• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Powieść

Romane

Komiks

Comics

Komediowy

Komëdien

Dramat

Dramen

Nowela

Novellen

Bajka

Märchen

Opowiadanie

Erzählungen

Poezja

Gedichte

Dzieje historia

Geschichten

Przygodowy film

Abenteuerfilm

Komediowy film

Komödie

Kriminalny

Krimi

Thiller

Thiller

Miłosny

Liebesfilm

Rysunkowy

Zeichentrickfilm

Sf film

Science-Fiction-Film

Horror

Horrorfilm

Genialny

Geniale

Niezwykły

Ungewöhnlich

Dowcipny

Witzig

Warty przeczytania / warty zobaczenia

Lesenswert / sehenswert

Ciekawy

Spanned

Refleksyjny

Nachdenklich

Dobry

Gut

Wesoły

Lustig

Poruszający

Beru(um)hrend

Wspaniały

Ausgezeichnet

Robiący wrażenie

Beeindruckend

Wstrząsający

Erschu(um)tternd

Okropny straszny

Schaurig

Nudny

Langweilig

Straszny

Schrecklich

Straszny

Furchtbar

Nieinteresujący

Uninteressant

Kiczowaty

Kitschig

Monotonny

Monoton

Nielogiczny

Unlogisch

Okrutny

Grausam

Zły kiepski

Schlecht