• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back
M. trapezius

M. trapezius

ered: protuberantia occipitalis externától végig a csigolyák proc. spin-án T12-ig


tapad: felső rész: acromion


középső rész: spina scapulae


alsó rész: spina scapulae med része


működés: emeli/süllyeszti, felfelé rotálja, adductálja a scapulát


felső rész: azonos oldali latflex


középső: adductio, vállövi retr


alsó: vállövi dep

m. levator scapulae

m. levator scapulae

ered: felső C proc. transversus


tapad: angulus superior scapulae


működés: emeli, lefelé rotálja a scapulát


zsugorodásra hajlamos


rossz vérellátás tapadásnál -> porcosodik, serceg

m. rhomboideus minor et major

m. rhomboideus minor et major

minor


ered: C6-7 proc spin


tapad: margo vertebralis scapulae


működés: scapula addukálása, lefelé rot, vállövi elevatiomajor


ered: T1-4


tapad: margo vertebralis scapulae a minor alatt


működés: scapula adductio, lefelé rot, rögzítés