• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka olika principer för behandling av hudsjukdomar finns det?

1. Systembehandling


2. Lokalbehandling


3. Ljusbehandling


5. Tumörbehandling

Systembehandling finns i form av...?

1. Antiinflammatoriska, immunmodulerande


2. Antibiotika


3. Retionoider (mer hudspecifikt, vitamin A-derivat)

Lokalbehandlingsfarmaka kan lämpligen delas upp i tre huvudgrupper. VilkaP

1. Medel som verkar på hudytan


2. Medel som förändrar stratum corneum


3. Medel som direkt påverkar vitala delar av huden

Medel som verkar på hudytan


Vilka medel hör hit (vad har de för effekt)?

Rengöring, antimikrobiella, antparasitära, solskydd, m.m.

Medel som förändrar stratum corneum


Vilka medel hör hit?

Avfjällande (keratolytika) - acetysalicylberedningar, karbamid i hög kocentration, alfa-hydroxysyror
Mjukgörande ("lipidiserande", fuktbindande)

Medel som direkt påverkar vitala delar av huden


Vilka medel hör hit?

1. Corticosteroider


2. Calcineurinhämmare


3. Retinoider


4. D-vitamin (mot psoriasis)


5. Lokala cellgifter (mot precancerösa förändringar, kondylom)

Badbehandlingar


- Vilka lösningar använder man vid baddning?

Borsyrelösning


Alsolsprit


Antiinflammatoriskt

Badbehandlingar


- Vilka helkroppsbad använder man?

Kaliumpermanganatlösning i vatten


Klådstillande, antiseptiskt
Oljebad


Mjukgörande
Psoralenbad


För PUVA-behandling

Ljusbehandlingar


- Vad används dem till och vad finns det för typer?

Immundämpande och anti-proliferativt
UVA, UVB, UVA + UVB


PUVA (Psoralen + UVA)


Mjukröntgen (Bucky-behandling)Mjukgörare


- När används dem?

När man har ändrad barriärfunktion pga sjukdom eller skada, exempelvis vid eksem, iktyos eller psoriasis.
Man kan även ha ändrad funktion pga biverkan av läkemedel, som Roacutan och Lipidsänkare.

Sortera in de olika mjukgörarna efter hur mycket vatten de innehåller kontra fett

Lotioner (mest vatten)


Krämer


Salvor (mest fett)

Vad innehåller mjukgörare?

Fetter


Vatten


Fuktbindare (NaCL, karbamid, mjölksyra, propylenglykol, glycerol)


Tillsatsämnen (Konserveringsmedel, emulgatorer, parfymämnen m.m.)

Vad har mjukgörare för funktion?

Återställa hornlagrets normala funktion


Förebygga recidiv vid kronisk sjukdom


Komplement som steroidsparande behandling

Behandlingsprinciper vid akne

Lokalbehandling:


Retinoid - mot keratiniseringsstörningen


Antibiotika - mot propionibacterium acnes


Benzylperoxid - hämmar p acne, löser "proppen"
Systembehandling:


Tetracykliner (mot p acne + antiinflammatorisk)


Isotretionin (retinoid) - licenspreparat, teratogent

Behandlingsprinciper vid psoriasis

Avfjällande, mjukgörande


Normalisering av hyperproliferationen


Antiinflammatorisk behandling


Lokalbehandling, systembehandling