• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bulla?

Væskefyldte blære > 0.5 i diameter, f.eks ved bulløse impetigo og staphylococcal scalded skin syndrom SSSS

Eksantem?

Udbredt, evt. Genariliseret, udbrudt af makulopapuløse hudforandringer evt. med pustler. F.eks exathema subitum (tredagersfeber) og kawasaki sygdom, samt ved uspecifikke virale og medikamentelle udslæt

Erytem?

Rødme af huden pga kardilatation, f.eks ved eythema infectiosum(lussingesyge) og kawasaki sygdom(håndflader og fodsåler)

Eythema nodosum( knuderosen)?

Smertefulde, varme, røde, dårligt afrænsede 2-5cm store noduli, f.eks efter streptokokinfektion

Erythema multiforme?

Møntstore røde elementer, der ligner en kokarde/skydeskive, f.eks ved herpes simplex infektion

Hudblødninger?klassifikationer?

1. Petekkier <1-2mm, ses ved meningokoksepsis, trombocytopeni, mikropetekkier ved viral sygdom, efter voldsom hoste


2. Purpura 0.2-1cm; palpapel purpura pga vaskulitiser karekteristisk for schonlein henocjs purpura


3. Ekkymose >1cm


4. Suggilation; moderat stor hudblødning


5. Hæmatom ; lokaliseret tumorlignende blodansamling

Macula?

Farveændring i hudens niveau < 1cm i diameter< som forsvinder ved tryk, f.eks ved uspecifikke virale udslæt

Makulopapuløst?

Udslæt med maculae og papler, hyppigst virale udslæt, f.eks humant herpesvirus-6, parvovirus B19 og oftest uspecifikke infektioner

Nodulus?

En palpabel solid læsion <0.5-1cm i diameter

Papel?

En palpapel solid læsion <0.5-1cm, typisk lokaliseret til hårfolliklerne, f.eks ved uspecifikke virale udslæt, ses bedst ved tangetial lys.

Pustel?

Vesikel eller bulla med purulent væske, f.eks impetigo

Vesikel?

Hævet væskefyldt element <0.5 cm i diameter, f.eks ved varicella og herpesinfektion

Hva er bulløs impetigo?

1. Sjælden, men potentielt alvorlig, form for impetigo (børnesår) hos nyfødte med udvikling af store bullae


2. Årsagen er hyppigst staphylococcus aureus


3. Behandling IV antibiotika

Hvad gør man for undgå melanocytære nævi ( modermærker)?

Solforbrændinger og overdreven eksponering for sollys skal undgås

Hva skyldes albinisme?

-Det skyldes en defekt i biosyntesen og distribution af melanin.


-Kan være okulokutan, okulær eller partiel


Beskriv kort om sygdommen epidermolysis bullosa?

-Sjælden gruppe af arvelige sygdomme med >20 undertyper, der der debuterer i neonatalperioden med bulladannelse i hud og slimhinder


-Bullae opstår spontant eller efter mindre traumer


-recidiverende bullae dannelse-> udvikler ardannelse og kontraktur på ekstremitetene


Beskriv sygdommen bledermatitis?

-irritative reaktioner opstår hyppigst, hvis barnet har diare eller ikke får skiftet ble ofte nok


-udlsættet skyldes urin,loksl irritant


-organismer i fæces, der nedbryder urinstof til ammoniak og dermed øger alkalinitet->forværrer udslættet


-Begrenset til nates,perineum, nedre abdomen og øvre del af lårene


-Dx fleksurerne oftest uafficerede;adskiller irritative reaktioner fra andre årsager.

Årsager til bledermatitis?

Hyppige;


1.Irritative(kontakt) dermatitis


2. Infantil seboroisk dermatitis


3. Candida infektion


4. Atopisk dermatitis


Sjældne;


1. Acrodermatitis enterohepatica


2. Langerhanscelle histiocytose


3. Wiskott aldrichs syndrom

Beskriv litt om infantil seberoisk dermatitis?

-Debuterer i de første levemåneder og årsagen er ukendt


-Starter ofte som et erytemtøst skællende udslæt i hoved bunden.


-Skællende udslæt kan sprede sig til ansigt og bag ørene samt fleksurer og bleområder


-I modsætning til atopisk dermatitis er det ingen kløe, barnet er upåvirket

Diagnostiske kriterier for atopisk dermatitis?

Hovedsymptom -> kløende udslæt


Bikriterier (3 eller mer);


1.Debut inden 2 års alderen


2.Karakteristisk lokalisation af udslæt;børn <1år udlsæt i ansigt og hovedbund, og mindre involvering af truncus. Større børn fleksurerne(fossa cubitea og fossa poplitea) samt områder med friktion såsom hals, håndled og ankler


3. Nuværende kløende udslæt


4. Generaliseret tør hud


5. Atopisk sygdom hos barnet,søskende eller forældre


Husk ved Atopisk dermatitis?

Ved atopisk dermatitis er det kløe pga hudinflammation, der forårsager udslættet, i modsætning til de fleste andre tilstande, hvor det er udslættet der forårsager kløe

Årsager til kløende udslæt?

1. Atopisk dermatitis


2. Skoldkopper


3. Urticaria/allergiske reaktioner


4. Kontaktdermatitis


5. Insektbid


6. Scabies (fnat)


7. Svampeinfektion (ringorm)


8. Pityriasis rosea

Hva betyr likenisering af hud?

Fortykkelse af huden med accentuering af hudfolder fra vedvarende kradsning

Hva betyr dennie morgans furer?

Ekstra hudfolde under øjnene, hos mennesker med atopisk dermatitis.

Årsager til forværring af atopisk dermatitis?

1. Bakteriel infektion, f.eks stafylokokker og streptokokker


2. Viral infektion, f.eks. HSV


3. Indtagelse af allergen, f.eks æg, ved allergiske atopiske dermatitis


4. Kontakt med irritant eller allergen


5. Ændringer eller reduktion i medicinsk behandling


6. Psykologisk stress


7. Uforklart

Behandling af atopisk dermatitis?

1. Undgåelse af irritanter og udløsende faktorer


2. Fuktighedkremer


3. Lokalbehandling med kortikosteroider


4. Immunomodulatorer


5. Okklusive bandager


6. Antibiotika eller antiviral behandling


7. Antihistaminer

Hva er vorter?

-Er en hyperkeratinose forårsaget af HPV som omfatter >100 forskellige typer


-Behandling med;


1. Salicylsyre påsmøring


2. Kryoterapi


3. Okkluderende tape

Hvad er molluscum contagiosum?

Vandvorter, forårsages af et poxvirus, og læsionerne er små, hudfarvede og skinnede med en central forsænkning(umbo)


-kræver ikke behandling eller forholdregler

Hvilket infektion er Tinea"ringorm"?

-Er en infektion med dermatofytsvampe,der invaderer keratinstruktur,såsom hornlaget i huden samt negle og hår.


-Betegnelse brukes fordi de ofte danner ringformede læsioner, der er skællende i kanten og let kløende.


-foråsager skællende hud, pletvist hårtab og knækkedehår.

Hva skyldes scabies(fnat) ?

-Skyldes den ottebenede sarcoptes scabei, som borer gange i epidermis langs stratum corneum og forårsager kraftig kløe pga immunolgiske reaktion

Hvornår skal scabies mistenkes?

Hvis et børn og flere familiemedlemmer har hudkløe

Hva er komplokationer til scabies?

Eksokoriationer som følge af kradsning kan give eksemlignende forandringer eller urtikarielle reaktioner.


Sekundær bakteriel infektion med pustløse læsioner og skorpdannelse

Bahandling af scabies?

Er meget smitsom og spredes ved tæt kropskontakt.


Behandles med permethrincreme, påsmøres alle afficerede områder


Alle familiemedlemmer behandles, også selvom de ikke har tegn på infestation

Årsager til erythema nodosum?

1. Streptokokinfektion


2. Primær tuberkulose


3. Inflammatorisk tarmsygdom


4. Lægemiddelreaktion


5. Idiopatisk


6. Sarkoidose hyppig årsag hos voksne

Årsager til erythema multiforme?

1. Herpes simplex infektion


2. Mycoplasma pnumonia


3. Andre infektioner


4. Lægemiddelreaktion


5. Idiopatisk