• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Muzyka, HENRI MATISSE (fowizm)

Taniec, HENRI MATISSE (fowizm)

Radość życia, HERNI MATISSE (fowizm)

Portret pani M. z zielona pręgą, HENRI MATISSE(fowizm)

Duże, czerwone wnętrze, HENRI MATISSE(fowizm)

Czerwone drzewa, MAURICE DE VLAMICK(fowizm)

Most westminsterski, ANDRE DERAIN(fowizm)

Maria Egipcjanka, EMIL NOLDE (ekspresjonizm)

Autoportret z modelką, ERNST LUDWIG KIRCHNER (ekspresjonizm)

Homo homini lupus, GEORGES ROUAULT(ekspresjonizm)

Pierrot, GEORGES ROUAULT (ekspresjonizm)

Błękitny jeździec, WASSILY KANDINSKY (ekspresjonizm)

Kościół w Murnau, WASSILY KANDINSKY(ekspresjonizm)

Żółta krowa, FRANZ MARC (ekspresjonizm)

Morderca, OSCAR KOKOSCHKA, (ekspresjonizm)

Dziewczyna z mandoliną, PABLO PICASSO (kubizm)

Mona Lisa z kluczami, FERNAND LEGER (kubizm)

Fabryka w Horta de Ebro, PABLO PICASSO (kubizm)

Domy w Estaque, GEORGES BRAQUE (kubizm)

Gitara i klarnet, GEORGES BRAQUE (kubizm)

Portugalczyk, GEORGES BRAQUE(kubizm)

Trzej muzykanci, PABLO PICASSO(kubizm)

Portret Gertrudy Stein, PABLO PICASSO(kubizm)

Portret Kahnweilera, PABLO PICASSO (kubizm)

Dynamizm psa na smyczy, GIACOMO BALLA(futuryzm)

Taniec Pan-Pan w Monico, GINO SEVERINI (futuryzm)

Biegnąca dziewczynka na balkonie, GIACOMO BALLA (futuryzm)

Jedyna forma ciągłości w przestrzeni, UMBERTO BOCCIONI (futuryzm)

Elastyczność, UMBERTO BOCCIONI (futuryzm)

Ulica między domami, UMBERTO BOCCIONI (futuryzm)

Akwarela abstrakcyjna, WASSILY KANDINSKY (abstrakcjonizm)

Broadway Boogie Woogie (neoplastycyzm) PIET MONDRIAN

Uporczywość pamięci (surrealizm) SALVADOR DALI

Suszarka na butelki (dadaizm) MARCEL DUCHAMP

Czerwonym klinem uderz w białych (konstruktywizm) EL LISSITZKY

Niepokojące muzy (surrealizm) GIORGIO DE CHIRICO

Tajemnica i melancholia na ulicy (surrealizm) GIORGIO DE CHRICO

Karnawał arlekina (surrealizm) JOAN MIRÓ

Ważka z czerwonymi skrzydełkami (surrealizm) JOAN MIRÓ

Merzbild Rossfett (dadaizm) KURZ SCHWITTERS

Panna młoda rozebrana przez kawalerów jednak (dadaizm) MARCEL DUCHAMP

Akt schodzący po schodach (kubizm/futuryzm) MARCEL DUCHAMP

Fontanna (dadaizm) MARCEL DUCHAMP

L. H. O. O. Q. (dadaizm) MARCEL DUCHAMP

Podarunek (dadaizm) MAN REY

Kompozycja czerwieni, błękitu i żółci (Kompozycja 1) (neoplastycyzm) PIET MONDRIAN

Terapeuta (surrealizm) RENE MAGRITTE

Zamek w Pirenejach (surrealizm) RENE MAGRITTE

Portret Mae West (surrealizm) SALVADOR DALI

Słoń Celebs (surrealizm) MAX ERNST

Płonąca żyrafa (surrealizm) SALVADOR DALI