• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
sagrado,-a
sakre
sacrificio
sakrifis
sacrificar
sakrifye
rezador
sakristen
salón
sal
sala de recepción
sal resèpsyon
sucio
sal, adj malpwòp
ensalada
salad
comedor
salamanje
ensuciar
sale
salado
sale
salar
sale
ingreso
salè
salario
salè, peròl
salesiano
salesyen
manchar
sali, tache
salina
salin
saludos
salitasyon, salye
tiznar
salte
tizne
salte
saludar
salwe, salye
saludar
salye
sábado
samdi
cien
san
sangre
san
dadivoso
san limit
ilimitado
san limit
desalmado
san pitye, di, rèd
sin aliento
san souf
sin
san, deyò
asemejarse
sanble
parecerse
sanble
similar
sanble, genlè menm
cenicero
sandriye
sandwich
sandwich
faja
sang
desvergonzado
sangwen
desobediente
sanmangale
parecerse a
sanmaye
carbonilla
sann
sensacionalista
sansasyonalis
sensacionalizar
sansasyonalize
sanguijuela
sansi, vantouz
salud
sante, lasante
oler
santi, pran odè, pran sant
chele
santim
sentimiento
santiman
centímetro
santimèt
central
santral
centralización
santralizasyon
ejemplar anormal
sanzatann
fenómeno (rareza)
sanzatann
rareza
sanzatann
repente, de …
sanzatann
de pronto
sanzatann
pronto, de …
sanzatann, taptap, it
pelagatos
sanzave
chancleta
sapat
sandalia
sapat
sarampión
saranpyon
satán
satan
satisfecho
satilfè
saturar
satire, boure
satisfacer
satistè, satilfè, ranpli, akonpli
hacer cosquillas
satouyèt
sabana
savann, plato
valle
savann, plato
saber
save
jabón
savon
enjabonar
savonnen
asesinado
sazine
soy
se
había una vez
sè tè youn fwa
es
se, ye
seca
sèch
sequía
sechrès
seducir
sedui, sedi
ataúd
sèjèy
sarcófago
sèjèy
en estos días
sèjousi
círculo
sèk
crujiente
sèk
secuencia
sekans
seguridad
sekirite
socorro
sekou
socorrer
sekoure, sekouri
secreto
sekrè
sacristán
sekristen
secretaria
sekrite
sexo
sèks
sección
seksyon
silla de montar
sèl
sal
sèl
solitario
sèl
solo
sèl, pou kont
ensillar
sele
sellar
sele, tenbal, tenbre
celebración
selebrasyon
celebrar
selebre, fete, banbouche
seleccionar
seleksyone, chwazi, triye
célibe
selibatè
soltero
selibatè, grenn
solamente
sèlman
general (común)
selon lizaj
general (usual, universal)
selon lizaj
universal (general, usual)
selon lizaj
juramento
sèman
suela
semèl, senmèl
semana
semèn, senmenn
seminario
seminè
mancha de la piel
sen
seno
sen
senado
sena, lachanm
símbolo
senbol
sindicato
sendika
cinco
senk
quinientos
senk san, senksan
cincuenta
senkant
quinto,-a
senkyèm
simple
senp
sensible
sensible
cinturón
senti, sentiron
correa
senti, sentiron, sang
salvavidas
sentisoutaj
sangrar
senyen
arredrar
separe
separado
separe
aparcelar
separe tè
apartar
separe, detache
septiembre
septanm
guardar
sere
escondido
sere, foure
esconder
sere, foure, kache
ceremonia
seremoni, degre
ritual
seremoni, degre
jeringuilla
sereng
cereal
sereyal
serie
seri
cereza
seriz
crucial
serye
decisivo
serye
esencial
serye
anciano,-a
sese (f), zansyen (m), granmoun, nsyen, vye
carne salada
sesin
siete
sèt
es decir
setadi
que es decir
sètadi
esta tarde
sètaprèmidi
certero
sèten, siswafè, si
certeramente
sètènman, siman
seguramente
sètènman, siman, kanmenm
certificado
sètifika
certificar
sètifye
séptimo
setyèm
severo
sevè, endiferan
sesos
sèvèl
cerebro
sèvèl, sèvo
servir
sèvi ak, sèvi
servicio
sèvis
servicio
sèvis
servidor,-a
sèvitè
chichigua
sèvolan, kap
destetar
sevre
servicial
sèvyab
toalla
sèvyèt
servilleta
sèvyèt
agarre
sezi
conmocionado
sezi
decomizar
sezi
empuñar
sezi
sobresaltado
sezi
sorprenderse
sezi
asombrar
sezi, pantan
sobresaltar
sezi, sote
sobresalto
sezisman
brioso
shofe, anime
enérgico
shofe, anime
segueta
si
experimentar
sibi
civilizado
sibilize
sur
sid, nansid
sudeste
sidès, swèt
suroeste
sidwàs
sudoeste
sidwès
sifè, wi
pito
sifle
silbar
sifle
pito
siflèt
habano
siga
cigarrillo
sigarèt
sujeto
sijè
sugerir
sijere
sugerencia
sijesyon
azúcar
sik
circulación
sikilasyon
sucursal
sikisal
ciclón
siklòn
sicología
sikoloji
sicológico
sikolojik
sicológicamente
sikolojikman
circunferencia
sikonferans
circunstancia
sikonstans
en caso de
sikoza
éxito
siksè
siquiatra
sikyat
aquél
sila a
aquélla
sila a
esa
sila a
ese
sila a
esas
sila yo
esos
sila yo
sílaba
silab
acallar
silans
silencio
silans
pedernal
silèks
por favor
silvouple!, souple!
favor, por
silvouplè, tanpri
cemento
siman
seguramente
siman,
regar semillas
simen
cementerio
simityè
presentimiento
sinas
cinema
sinema
siniestro
sinestre
catástrofe
sinistre, katastwòf
escena
sinn
sinónimo
sinonim
signo
siny, siy
es por
sipa
superior
siperyè
superstición
sipèstisyon
supervisar
sipevize
anhelar
sipliye
anhelo
sipliye
rogar
sipliye, priyè
soporte
sipòte
sustentar
sipòte, soutni
asumir
sipoze
suponer
sipoze
suposición
sipoziyon
supremo
siprèm
sorpresa
sipriz
golosina
sirèt
paleta
sirèt
dulce
sirèt, bonbon
confitería
sirèt, konfiti
circo
sirk
beber a sorbos
sirote
sirio,-a
siryen
seis
sis