enzymatiske omdannelse af testosteron til det mest aktive androgen:dihydrotestosteron)· Alfa-receptor-blokerendepræparater (som kompetitivt antagoniserer α1-adrenoreceptorerne på den glattemuskelcelle og dermed afslapper urethras og prostatas muskulatur og sænker denuretrale modstand)

Behandling af c. prostatae? Hvem behandles ved forskellige typer behandling? BIvirkninger?

1) Lokaliseret cancer, T1-2:


Observation af tumor (pt > 70 år)


Kirurgisk fjernelse af prostate - radikal prostatektomi (pt er i øvrigt rask og <65-70)


Stråling (pt <70 som ikke kan opereres)
Bivirkninger


Kirugi: 60-80% risiko for erektil dysfunktion, 5-10% risko for urininkontinens
2) Avanceret cancer, T3-4:


- Farmakologisk kastration


Hormonbehandling (evt + stråling)


hormonbehandling er blokade af LH, østrogener eller antiandrogener


- Kirurgisk kastration (fjernelse af testis bilateralt)
Bivirkninger(kvindelige træk)


Tidlige: Ophør af libido og seksualfunktion, hedeture, for LHRHagonister også ”flare”


Sene: Risiko for osteoporotisk fraktur,anæmi, tab af muskelstyrke, metabolisk syndrom.
INGEN kemo, da det ikke er effektivt.

Årsager til akut nyresvigt / akut nefropati?

PRÆRENALE:
- Intravaskulær volumendepletion: blodvolumen sænket - diarre, opkast, blødning, svigtende væskeindtag
- Påvirket renal perfusion: Nedsat blodvolumen til nyrerne pga Hjertesvigt, cirrhosis,hepatorenalt syndrom, nefrotisk syndrom, svær infektion

INTRARENALE:
1)Pga akut tubulointerstitiel nefropati (ATIN)
- Shoknyre: ses i form af toksisk eller iskæmisk shoknyre

2) Glomerulonefrititis

3) Renovaskulære sygdomme/påvirkninger
- mikroangiopati: HUS/TTP, malign hypertension, emboli
- intrarenal vasokonstriktion: ACE hæmmere, NSAID, celcineurinhæmmere.

4) Interstitiel sygdom, ATN: Pyelonefritits, nyopdaget kronisk nyreinsufficiens, postrenalt betinget akut nyreinsufficiens (afløbshindring fra begge ureteres/infravesikalt) Infiltrativ sygdom (leukæmi/lymfom)

POSTRENALE:
- Urinretention
- neurogen blære
- antikolinerge medikamenter
- Cancer i urinvejene/deres strukturer eller omkringliggende organer
- andre udfyldinger samme steder

Hvordan bestemmes patintens prognose ved c. prostatae og hvilke faktorer skal man overveje ved kirurgi?

Bestemmes ud fra PSA niveau, gradering og cT.


- Low risk: behandling er ikke nødvendigvis nødvendig.


- Intermediate risk: Behandling skal igangsættes, da det går dissepatienter meget dårligt


- High risk:
Alder:


Manskal altid holde patientens alder op i mod tumorens stadie ift. Behandling.Tidlige tumorer hos gamle patienter, skal ikke opereres, da udvikling fratidligste stadie til metastasering og sygdom, tager mellem 10 og 20 å.

Hvorfor laves en CT-cystografi både med og uden konstrast?

Med kontrast kan kar og urinveje bedst visualiseres, men uden kan sten og andre strukturer i urinvejene bedre visualiseres

Definition af nyresvigt?

Pludseligt(akut) og vedblivende(kronisk) fald i den glomerulære filtrationshastighed, af en grad der forårsager ændringer i væske- og elektrolytbalancen og retention af stofskifteprodukter i blodet.

Undersøgelser inden for første døgn ved akut nyresvigt?

URINUNDERSØGELSER


Måling af diurese


· Undersøgelse af urin for blod,albumin (stix)


· Døgnurin, (volumen, protein elleralbumin, evt. creatinin)


· Urin D + R


· Eventuelt urin Na-koncentration(mhp. at skelne prærenalt/renalt)


· Eventuelt urinmikroskopi mhp.cylindre, dysmorfe erythrocytter


· Eventuelt urin for Bence Jonesprotein
ULTRALYD af nyrer og urinveje
RTG af thorax
BLODPRØVER


· Nyretal: P-creatinkinase og P-myoglobin, P-creatinin, P-carbamid,P-natrium, P-kalium, p-glucose


· Blodtal: Undersøge for hæmolyse(hæmoglobin, LDH, haptoglobin, thrombocytter), M-komponent, immunoglobuliner


· Infektionstal: B-Leucocytter + diff, CRP


· Knoglestofskifte: P-calcium, P-fosfat


· GlomerulonefritUS: Immunologisk screen (ANA, ANCA,anti-GBM)
OK at nævne:cryoglobuliner, ds-DNA, P-PTH, P-ACE og udredning for hepatitis B, C og HIV. Bloddyrkning. ”Levertal” Nyrebiopsi (hvis der er indikation for dette; senedenfor)

Indikationer og kontraindikationer for nyrebiopsier?

Indikationer


· Nefrotisk syndrom


· Asymptomatisk proteinuri over ca.2 g


· Uafklaret påvirkning af nyrefunktionenhos patient med normal nyrestørrelse ved UL-scanning


· Akut nyreinsufficiens afuafklaret årsag


· Bindevævsimmunsygdom medmistanke om sekundær glomerulonefritis


· Påvirket funktion aftransplanteret nyre
Kontraindikationer (absolut/relativ)


· Ikke-koopererende patient


· En-nyret patient


· Skrumpenyre, påvist ved scanning


· Ukontrolleret hypertension


· Koagulopati, inklusivAK-behandling og trombocytaggregationshæmmer behandling


· Infektion i nyren


· Hydronefrose


· Graviditet

Hypertensionsinddeling/gradering?

Primær hypertension/essentiel hypertension og


Sekundær hypertension, som yderligere graderes i:


MILD: 140-159 og/eller 90-99


MODERAT 160-179 og/eller 100-109


SVÆR: >180 og/eller >110

Antihypertensiv behnadling kræver, ud over gradering af hypertension, vurdering af hvilke risikofaktorer (for hypertension?) og komodbiditeter

Risikofaktorer


A. Kendt med hjertekar, nyresygdom, DM


B. Familiær disposition til hjertekarsygdom (AKS, apopleksi, HI)


C. Alder M/K >55/65 år


D. Rygning


E. Hyperkolesterolæmi


F. Abdominal fedme (K: >88, M: >102)3.
ORGANPÅVIRKNING pga hypertension


A. Ve. ventrikelhypertrofi (+LVEF) (EKG, EKKO) - hjertesygdom


B . Proteinuri (Urin-stix) - Nyresygdom


C. Forhøjet Kreatinin - Nyresygdom


D. Fundus hypertonicus grad - Nethindeforandringer pga. hypertrofi

Behandling af hypertension, farmakologisk og non farmakologisk. Hvornår er der behov for farmakologisk behandling?

Non farmakologisk


- KRAM


- Kost


- Rygestop


- Alkoholabstinens


- MotionFarmakologisk


Mild: ved ingen effekt af KRAM 6-12 mdr --> Farmakologi


Moderat: ved ingen effekt af KRAM 3-6 mdr


Svær: Farmakologi med det samme
Behandlingprincip for farmakologisk beh.(se Nefro-noter)


- Antihypertensiv: 1 stof eller kombinationsbehandling


+


- Lipidsænkende beh.
Evt også:


- Antitrombotisk behandling: ASA. pateinter med høj CVD eller aterosklerose.

Behandlingsmål for hypertension for nyresyge patienter og for pateitner der er i øvrigt raske/Ukompliceret hypertension?

Nyresyge patienter: < 130/80 mmHg


I øvrigt raske/Ukompliceret hypertension <140/90 mmHg

Komplikationer for nyrecystesygdom/ADPKD? Hvilke anamnestiske oplysninger er her vigtige ift. komplikationer?

Intrakranielle aneurismer --> hovedpine og evt familiære tilfælde af hjerneblødninger
Aortaaneurismer
Hernier
Colondivertikler

Objektiv undersøgelse af den ukontaktbare patient, der reagerer på smertestimuli?

TÆNK ABC og EWS


1. Undersøge luftveje


Besværet respiration, tydelig stridor
2. Respirationsfunktionen


· Respirationsfrekvens, anvendelseaf auxiliære respirationsmuskler, hørlige respirationslyde, cyanose, st.p., perifer oxygensaturation
3. Kredsløbsfunktion


· BT, puls, hudfarve (cyanose), st. c., EKG, undersøge for tegn på nedsat perifer cirkulation (køligcyanotisk hud), hydreringsgrad (halsvenestase, ødemer, slimhinder, hudturgor)
Derefter:


4. Bevidsthedsniveau ve grov neurologisk screening:


· Glasgow Coma Scale


· Sensorium, respons på stimuli


· Øjenbevægelser


· Pupilforhold


· Refleksforhold generelt


· Motorisk respons
Andre relevante forhold kunne være at undersøge for:


· Nakkestivhed


· Temperatur

Relevant/fokuseret anamnese for den akutte, ukontaktbare patient fundet på gulvet?

Indhente anamnese fra ambulancepersonale, pårørende, om muligt egen læge,hjemmepleje, institutionspersonale, tidligere journaloptegnelser, andet.
Fokusere på:


· Tidsmæssigt forløb


· Symptombeskrivelse


· Kendte sygdomme hos patienten,herunder smerteforløb (kroniske og akutte)


· Traumer/ulykker


· Medicinering, ellerfødemiddelforgiftning


· Misbrugsanamnese


· Psykiatrisk anamnese


· Supplere med at slå patienten opi journal/epikrisesystem, hvis adgang hertil haves

Symptomer ved akut nyreinsufficiens

Akutte risici forbundet med akut nyresvigt er:· Hyperkaliæmi


· Overhydrering (Øget ADH-inflydelse)


· Acidose


· kramper/bevidsthedssløring(Ca stofskifte forstyrrelse)

ELektrolytforstyrrelser rettes hvordan?


Hyperkalæmi?


hypoglukæmi?


Acidose?o Hyperkaliæmi: insulin-glucoseinfusion, K-absorberende resin (resonium), bikarbonat,o Acidose: bikarbonat


o Monitorerer elektrolytter tæt,inkl. Ca2+, risiko for hypokalcæmi. OBS: hypocalcæmi skal kun behandles når dener symptomgivende. Calcium optages i muskulaturen og frigives senere med risikofor hypercalcæmi, hvis der er givet calciumtilskud under forløbet.

3 hyppigste årsager til hæmaturi.

- Sten i urinvejene


- Tumor i urinvejne


- Infektion i urinvejene

Undersøgelse for spredning af c. prostatae

Metastaser:


- Knogleskintigrafi


- CT abdomen (lymfeknuder)


- Alkalisk fosfatase