• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Sovittu aika, tapaaminen

Appointment

Ottaa kiinni, saada selvää

Catch, caught, caught

Voisi, osaisi, kykenisi

Could

Äänekkäämmin, kovemmin

Louder

Varata aika lääkärille

Make an appoinment with a doctor

Asia

Matter

Yskä, yskiä

Cough

Vuotava nenä

Runny nose

Usea, useat

Several

Lämpö

Temperature

Särky

Ache

Raapia

Scratch

Kärttyinen

Cranky

Sovittaa

Fit

Sopia

Suit

Luetella kirjain kirjaimelta

Spell

Sosiaaliturvatunnus

Social security number

Hammas-klinikka

Dental clinic

Hammashoitaja

Denral nurse

Peruuttaa

Cancel

Hammaslääkäri

Dentist

Lohjennut

Broken

Niin pian kuin

As soon as

Mahdollinen

Possible

Muuten

By the way

Vastapäätä

Opposite

Et voi erehtyä siitä

You can't miss it

Sukulainen

Relative

Lähinaapuri

Next-door neighbour