• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back

quiet

stil

to be fed up

het zat zijn

miserable

rot, vreselijk

term

trimester, periode op school

nasty

gemeen

others

anderen

to advise

adviseren

important

belangrijk

huge

reusachtig

lead

riem, halsband

way

weg

path

pad

river

rivier

back up

weer terug

through

door

gate

hek

to turn right

rechtsaf gaan

lane

weggetje

shut

gesloten

weird

vreemd

watch

horloge

walk

wandeling

scared

bang

mate

vriend, maat

to be sure

zeker zijn van

panther

panter

puma

poema

leopard

luipaard

circus

circus

perhaps

misschien

spot

vlek

teeth

tanden

tooth

tand

to happen

gebeuren

unusual

ongewoon, ongebruikelijk

tired of

genoeg van

all the time

de hele tijd

to care about

geven om

feelings

gevoelens

for example

bijvoorbeeld

to leave out

er buiten laten

strange

vreemd

interested

geïnteresseerd

unfair

oneerlijk

mobile

mobieltje, mobiele telefoon

to call

bellen

signal

bereik

to hurt

pijn doen

to be frightened

bang zijn

to touch

aanraken

alone

alleen

to follow

volgen

to get away

weggaan

earth

aarde

to stay

blijven

to move

bewegen

to guess

raden

dangerous

gevaarlijk

near

dichtbij

gun

geweer

to knock out

verdoven

to worry

zich zorgen maken

to track

het spoor volgen van