• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Sygdomsmanifestationer for hudlidelser

Kløe


Nodulus, tumor, hævelse


Ulceraation og erosion


Papel, pustel, vesikel


Skæl og skorper


Abnorm pels - længe og tæthed


Abnorm pigmentering


Vær obs på at de fleste hudlidelser ligner hinanden.

Hvilke ting skal man være særligt opmærksom på når man optager en anamnese angående hudlidelser?

Årstidvariation


Behandling med medicin eller andet.


Varighed


Antiparasitær behandling

Hvorfor er det vigtigt at lave en grundig klinisk undersøgelse af HELE dyret med en hudlidelse?

En hudlidelse er sjældent det primære problem. Man bør derfor kigge godt efter om dyret har en anden lidelse som kan lede til hudlidelsen.

Hvad kigger man især efter når det kommer til hudlidelser?

De 5 kardinal punkter!

For god ordens skyld. Hvad er de 5 kardinal punkter.

Varme


Rødme


Hævelse


Smerte


Nedsat funktion

Hvad er en papel?

Fast hævelse mindre end 1 cm i diameter. Involverer epidermis og dermis

Hvad er en pustel?

Inficeret hævelse på mindre end 1 cm i diameter. Kan være steril.

Vesikel definition:

Væskefyldt hævelse på mindre end 1 cm.

Hvad er en nodulus?

Fast hævelse på mere end 1 cm i diameter. Involverer epidermis, dermis og subcutis

Tumor definition:

Mindre præcis betegnelse for en nodulus med neoplastiske karakteristika

Hvad er en kvadel?

Hævelse hvor der kan sættes aftryk med finger.

Cyst/abcess definition

fluktuerende hævelse

Hvad er et ulcus?

Defekt i epidermis og dermis

Definition på erosion

Defekt i epidermis som ikke penetrerer basalmembranen

Hvad er skæl egentlig?

Flager af stratum corneum

Definition på cruster/ skorper?

Dækker ofter ulcus eller erosion - består af serum, celler, fibrin, infektiøse agens mm

Alopeci / hypotrikose

For få eller for korte hår

Hirsutisme / Hypertrikose

For mange eller for lange hår

Hypopigmentering

Nedsat pigment af huden

Hyperpigmentering

Forøget pigmentering af huden

Leukotrichia

Nedsat pigmentering af hår

Albinisme

Mangel på pigment i alle væv. Arvelig.

Hvor skal man helst udtage sine prøver, på et dyr med hudlidelse

I randzonen. Da man så både kan få forandret væv og raskt væv

Hvilke parasitter kan vi støde på?

Lus


Chorioptes skab


Sarcoptes eller psoroptes skab


Demodex


Oxuris equi

Hvordan testet for Lus og chorioptes skab?

Tættekam eller lille børste.

Hvilke parasitter tester man ved hudskrab?

Sarcoptes- og psorotes skab samt demodex

Oxuris equi (haleorm) sidder i rumpen på hesten. Hvilken test bruges til påvisning af disse?

Tape test. Husk at folde anus godt ud :O

Hvor sidder de patologiske svampe i forhold til normalfloraen?

Patologiske svampe findes langs hårrødderne, mens normalfloraen finde på huden.

Hvordan udføres en svampe test?

1. Der laves mikroskopi af en hårtot = Trichogram. hår skal være sterilt!


2. Svampedyrkning, hvis mikroskopi er negativ

Hvordan udtages hår sterilt?

Aftør uden med sprit for at fjeren normalfloraen. ryt en tot hår med pean.

Hvor lang tid tager en svampedyrkning?

1-3 uger

Hvordan tester man for bakterier i huden?

Lav svab under skorpe.


Biopsi med efterfølgende dyrkning


Aftryk af skorpe (Dermatophilus spp)

Definition på kløe

En hudfølelse på linje med varme, kulde, smerte og berøring

Nævn nogle mekanismer som giver kløe

Infektion


Frigivelse af histamin, prostaglandin, substans P osv


Kedsomhed, træthed


Neurologiske lidelser

Den onde kløe cirkel:

Kløe får dyret til at kradse - det giver epidermis beskadigelse - hvilket giver kløe..

Hyppige årsager til kløe

Ektoparasitter (Mitter, lus, skab, haleorm, mider)


Hypersensitivitet - allergi hos hest


Infektion - stafylokokker, Dermatofytter (ringorm)


Fotosensibilisering


Kontakt dermatitis


Atopisk dermatitis (svampe, pollen mm)


Foderbetinget allergi

Diagnostisk fremgangsmåde ved kløe

1. Anamnese


2. Klinisk undersøgelse


3. børstetest


4. skrap


5. Tapetest


6. Dermatofyttest


7. Interdermal test


8. Blodprøve. obs på GGT og ASAT

Hvad giver typisk kløe i de markerede felter? (røde felter)

Hvad giver typisk kløe i de markerede felter? (røde felter)

Mitter aka. soleksem

Hvad giver typisk kløe i de markerede felter?

Hvad giver typisk kløe i de markerede felter?

Chorioptes, bakterier, hønsemider og kontaktdermatitis

Hvad giver kun kløe i dette område?

Hvad giver kun kløe i dette område?

Chorioptes mider, Haleorm, gærsvampe

HVad er den diagnostiske fremgangsmåde når et dyr præsenteres med en nodulus, tumor eller anden hævelse?

1. Anamnese


2. Klinik undersøgelse


3. Finnålsaspirat til cytologi


4. Hudbiosi til histopatologi


5. Bakterologisk undersøgelse


Dermatofyt undersøgelse

Hyppige årsager til nodulus dannelse?

Corynebakterium, habrenema (hest) Hypoderma og Actinobacillus (begge kvæg)

Hyppige årsager til neoplastiske hævelser

Sarkoider


Pladecelle karcinomer


Melanomer

Hvordan inddeles Alopeci og hirsutisme

Diffus eller fokalt


Komplet eller patiel


Medfødt eller erhveret

Anagen

hår, vækstfase

Katagen

hår, degenerativ fase (kort)

Telogen

hår, hvilefase

Exogen

håret tabes

Beskriv et trichogram

man hiver hår ud og placerer det på et objektglas. en dråbe parafinolie på et dækglas over.

Navngiv de tre hårs fase 

Navngiv de tre hårs fase

Fra venstre


1. Anagen


2. Catagen


3. Telogen

Hvad er den diagnostiske fremgangsmåde når et dyr præsenteres med abnorm pels?

1. Anamnese


2. Klinisk undersøgelse

Hvad er især vigtig at spørge ind til i anamnesen ved abnorm pels.

1. erhvervet eller medfødt


2. klør dyret sig og klør andre dyr sig?


3. Fodringsstatus, giftige stoffer


4. Medicinering systematik (hypersensitivitet) topikalt (kontaktdermatitis)

Hvad er især vigtigt at undersøge i den kliniske undersøgelse af abnorm pels?

Tegn på systemisk sygdom


Kan hår let hives ud


Automulation


Hvor på kroppen - symmetrisk?


Er der ektoparasitter


Trikogram


Børstetest, skrab, test for ringorm, biopsi

Hyppige årsager til hypertrikose hos hest og hos drøvtyggere

hest: Hormonel lidelse (PPID, hyperadrenokortikisme)


Drøvtygger: Medfødt feks border disease hos lam eller arvelig hos kvæg

Hyppige årsager til alopeci

Mange årsager.


Brug anamnese og klinisk undersøgelse til at indskærpe det.