• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Testiklernes placering(horisontalt el. vertikalt)?

Horisontalt: Hingst og orne
Vertikalt: Tyr og vædder

Horisontalt: Hingst og orne


Vertikalt: Tyr og vædder

Sædcellens rejse fra testes til ejakulat

- Sædcelleproduktion/Spermatogenese i testikler


- Modning og lagring i epididymis


- Sekundære kønskirtler laver sædplasma(funktion: Motilitet og overlevelsesevner)


- Penis: "Delivery system" - erektion og ejakulation

Hvilke 4 sekundære kønskirtler findes der og hvilken rækkefølge ligger de i?

- Ampullae(% orne) - Sædreservoir


- Sædblærer - Tilsætning af sædfortynder


- Prostata - Zink


- Bulbu Urethralis(her prod. gelfraktionen(især orner meget))

Hvilken type penis har hest og hund?

Musculocavernøs!

Musculocavernøs!

Hvilken type penis har orne, tyr og vædder?

Fibroelastisk!
Ændrer ikke længde og diameter ved erektion

Fibroelastisk!


Ændrer ikke længde og diameter ved erektion

Hvad er mekanismen bagved erektion?

1. Seksuel stimulation ->


2. Parasympatiske neuroner frigiver NO der får de små arterier i penis til at dilatere + de får venerne til at trække sig sammen, så blodflowet væk fra penis reduceres


3. Blodet akkumuleres i vaskulære rum i erektile væv i penis


4. Penis svulmer op = Erektion

Hvilke 2 faser inddeles ejakulationen i?

Emission: Sæd og sædplasma ind i urethra


Ejakulation: Sæd ud af urethra

Hvad stimulerer til ejakulation?

Tryk, berøring og temperatur

Hvad er mekanismen bagved emission og ejakulation?

1. Stimulering af sensoriske nerver på glans penis


2. Sympatiske impulser får glatte muskler til at trække sig sammen


3. Peristaltiske kontraktioner i testikulære ducts, epididymis, ductus deferens og ejakulatoriske ducts + rytmiske kontraktioner i sekundære kønskirtler


4. Emission + ejakulation

Anatomi testes

Er beklædt med 2 peritoneal lag(tunica vaginalis)
Inguinalkanalen er et divertikulum af m. obliqus abdominalis interna
M. cremaster går fra inguinalkanalen og til tunica vaginalis under testis og kan løfte testes afhængig af temperatur og noxius stimuli
Testis er dannet af tubuli seminiferi(der indeholder Sertoliceller og sædproducerende stamceller) + interstitielt bindevæv(der indeholder steroidproducerende Leydigske celler, blodkar og lymfevæv ).


Startende med tubuli seminiferi convuluta gående over i tubuli seminiferi contorti
Tubuli seminiferi contorti går over i rete testis, der leder sæden ind i epididymis via de efferente ducts
Det er i epididymis den endelige modning sker og sæden fortsætter herefter sin vej ud til ductus deferens
Sammen med ductus deferens løber også blodkar og nerver som tilsammen danner ductus spermaticus

Hvilke to processer består spermatogenesen af?

Spermacytogenese(mitotiske delinger - spermatogonier -> spermatocytter -> spermatider)
Spermiogenese(yderligere diff via morforlogiske ændringer - spermatider -> spermatozooer)

Hvad er funktionen af LH i testes?

Stimulerer produktion af androgener(tesosteron) fra cholesterol via de Leydigske celler
Testosteron har en betydning for spermatogenesen og de hanlige kønstræk

Hvad er funktionen af Sertolicellerne?De har receptorer for FSH(stimulerer spermatogenesen)


og testosteron(fra Leydig celler. Bruges til at danne østrogen(bruges til kontrol af accessoriske kønskirtler)).
Er med til at producere inhibin - der inhiberer frigivelsen af FSH fra hypofysen

Hvor længe går der fra første mitotiske deling til vi ser sædcellen i ejakulatet?

60 dage (~2 måneder og en uge)

Hvilke hormoner skal være til stede for at bitestiklerne/epididymis fungerer optimalt?

Androgener
Prox. epididymis = Modning


Distale epididymis = Lagring af modne sædceller indtil ejakulation

Hvad sker der i capacitationen?

Når sædcellerne blandes med sædplasma vil nogle proteiner dække sædcellens hoved.
Ved capacitationen(i hunlige repro-vej - afhængig af hvor han ejakulerer sæd henne) fjernes proteiner og der sker nogle kemiske ændringer inde i hovedet, der gør den i stand til at befrugte et æg

Hvor sker akrosom reaktionen?

Umiddelbart inden sædcellen penetrerer oocyttens zona pellucida for at befrugte den(for at slippe DNA fri)

Umiddelbart inden sædcellen penetrerer oocyttens zona pellucida for at befrugte den(for at slippe DNA fri)

Hvor mange fraktioner er tyrens og vædderens sæd inddelt i?

Én fraktion!(blanding af sæd og sædplasma)

Hvor mange fraktioner er ornens og hingstens


sæd inddelt i? Og hvad indeholder fraktionerne?

3 fraktioner!


1 = Sædplasma(minus sædceller) - rense urethra


2 = Spermie-rige fraktion


3 = Gelfraktion(prop) - denne filtreres fra ved tapning

Hvilke ting kigger man efter makroskopisk på en sædprøve?

Volumen


Konsistens


Farve(mælket = ejakuleret)


Tilblandet materiale (pus, blod, urin)
Klart som postevand = Ikke særlig mange sædceller

Struktur og funktion af spermatozoo

Opdeles i 3 segementer: Hoved(kerne omgivet af akrosom - herinde findes desuden enzymer til lysis af zona pellucida), midtstykke og hale
Midt og hale bruges til fremdrift. Bevægelse er ATP-drevetHvad kigger man på mikroskopisk ved sæden?

Individuel motilitet (progressiv motilitet)


Sperm morfologi


Membran integritet (skal være intakt) - Eosin/Nigrosinfarvning


Koncentration af sædceller i prøven(tæller i Makler/Neubauer kammer)

Hvad er vigtigt når man arbejder med sæd?

At alt er forvarmet til 37 grader og at der ikke er vandtilblanding! Eller dør de hurtigt!

Sædcelle abnormaliteter i forhold til morfologi?

Primære: Fejl på hoved(spermatogenese/testes)


Sekundære: Proximale eller distale dråber på halen(Epididymis)


Tertiære: Noget med halen(Postejakulation)

Fordele ved AI

- Øget hastighed/rate af genetisk forbedring


- Lavere risiko for sygdomsoverførsel


- Udvider brugen af de enkelte avlsdyr, både i rum (geografisk), tid (tilgængeligt længere tid, også når handyret ikke er) og antal (flere hundyr kan befrugtes pr. ejakulation)

Hvorfor fortynder man sæden?

Hvis man ikke tilsætter sædfortynder, så falder sædkvaliteten drastisk indenfor en halv time.


Tilsættes fordi man vil beskytte sædcellemembranen da den er meget følsom overfor temp. påvirkning

De 4 typer af sæd til AI

Råsæd(ikke-fortyndet, brug inden 15 min.)


Frisk fortyndet sæd (brug inden 4 timer, rum-temp.)


Køle-/transport sæd (hund, hingst: 5 grader, orne 16-18 grader, brug inden 48 timer)


Frostsæd (Godt til tyr og vædder, ok til hingst, ikke til orner! Livslang holdbart. Minus 196 grader)

Tidspunkt for descendus af testikler

Hingst: Ml. 9. drægtighedsmåned og et par dage efter fødsel


Tyr: 4. drægtighedsmåned


Vædder+ Gris: 80-85 dage inde i drægtighedSædplasmas funktion

Energi til sæd


Opretholder osmotiske tryk


Immunosuppression i hundyrs genitalsystem

Hvor lang tid tager ejakulation hos de store husdyr?

Tyr og vædder = 1 sekund


Svin = 5-25 minutter


Hingst = 30-60 sekunder

Hvor deponerer de store husdyr sæden?

Tyr og vædder = Craniale del af vagina


Svin = Cervix


Hingst = Uterus

Insemineringsdosis

Tyr = Rå 5 mio, Frossen 10 mio


Vædder = Rå 300 mio, Frossen 200-450 mio


Orne = Rå 2000 mio


Hingst = Rå 500 mio, Frossen 250 mio