• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Tinh thể urat không điển hình có đặc điểm gì ?

giống hình đa giác, nhỏ, tập trung thành đám dài, hơi giống trụ mỡ

Calcium Oxalates tồn tại ở 2 thể là ...

Monohydrat và dihydrat

Calcium Oxaloacetate Monohydrat có dạng ...

hình chùy, quả tạ và hình nơ

dạng Calcium Oxaloacetate Dihydrat có dạng hình ....

bì thư

acid uric có dạng hình ...

thoi, bình hành, mũi giáo, hình sao

tinh thể cholesterol có dạng hình ...

chữ nhật bản mỏng, không màu

bilirubin có hình ...

hình kim, màu vàng

amorphous phosphates có đặc điểm ...

màu schocolar, đám nhuyễn

calcium carbonat có dạng

hình cầu hoặc hình tạ với vân khía xuyên tâm

Calcium phosphate có dạng hình ...

đầu kim cùng hoặc hoa hồng

Ammonium Magnesium Phosphate có dạng ...

nắp quan tài

Cystine Crystals có dạng hình ...

lục giác không màu

Tyrosine Crystals có dạng hình ...

kim

tinh thể leucine có dạng ...

hình cầu với các vòng đồng tâm tỏa ra các vân khía

Thành phần chính của trụ trong là ...., được hình thành ở người ....

protein Tamm-Horsfall; được hình thành ở gười bình thường sau khi vận động mạnh .....

trụ sáp ban đầu là trụ ...

hạt

phân biệt trụ mỡ và trụ bạch cầu

trụ mỡ, các hạt lipid có vòng đậm màu và vùng sẫm màu rõ ràng; trụ bạch cầu, các tb bạch cầu có một đốm đậm màu trong tb bạch cầu, đó là nhân

hồng cầu hình điaã dẹt, lõm ở giữa. Còn bạch cầu thì ....

có các thùy nhân

Tinh thể Urat không điển hình được tìm thấy với các mẫu nước tiểu ....


Ý nghĩa lâm sàng: ...(3)

trữ lạnh; trao đổi acid nucleic tăng cao, do bệnh lý về thận nên lọc acid nucleid gặp vấn đề, ăn nhiều protein

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Calcium Oxalates là: ... (2)

80% sỏi thận là sỏi calci; bệnh nhân đái tháo đường hoặc bệnh lý về gan

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể acid Uric

5% sỏi thận là sỏi uric, bệnh thận do tăng acid urid cấp

các tinh thể trong nước tiểu có pH acid là: ...

Tinh thể Urat, tinh thể Calcium oxalate và tinh thể acid uric

Các tinh thể có trong nước tiểu có pH kiềm là:

Ammoniym Biurate, Ammonium Magnesium phosphate, Calcium Phosphate; Calcium Carbonate, Amorphous phosphates

5

Các tinh thể bất thường là ..

tinh thể Bilirubin, tinh thể Cholesterol, cystine Crystals, Tyrosine Crystals,, Leucine

Đặc điểm hình dạng của tinh thể Ammonium Biurate là: ...

Màu nâu hoặc vàng nâu, với những chỗ lồi lõm không đều như quả táo gai

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Ammonium Biurate là ...

suy thận mắc phải do nhiễm khuẩn nặng, sử dụng thuốc nhuận tràng bừa bãi trong ăn kiêng quá mức

ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Ammonium Magnesium Phosphat

Thường do nhiễm khuẩn đường tiểu vởi vi khuẩn phân hủy urê; ứ đọng nước tiểu hay nhiễm trùng mãn tính

ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Calcium Phosphate

Ứ đọng nước tiểu, nhiễm trùng mạn tính

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Bilirubin: ....

phổ biến ở bệnh vàng da tắc mật

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Cholesterol

bệnh lý về thận hoặc bệnh nhân có lipid trong nước tiểu

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Cystine Crystals

thường là bệnh di truyền rối loạn hấp thu aa kiềm hoặc có thể do sỏi thận

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Tyrosine crystals:

Bệnh gan nghiêm trọng, thường dương tính với bilirubin

Ý nghĩa lâm sàng của tinh thể Leucine

bệnh lý gan nghiêm trọng, giảm chuyển hóa aa

Ý nghĩa lâm sàng của trụ biểu mô: ...

viêm cầu thận dẫn đến thiếu máu, tổn thương ống thận...

Ý nghĩa lâm sàng của trụ hạt

Tổn thương cầu thận nghiêm trọng, viêm cầu thận mạn, viêm bể thận

Ý nghĩa lâm sàng của trụ sáp

sự tắt nghẽn kéo dài của óng thận

ý nghĩa của trụ mỡ

bệnh thận kèm theo lipid niệu

VD hội chứng thận hư

Ý nghĩa của trụ hồng cầu

Viêm cầu thận, tổn thương ống thận nghiêm trọng

Ý nghĩa cảu các loaij trụ bạch cầu:


bạch cầ


Lympho


đơn nhân

viêm nhiễm, ghép thận, điều trị chống ung thưu

Với sự ưu trương của nước tiểu, hình dạng của hồng cầu thay đổi như thế nào

HC mất nước, teo lại và có hình răng cưa