• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Sarcoptidae/Psoroptidae

Skabmider

Sarcoptes

Skabmide (gravetypen)

Chorioptes

Gnavemide

Psoroptes

Ondartet fåreskab (sugetypen)

Otedectes cynotis

Skabmider (hund og kat)

Notoedres

Skabmider (kanin og kat)

Demodex

Hårsækmider

Cheyletielle

Pelsmider

Ixodida

Hårde flåter


Ixodes

Skovflåten

Rhipicephalus

Husflåten

Diptera

Tovinger (en underrække inden for insekterne)

Phthiraptera

Lus

Mallophaga

Bidelus (kitin-ædende)


Anoplura

Sugelus (blodsugere)

Damalinia bovis

Kvægets pelslus (en bidelus)


Damalinia equi

Hestens pelslus (en bidelus)

Haematopinus asini

Stor hestelus (en sugelus)


Haematopinus eurysternus

Kortsnudet kvæglus (en sugelus)

Haematopinus suis

Svinelus (en sugelus)

Linognathus vituli

Langsnudet kvæglus (en sugelus)

Trichodectes canis

Hundens pelslus (en bidelus)

Siphonaptera

Lopper

Ctenocephalides canis

Hundeloppen

Ctenocephalides felis

Katteloppen

Pulex irritans

Menneskeloppen

Brachycerca

Laverestående fluer

Tabanidae

Klæger

Tabanus

Okseklæg

Haematopota

Regnklæg

Chrysops

Guldklæg

Nematocera

Myg

Simuliidae

Kvægmyg

Ceratopogonidae

Mitter

Culicoides

Mitter

Culicidae

Stikmyg

Cyclorrhapha

Højerestående fluer

Musca

Sugeflue

Musca domestica

Stuefluen

Musca autumnalis

Kvægfluen/sugefluen

Hydrotaea irritans

Plantagefluen

Stomoxys

Stikfluer

Stomoxys calcitrans

Staldstikfluen

Glossina

Tsetsefluen

Hippoboscidae

Lusefluer

Melophagus ovinus

Fårets luseflue

Calliphoridae

Spyfluer

Calliphora

Blå spyflue

Lucillia

Grøn spyflue

Oestridae

Bremser

Hypoderma

Hudbremser

Hypoderma bovis

Stor oksebremse

Hypoderma lineatum

Lille oksebremse

Gastrophilus

Mavebremser

Gastrophilus spp.

Hestens mavebremse

Oestrus

Næsebremser

Oestrus ovis

Fårets næsebremse