• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

wpływać na

affect

łysy

bald

broda

beard

blond

blond(e)

celebryta

celebrity

radosny

cheerful

kręcone

curly

ciemny

dark

ciemna/blada skora

dark/pale skin

gruby

fat

piegi

freckles

hojny

generous

okulary

glasses

zapuścić brodę

grow a beard

uczciwy

honest

około czterdziestu lat

in(sb) early forties

około dwudziestu lat

in(sb) early twenties

starszy nastolatek

in(sb)late teens

(mieć) około 35 lat

in(sb) mid-thirties

leniwy

lazy

długi

long

stracić na wadze

lose weight

w średnium wieku

middle-aged

wąsy

moustache

średniego wzrostu

of medium height

stary

old

otwarty towarzyski

outgoing

owalny

oval

z nadwagą

overweight

cierpliwy

patient

przekłute ucho

pierced ear

pulchny

plump

popularny

popular

rozpoznać

recognise

okrągły

round

niegrzeczny

rude

samolubny

selfish

niski

short

nieśmiały

shy

chudy

skinny

mały

small

prosty

straight

wysoki

tall

tatuaż

tattoo

szczupły

thin

falujący

wavy

dobrze zbudowany

well-built

zmarszczka

wrinkle

młody

young