• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nr. 1
Nr. 1
Caput.
Nr. 2
Nr. 2
Tronkus.
Nr. 3
Nr. 3
Collum.
Nr. 4
Nr. 4
Membrum superius.
Nr. 5
Nr. 5
Membrum inferius.
Nr. 6
Nr. 6
Branchium.
Nr. 7
Nr. 7
Antebranchium.
Nr. 8
Nr. 8
Manus.
Nr. 9
Nr. 9
Femur.
Nr. 10
Nr. 10
Crus.
Nr. 11
Nr. 11
Pes.
Nr. 12
Nr. 12
Det aksiale skelet.
Nr. 13
Nr. 13
Cingulum.
Notokorden.
Forsterets primitive støtteorgan.
De 3 hovedretninger.
Vertikal, sagital, transversal.
In situ.
En legemsdel anbragt i forhold til den anatomiske normalstilling.
lig. (forkortelsen)
Ligamentum.
m.
Musculus.
a.
Arteria.
v.
Vena.
Homologe legemsdele el. organer.
Samme oprindelse (ikke nødvændigvis samme funktion)
Analoge legemsdele el. organer.
Forskellig oprindelse, men samme funktion.
Medianplanet.
Fra isse til fod. Deler op i højre og venstre del.
Frontalplanet.
Deler i en ventral og en dorsal del. Tissemanden på den ene side og numsen på den anden.
Transversalplanet.
Vandret gennem kroppen (in situ). En øvre og nedre halvdel.
Dexster.
Højre.
Sinister.
Venstre.
Superficiel.
Mod overfladen.
Profund.
I dybden.
Kranial.
Mod kraniet.
Klaudial.
Mod fødderne.
Palmar.
Mod håndfladerne.
Plantar.
Mod fodsålen.
Ulnar.
Mod lillefingeren.
Radial.
Mod Tomlen.
Tibia.
Mod storetåen.
Fibula.
Mod lilletåen.
Osteologia.
Knoglelære.
Arthrologia.
Ledlære.
Myologia.
Muskellære.
Splanchnologia.
Fordøjelses- åndedræts-, urin- og kønsorganer.
Angiologia.
Karlære.
Systema nervosum.
Nrvesystemet.
Organa sensuum.
Sanseorganet.
Integumentum commune.
Huden og dennes derivater.