• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

ADOPT

ALMAK-KULLANMAK-BENIMSEMEK

He adopted an air of superiority.(Rutbe)

ADORN

SUSLEMEK

ADVANCE

ILERLEME(K)


AVANS:BORC VERMEK

(IN) ADVENT

GELIS-ORTAYA CIKIS


IN: Past anlamda

ADVOCATE

AVUKAT/TARAFTAR


DESTEKLEMEK


SKOOL LUV AFFAIR

OLAY-IS-MESELE


GONUL ILISKISI

She was having an affair with someone at work.

AFFECTION

SEVGI

FONDNESS


COMPASSION

AFFECTIONATE

SEVGI DOLU

AFFIRMATIVE

OLUMLU

AFFLUENT

VARLIKLI-ZENGIN

All-out=Tamamen-Butunuyle


Glityz=Cok gösterişli

AGENDA

GÜNDEM

Calender: Ajanda

ANNUL(MENT)

FESHETMEK-GECERSIZ KILMAK

BENEFACTOR

HAYIRSEVER

BEWARE

DIKKAT ETMEK

Aware of:Haberdar olmak


Beware of:Dikkat etmek

BEWITCH

BUYULEMEK-CEZBETMEK

COLLOQUIAL

KONUSMA DILINE AIT/GUNDELIK DILE AIT

COLUMN

SÜTUN; KOSE YAZISI

(MORTAL) COMBAT

MUHAREBE-SAVAS/SAVASMAK

COMET

KUYRUKLU YILDIZ

BEWILDER/PERPLEX

SERSEMLETMEK-SALAKLASTIRMAK

DEPLETE/DELETE

AZALTMAK-INDIRMEK-TUKETMEK/SILMEK

Deplete the ozone layer

CONTEMPLATE (plate)

DUSUNMEK-KAFA YORMAK

When im overwhelmed by work. I sometimes contemplate resigning. (Çekilmek-Istifa etmek-Birakmak-Vazgecmek)


PONDER

COMMUTE

ISE GIDIP GELMEK


DEGIS-TOKUS (YAPMAK)

COMPARATIVELY

GÖRECELI BIR SEKILDE

Have a COMPANY

SIRKET


DOSTLUK-MISAFIR

COMPACT

KUCUK-MINIK/DERLI TOPLU/SIKISTIRMAK

COMMODITY

TICARI ESYA-URUN-MAL

DETACH ×ATTACH

AYIRMAK-KOPARMAK

DESPISE/DESPITE

NEFRET ETMEK


HOR GORMEK

Loathe


Scold

DESIRABLE

ISTENEN-HOSA GIDEN

DESERT

ÇÖL


TERKETMEK

DESCENDANT (OF THE SUN)

SOYUNDAN GELEN KIMSE-TORUN

DEPUTY

VEKIL-MUAVIN (DEVLETLE ILGILI ISLERDE-IKINCI DERECEDE ONEMLI/YARDIMCI)-SERIF YARDIMCISI

DEPRIVE OF ×DERIVE

YOKSUN BIRAKMAK

DETAIN/DETACH

ALIKOYMAK-GOZ ALTINA ALMAK/GECIKTIRMEK

EN(FORCE)

YÜRÜRLÜĞE KOYMAK-SAGLAMAK

ENGAGE

ILGISINI CEKMEK-MESGUL ETMEK


ISE ALMAK

ENGRAVE

KAZIMAK-OYMAK

ENGROSSED TO/IN

KENDINI KAPTIRMAK-DALIP GITMEK

ENCHANCE

GELISTIRMEK-ZENGINLESTIRMEK

ENIGMA

GIZEM

ENLIST/ENROL

ASKERE ALMAK


KAYDETMEK-YAZILMAK

EN(TAIL)

GEREKTIRMEK


SEBEP OLMAK

EN(TANGLED)

DOLASMIS-KARISIK

ENTERPRISE

GIRISIM

FENCE

ESKRIM YAPMAK

FETCH

ALIP GETIRMEK

FIBRE

LIF

FICTION

KURGU-ROMAN/HIKAYE

FICTITIOUS (FICTION)

UYDURMA

FIDELITY

SADAKAT-BAGLILIK

FIERCELY

SIDDETLE

FIGURATIVELY

MECAZI BIR ANLAMDA

FIGURE

RAKAM


VUCUT-KISI-SAHIS


SEKIL

FILTHY/×FIFTHY

PIS

FINANCE

FINANSMAN-PARA-MALIYE/ODEMEK-KARSILAMAK