Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
حَماة
schoonmoeder
وَلِد
vader (NIET a...)
اِبنة
dochter (NIET b...)
خال
oom van moederskant
خالة
tante van moederskant
عَمّ
oom van vaderskant
عمّة
tante van vaderskant
حفيد
kleinzoon
وفيّ
trouw
حكيم
wijs
رشيق
sierlijk, gracieus
مُضحِك
grappig
عنيد
koppig
مكّار
sluw, slim
رقيق
dun, fijn
مَوهوب
getalenteerd
محبوب
populair
كريم
vrijgevig
كسول
lui
نشيط
actief
ذَكيّ
intelligent
إنّ
voorwaar ... (niets)
جُمَل
de zinnen
مَنصِف
rang, positie
نفس ... (puntjes erachter)
... zelf
بإ لنسبة لي
wat mij betreft
شخسية
persoonlijkheid, karakter
هو انسان ذكي
hij is een slim persoon
وَهَبَ / يهِب
geven, schenken
نَشِطَ / ينشُطُ
actief zijn
ناشِطاء / ناشَط
activist(en)
بإلعكس
integendeel
كأن
alsof
لَيتَ
was het maar, keşke
لَعلَّ
ik hoop dat ...
الظَلام
de duisternis
الاخير
de laatste
سَهِل
makkelijk
شَيِّق
leuk, interessant
مُمِلّ
saai
خَشِن
grof
ناعِم
fijn
بَطيء
langzaam
غَبي
dom
الضِدّ
de tegenstelling
قَليل
weinig
قصير
kort
سمين
dik
نحيف
dun
عَدُوّ
ontrouw
واسَع
breed, wijd
ضَيِّق
krap, nauw
نهار
dag (NIET y...)
مُجتَهِد
ijverig
شُجاع
dapper
جَبان
laf
باكِر
vroeg
مُتّأخِر
laat
سابِق
vorige
صُدور
afgifte (paspoort)
صالِح
geldig (paspoort)
الغاية
het eind
الجِهة
de zijde
وصى
toevertrouwen, beauftragen (perf.)
... عَدَم
de afwezigheid, het niet bestaan van ...
برقية
codebericht