• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

MASTERMIND

USTA-BEYIN/USTACA PLANLAMAK

MATERNAL

ANNEYE AIT-ANNE TARAFINDAN-ANAC

MATTER

KONU-SORUN-MESELE


MADDE


ONEMLI OLMAK

MAYOR

(BELEDIYE) BASKANI

MEAN

KABA


PINTI


ANLAMINA GELMEK

MEANS

VASITA-YOL

Means of transportation (Tasima yollari)

NATURE

YARATILIS


HUY

NAVAL

DENIZ KUVVELERINE AIT

NAVIGATION

DENIZCILIK-DENIZ YOLCULUGU

NORISHMENT

GIDA-BESLEME-BESIN

ODDS

IHTIMAL-SANS

OFFENCE

SUC


GUCENDIRME-GUCENME

PERFORM

YERINE GETIRMEK-YAPMAK


OYNAMAK-GOSTERI YAPMAK

PERISH

YOK OLMAK

PERMISSIVE

HOŞGÖRÜLÜ-ÖZGÜRLÜKÇÜ

PERMIT

IZIN BELGESI


IZIN VERMEK

PERPENDICULAR

DIKEY

PERSECUTE

EZIYET ETMEK

PERSEVERE

DAYANMAK

PERSIST

ISRAR ETMEK-DEVAM ETMEK-SURMEK

PERSPIRE

TERLEMEK

PEST

HASERE-HAYVAN-ZARARLI BOCEK

PESTICIDE

HASERE ILAC

PHARAOH

FIRAVUN

PHARMACEUTICAL

ECZACILIKLA ILGILI

PHASE

ASAMA-EVRE

PRECIPITATION

YAĞIŞ

QUARANTINE

KARANTİNA

QUARREL

TARTISMA(K)

RECITE

EZBERDEN SOYLEMEK

RECKLESS

UMURSAMAZ

RECKON

DUSUNMEK-KABUL ETMEK-SANMAK


TAHMIN ETMEK-UMMAK

RECLAIM

TALEP ETMEK-GERI ALMAK

RECOGNIZE

TANIMAK-KABUL ETMEK

RECOLLECT

HATIRLAMAK

RECONCILE

BARISTIRMAK


UZLASTIRMAK-BAGDASTIRMAK

RECORD

KAYIT-KAYDETMEK


PLAK


REKOR

RECOVER

IYILESMEK-TOPARLANMAK


GERI ALMAK-ELE GECIRMEK-YENIDEN KAZANMAK

HUGE

GIGANTIC

PERIODICAL

SURELI YAYIN-DERGI-GAZETE-KARIKATUR D

PERSIST (IN)

INSIST (ON)

PERSONALITY

IDENTITY

HERB

BITKISEL

Herbal tea:Bitkisel cay/Yesilcay


Herbicide:Bitki ilaci

PERPSECTIVE (ON)

ASPECT

PERSUADE

CONVINCE

VIVID

(ISIK-RENK) PARLAK-GUCLU-CANLI-BERRAK