• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back

A-a gradient


Alveolar-arterial


PAO2 = 137-PaCO2/0.8


---->


Gradient A-a =PAO2 - PaO2 =


= (137- PaCO2/0.8) - PaO2
הגרדיאנט המקסימלי התקין משתנה עם הגיל וצריך להיות שווה ל-
4+0.25*AGE

ספירומטר

נמדדים שני ערכים-
FVC- forced vital capacity


FEV1- forced expiratory volume in 1 sec.
FEV1/FVC תקין = 80%


במחלה חסימתית = אקספיריום מוארך = יחס נמוך


במחלה מגבלתית = שני המדדים קטנים יותר = יחס תקין או גבוהאסתמה

מחלה של דלקת (אאוזינופילית בעיקרה) המלווה בשינויים מבניים בסימפונות.


מאופיינת בהתכווצות השריר החלק, הפרשת יתר של ריר, גודש בכלי הדם ובצקות.
ציטוקינים מעורבים-


IL-4 - מגביר חדירות לתאי דלקת


IL-3 - גורם לשינוי מבני בסימפונות


IL-5 - שומר על האאוזינופילים


TGF-b, IGF, PDGF
** אין קלאבינג באצבעות באסתמה **


קליניקה-


התקפים של קוצר נשימה, שיעול וצפצופים.


שיעול יבש אחרי מאמץ או גירוי אחר


שיעול לילי או בשעות הבוקר המוקדמות


טכיפנאה, דיספנאה, לחץ בחזה.


50-80% סובלים מאלרגיה נוספת
אבחנה-


הפרעה חסימתית הפיכה שמגיבה לטיפול אנטי-אסתמטי עם שיפור של לפחות 12% ו200 מ"ל בבדיקת


FEV1 בספירומטר
בבדיקת ספירומטריה-


עקומה קעורה
מבחן תגר חיובי-


עבור מתאכולין


8mg/ml ומטה
מחלה קלה- סימפטומים במאמץ ממושך, התעוררות בלילה עד פעמיים בחודש


מתחילים טיפול במשאף


SABA לפי הצורך
מחלה בינונית- קוצר נשימה במאמץ בינוני, התעוררות בלילה עד פעמיים בשבוע. נוסיף לטיפול גם משאף


סטרואידים יומיומי
מחלה קשה- סימפטומים במאמץ מינימאלי, מתעורר עד כמה פעמים ביום


FEV1 נמוך מ60% לא רק בזמן התקף


נוסיף לטיפול כעת גם טיפול יומיומי במשאף משולב סטרואידים + LABA
אם לא מתאזן מוסיפים מתן מעכב לויקוטריאנים (סינגולייר) והשלב האחרון הוא מתן של סטרואידים סיסטמיים


והקסולייר = Anti-IgE

COPD - אמפיזמה

אטיולוגיה עיקרית - עישון!


מחלה בלתי הפיכה 
המאופיינת בהגדלת דרכי האוויר הדיסטליות לכדי יצירת
non-respiratory bronchioles

על ידי הרס דפנות הרקמה האל...

אטיולוגיה עיקרית - עישון!מחלה בלתי הפיכה


המאופיינת בהגדלת דרכי האוויר הדיסטליות לכדי יצירת


non-respiratory bronchiolesעל ידי הרס דפנות הרקמה האלסטיתמאפייני החולה-


כחוש, חלש, בעל חזה חביתי, מתאמץ לנשום


טכיפנאי, ללא כיחלון ניכר - היפוקסמיה קלה עם ערכי


CO2 תקינים


קולות לב מרוחקים


אק"ג- ציר ימני וקומפלקסים קטנים


צל"ח- היפראינפלציה, השטחת סרעפות ואוויר רטרוסטרנליספירומטריה-


FEV1/FVC נמוך


FEV1 נמוך מ80%חולה סימפטומטי =


FEV1 נמוך מ50%אין שיפור בתגובה למרחיבי סימפונות. נפחי הריאה גבוהים מהנורמה עקב כליאת אוויר והיפראינפלציה


מקדם הדיפוזיה נמוךמעלה פי 3 סיכון לסרטן ריאות


מעלה סיכון גם לאס"ל, כיב פפטי, אוסטאופרוזיס ודכאוןטיפול מאריך חיים-


לכולם- הפסקת עישון


ועבור חולים היפוקסמיים עם לחץ חמצן עורקי מתחת ל55 או סטורציה מתחת ל88 - כמה שיותר שעות ביממה עם חמצן.FEV1 נמוך מ40%


או גיל מעל 65 דורשים חיסון לפנאומוקוקטיפול בהחמרות-


חמצן


בטא אגוניסטים ואנטי כולינרגיים קצרי טווח באינהלציה


סטרואידים סיסטמיים ואנטיביוטיקה


במצב של כשל נשימתי יש לתת הנשמה בלחץ חיובי בצורה לא חודרנית למניעת סיבוכים

COPD - ברונכיטיס כרוני

אטיולוגיה עיקרית - עישון


הגדרת המחלה היא קלינית בלבד- שיעול פרודוקטיבי עם ליחה מוגברת לפחות במשך שלושה חודשים בשנה בשנתיים רצופות.


בפועל יש הרס של דפנות הרקמה האלסטית ויצירת פלאקים מוקוזיים שגורמים לקליניקה של חסימה.


הקליניקה החסימתית במחלה זו יכולה לסגת לאחור, בניגוד לאמפיזמה.מאפייני החולה-


מלא יותר, היפוקסמי (כחלחל), עם שיעול יצרני.


קוצר נשימה אפיזודי ולפעמים צפצופים.


מאופיין גם בהרבה התלקחויות של זיהומים נשימתיים


בבדיקה-


היפוקסמיה והיפרקפניאה -> חמצת נשימתית


אריתרוציטוזיס


ואס"ל ימנית- בצקות, גודש ורידי צוואר, הגדלת כבד וכו


צל"ח- גודש כלי דם ריאתיים ולב מוגדל


Cor polmunaleספירומטריה-


FEV1/FVC נמוך


FEV1 נמוך


חולה סימפטומטי = FEV1 נמוך מ50%


אין שיפור בתגובה למרחיבי סימפונות


מקדם הדיפוזיה תקיןבהיסטולוגיה- מטפלזיה של תאי גובלטמעלה פי 3 סיכון לסרטן ריאות


מעלה סיכון גם לאס"ל, כיב פפטי, אוסטאופרוזיס ודכאוןטיפול מאריך חיים- רק הפסקת עישון ובנוסף עבור חולים עם לחץ חמצן עורקי מתחת ל55 או סטורציה מתחת ל88 האוויר חדר- כמה שיותר שעות ביממה


עם חמצן


.


FEV1 40%נמוך מ


או גיל מעל 65 דורשים חיסון לפנאומוקוק
טיפול בהחמרות-


חמצן


בטא אגוניסטים ואנטי כולינרגיים קצרי טווח באינהלציה


סטרואידים סיסטמיים ואנטיביוטיקה


במצב של כשל נשימתי יש לתת הנשמה בלחץ חיובי בצורה לא חודרנית למניעת סיבוכים


ברונכיאקטזיס

הרחבה בלתי הפיכה של דרכי האוויר כתוצאה מזיהומים ודלקות חוזרות.


יכול להיות על רקע של חסר אימוני, חסימה מכאנית או ציסטיק פיברוזיס
קליניקה-


שיעול פרודוקטיבי כרוני, יכול להיות דמי


חרחורים גסים


קלאבינג
אבחנה-


HR- CT


ברונכוסקופיה


קליניקה
טיפולים-


ציפרו ובטא לקטמים


פיזיותרפיה


מחלה ממוקמת- אפשר לשקול ניתוח
מזהמים שכיחים-


pseudomonas


staph


influenza


burkholderia

Bronchiolitis obliterans

תהליך הצטלקות כרוני של דרכי האויר הקטנות.


הרס מתקדם ובלתי הפיך
יכול להיות על רקע של מחלות רקמת חיבור, תגובה לאחר השתלה, חשיפה לעשן או זיהום ויראלי
קליניקה-


קוצר נשימה ושיעול, ללא הרבה ליחה


ייתכנו חרחורים אבל לרוב אין ממצאים בהאזנה
בסי.טי- תמונת מוזאיקה

Emphysema : α-1- antitrypsin deficiency

סוג גנטי של אמפיזמה, מאופיין ברמות אנזים נמוכות מ35% מהנורמה
במחלה זו הנזק בבסיסי הריאה בעוד שבאמפיזמה לא גנטית הנזק הוא באונות העליונות
ניתן לראות בנוסף לאמפיזמה גם שחמת והפטומה
יש אפשרות לטפל באמצעות מתן אנזים


ZYMERA


- מונע הדרדרות המחלה

מאפייני מחלות ריאה מגבלתיות פרנכימטיות

הקטנת נפחי הריאה הזמינים לחילופי גזים.
FEV1/FVC גבוה מ80%


נפחי ריאה נמוכים


מקדם דיפוזיה נמוך


קצב נשימה מהיר


A-a Gradient גבוה


סטורציה נמוכה


תפקוד שרירי הנשימה תקיןמאפייני מחלות ריאה מגבלתיות חוץ ריאתיות

הקטנת נפחי הריאה בכלל ואלו הזמינים לחילוף גזים בפרט
מקדם הדיפוזיה תקין


A-a Gradient תקין


תפקוד שרירי הנשימה לקוי

IPF/ UIP

מחלת ריאות מגבלתית פרנכימטית


ללא אטיולוגיה ברור אך ישנה אסוציאציה לעישון.


מופיע בגילאי 50-70
נזק דלקתי לא ברור --> תהליך ריפוי פתולוגי --> יצירה לא


מבוקרת של קולגן על ידי פיברובלסטים ופיברוזיס נרחב
הפרעה בחילוף הגזים ובעקבות זאת היצרות


וריסטריקציה של הריאה.
בנוסף יש עיבוי דופן השריר החלק בכלי הדם ויל"ד ריאתי
תהליך לא אחיד ולא סימטרי שלא מערב את הפלאורה.
אבחנה ע"י ביופסיה, סי.טי וצל"ח-


נראה ריאה במרקם


Honeycomb lung


מחלה פיברוטית דומיננטית יותר באונות תחתונות
דרושים כל קריטריוני מייג'ור ולפחות שלושה מיינור:


מייג'ור-


מעורבות של רקמה סאב-פלאורית בלבד


Reticular abnormality


Honeycomb lung
מיינור-


קוצר נשימה במאמץ


שיעול יבש


חרחורים סוף אינספירטריים


קלאבינג


hypertrophic osteoartropothy
טיפול-


מוות תוך 3 שנים. אין טיפול תרופתי מוכח


בפועל נותנים סטרואידים וציטוטוקסיקה ומפנים להשתלת ריאות

NSIP

מחלת ריאות מגבלתית פרנכימטית


תהליך אחיד, סימטרי ופרוגרסיבי של הריאה


לאורך כל הריאה איזורים פגועים של פיברוזיס ודלקת.
ככל שהחלק הדלקתי גדול יותר מהחלק הפיברוטי יש סיכוי גדול יותר שהמחלה תגיב לטיפול אימונוסופרסיבי

COP / BOOP

מחלת ריאות מגבלתית פרנכימטית


תהליך פיברוטי דלקתי שיכול לערב את האלוואולי וגם את הסימפונות


התמונה היא של דלקת ריאות מתמשכת שלא מגיבה לטיפול


וגורמת להרס וחסימה של הסימפונות ונטייה ליצירת רקמה פיברוטית סביב ובתוך האלבאולי
יכול להיות אידיופתי או משני להשתלה, לדלקת ריאות זיהומית, למחלת קולגן, קרינה, תרופות וכו
קליניקה- כמו של דלקת ריאות.


התהליך הדלקתי יתבטא כמחלה חסימתית והתהליך הפיברוטי כמחלה מגבלתית.


ירידה בדיפוזיה והיפוקסמיה
צל"ח- תסנינים בצורת קשריות


בעיקר בהיקף הריאה באונות התחתונות


מעבדה- לויקוציטוזיס ושקיעה מוחשת


טיפול- סטרואידים וציקלופוספאמיד.

DIP

מחלת ריאות מגבלתית פרנכימטית


קשור לעישון


תהליך דלקתי ללא פיברוזיס
פגיעה הומוגנית בריאה- הספטות מלאות בתאי דלקת, ללא פיברוזיס.
בסי.טי-


Ground Glass
טיפול-


הפסקת עישון וסטרואידים במינון נמוך

סרקואידוזיס

תהליך סיסטמי סימטרי גרנולומטוטי עם מרכיבים ריאתיים חסימתיים ומגבלתיים
בהיסטולוגיה-


גרנולומה מתאים אפיתליואידים ללא נמק גבינתי, עם תאי ענק רב גרעיניים


T לימפוציטיים
כל איבר בגוף יכול להיות מעורב. בלוטות לימפה- לרוב מעורבות סימטריות
בריאות- לרוב מערב את האזורים העליונים ומרכזיים. לפעמים יש רזולוציה מלאה ולפעמים הצטלקות.
בגודל המחלה עצמה היא אינטרסטיציאלית = מגבלתית. אך הגרנולומות יכולות לערב דרכי אוויר ואז יהיה ביטוי חסימתי בנוסף.
קליניקה-


פגיעה בכלי דם ריאתיים- יל"ד ריאתי


מעורבות פלאורה- תיתכן אבל נדיר


אובאיטיס בעיניים


אריתמה נודוזום בעור


טחול מוגדל


מעורבות כלייתית- היפרקלצמיה בגלל ייצור ויטמין די על ידי הגרנולומות ועודף סידן בשתן


אנמיה
יכולים להיות א סימפטומטיים או להתבטא ב-


שיעול, קוצר נשימה, מחלת חום סיסטמית, הפרעה בתפקודי כבד, אס"ל.
לבדוק-


תפקודי ריאה


תפקודי כבד


רמות סידן בדם ובשתן


רמות אנזים ACE


סריקת גליום לגילוי פעילות מקרופאגים


FDG-PET


BAL למציאת ריבוי לימפוציטים בריאה


הדמיית חזה- הדגשת ששערי ריאה


בלוטות לימפה מוגדלות
טיפול-


רק אם יש ירידה בתפקודי ריאה או סיבוכים סיסטמיים.


טיפול לא משפר שרידות


ניתן-


NSAID
סטרואידים


Hydrochloroquine

Wagener's granulomatosis

וסקוליטיס סיסטמי המאופיין בדלקת ונמק המערבים את כלי הדם הקטנים ויצירת גרנולומות נמקיות
מערב לרוב את דרכי הנשימה העליונות (סינוסים בעיקר), אוזן תיכונה, ריאות, כליות, פרקים ועיניים.


נוכל לראות אבצסים וקביטציות בהדמיה.
נוגדני


c-ANCA - anti-cytoplasmic proteinase 3


ספציפיים למחלה.
בהיסטולוגיה נראה דלקת של עורקיקים ונולות ונימים עם נמק של הפרנכימה וגרנולומות. אוטמים המורגיים ופיברוזיס.
ללא טיפול 80% תמותה


טיפול-


סטרואידים סיסטמיים וציקלופוספאמיד

Churg- Strauss syndrome

וסקוליטיס שפוגע בעיקר בריאה. לרוב החולים רקע של אסתמה.
מעורבות סיסטמית-


ריאות, סינוסים, עור, PNS


מע' עיכול, לב, כליות, לימפאדנופתיה
בהדמייה נראה תסנינים אלביאולריים דו"צ ולעתים קביטציות
נאבחן באמצעות אאוזינופיליה משמעותית,


עליית IgE


ש"ד מוחשת


תפקודי ריאה חסימתיים או מגבלתיים
בביופסיה- וסקוליטיס עם אאוזינופיליה ברקמה וגרנולומות עם תאי ענק.
הטיפול הוא קודם כל בסטרואידים ואם צריך מתקדמים לציקלופוספאמיד

ביטוי ריאתי למחלות ראומטיות

בעיקר RA, SLE
מעורבות פלאורלית, עם נוזל המכיל-


LDH גבוה


pH נמוך


גלוקוז נמוך


לימפוציטים רבים
נודולות- בודדות או רבות


קפלן סינדרום- קשריות ריאתיות ופנאומוקוניוזיס


יל"ד ריאתי
בלופוס- נטייה לקרישיות יתר בריאה

Goodpasture's syndrome

דמם אלבאולרי + גלומרולונפריטיס + Anti-GBM


בכלייה- המטוריה, פרוטאינוריה, אס"כ, RPGN


ריאות- המופטיזיס, דיספנאה, שיעול


הדמיה של הריאה- תסנינים שחולפים מהר ועוברים למיקום אחר


בביופסיה- מאקרופאגים מלאים המוסידרין בריאות
טיפול-


סטרואידים


ציקלופוספאמיד


פלזמה-פרזיס

שחפת

מחלה גרנולומטוטית כרונית.


Mycobacterium tuberculosis


לרוב החדירה היא לאונות אמצעיות/תחתונות של הריאה


ודרך בלוטות הלימפה - פיזור סיסטמי


יש יצירה של גרנולומות עם נמק גבינתי במרכזן


Ghon Focus =


אזורי הצטלקות בפסגות הריאה עם חיידקים רדומים.


עם ירידה בפעילות מערכת החיסון החיידקים חוזרים להתרבות ונוצרות קביטציות בפסגות הריאה- כאן התפשטות המטוגנית.
המחל הראשונית לרוב קלה עד אסימפטומטית.


כ10% יפתחו רה אקטיבציה חוזרת במהלך החיים לאחר ירידה בחיסוניות.


המחלה החוזרת תתפתח בהדרגה עם ביטויים סיסטמיים של חום, הזעות לילה וירידה במשקל.


יכול להיות ביטוי ריאתי שיכלול שיעול דמי וכאבים בחזה


ביטוי נוירולוגי, סקלטלי (מחלת פוט'ס = הרס החוליות כתוצאה מהשחפת) ובמערכות נוספות.
בדיקת דם- אנמיה של מחלה כרונית, לויקופניה, מונוציטוזיס


צל"ח- תסנינים עם קביטציות בפסגות הריאה


ליחה- צביעת אסיד-פאסט או זיל-נילסן צובעת את החיידקים בורוד


תרבית BACTEC


נוזל פלאורלי עם אקסודט וריבוי לימפוציטים
בדיקת מנטו- בדיקת סקר לחשיפה, אך לא למחלה פעילה.


בדיקה חיובית- חשיפה בעבר


בדיקה שלילית- לא שוללת מחלה בהווה
במדוכאי חיסון או בסיכון גבוה - 5 מ"מ ומעלה חיובי


באזורים אנדמיים או משתמשים בסמים- 10 מ"מ ומעלה חיובי


ללא גורמי סיכון כלל- 15 מ"מ ומעלה חיובי
טיפול קו ראשון:


איזוניאזיד, ריפאמפיצין,פיראזינאמיד, אתמבוטול וסטרפטומיצין.


כולן טוקסיות לכבד


אדם רגיל- טיפול למשך חצי שנה


מדוכאי חיסון- טיפול למשך 9 חודשים


חיידקים עמידים- טיפול עד שנתיים
חיסון - BCG


לאנשים שחושדים שיש סיכון בנוכחות צל"ח מתאים- טיפול באיזוניאזיד.

תפליט פלאורלי - טרנסודאט

כמות תקינה של נוזל- 7-10 מ"ל. עם מעט חלבון ומעט תאים.
דליפה של נוזל עקב הפרש לחצים. יכול להיות על רקע עלייה בלחץ הידרוסטטי או ירידה בלחץ אונקוטי
מעיד על מחלה סיסטמית ולא מקומית בפלאורה.
גורמים-


אס"ל- עלייה בל"ד סיסטמי


שחמת בכבד- מחסור באלבומין


סינדרום נפרוטי


דיאליזה פריטוניאלית
גורמים לא ספציפיים-


PE


היפותירואידיזם


סרקואידוזיס
צל"ח- דהקוביטוס לראות פיזור


בעמידה- מחיקת הזוית הקוסטופרנית הלטרלית (לפחות 175 מ"ל)


כמות נוזל רבה ולא סימטרית יכולה לגרום להסטת המדיאסטינום לכיוון הנגדי
בהאזנה- ירידה בכניסת אוויר בבסיסי הריאה בעמידה או ישיבה


ניקוש- עמימות מוגברת


ירידה בפרמיטוס


מעט נוזל- ניתן לעתים לשמוע שפשוף פלאורלי
טיפול-


ניקור- לאבחנה ולהורדת הלחץ


פיברינוליזה למניעת הדבקויות בפלאורה


שאנט לחלל הבטן

תפליט פלאורלי- אקסודאט

מעל 10 מ"ל של נוזל שמצטבר עקב עליה בחדירות כלי הדם בשל מצב דלקתי או מעבר של נוזלים מבחוץ- מעיד על מחלה מקומית בפלאורה.
דרוש קריטריון אחד לפחות להגדרת אקסודאט-


יחס חלבון בנוזל לעומת חלבון בדם מעל 0.5


יחס לקטט-דהידרוגנאז בנוזל לעומת הדם מעל 0.6


רמות לקטט-דהידרוגנאז בנוזל גבוהה ב2/3 מהגבול העליון של הנורמה.
אקסודט- בדרך כלל נוזל תגובתי ולא מזוהם שנוצר בתגובה לדלקת ומוגבל לרקמה זו-


Complicated effusion:


pH < 7


גלוקוז נמוך מ40 מ"ג/ד"ל


נוכחות חיידקים בנוזל
גורמים-


דלקת ריאות


ממאירות


שחפת


RA


קרע של הושט


לופוס


תרופות
גורמים לא ספציפיים-


PE


היפותירואידיזם


סרקואידוזיס
צל"ח- דהקוביטוס לראות פיזור


בעמידה- מחיקת הזוית הקוסטופרנית הלטרלית (לפחות 175 מ"ל)


כמות נוזל רבה ולא סימטרית יכולה לגרום להסטת המדיאסטינום לכיוון הנגדי
בהאזנה- ירידה בכניסת אוויר בבסיסי הריאה בעמידה או ישיבה


ניקוש- עמימות מוגברת


ירידה בפרמיטוס
מעט נוזל- ניתן לעתים לשמוע שפשוף פלאורלי
טיפול-


ניקור- לאבחנה ולהורדת הלחץ


פיברינוליזה למניעת הדבקויות בפלאורה


שאנט לחלל הבטן

Pneumonitis

תהליך דלקתי שאינו זיהומי-


מחלות קולגן, תהליך כימי.


לרוב מערב את כל שדות הריאה בצורה מפושטת ודו"צ.Pneumonia במדוכאי חיסון

גורמי סיכון-


נויטרופניה, היפוגאמאגלובולינמיה, איידס, ציטוטוקסיקה, ממאירויות המטולוגיות
מתאפיין בריבוי מזהמים בו"ז, עשוי להדרדר במהירות אך כמעט ללא סימפטומים מכווני מערכת או אפילו אסימפטומטי לחלוטין
מזהמים אופייניים-
:PCP פרוטזואה


בעבר היה מאפיין חולי איידס


נמצא באחוז גבוה באוכלוסיה ללא כל סימפטומים, מתעורר בעת דיכוי חיסוני של תאי T


A-a gradient גבוה


ציסטות


מראה זכוכית חול בסי.טי
אבחנה-


BAL
טיפול-


ספטרין וסטרואידים. נמשיך ספרטין לכל החיים כטיפול מונע.


סטרואידים רק במחלה בינונית-קשה משפרים שרידות
אספרגילוס - פטרייה:


אופייני בנויטרופניים עם פחות מ500.


הפטרייה חודרת לכלי הדם בריאה, במח, באף ובעור.
בסי.טי נראה תהליכים נודלוריים עם קביטציות ובהמשך


Fungus ball
אבחנה-


BAL
טיפול-


אמפוטריצין B


Voriconazol
CMV-


אופייני לשנה ראשונה לאחר השתלה
נראה תסנינים רשתיים מפושטים


בצביעת גימזה- "פני ינשוף" תא דו גרעיני אופייני
אבחנה-


BAL
טיפול-


Gancyclovir


מניעתי-


acyclovir/ vancyclovir

OSA

הפסקת נשימה למשך לפחות 10 שניות, לעתים מלווה בירידה בסטורציה ולרוב תסתיים בנחירה שמעידה על פתיחת דרכי האוויר.
מרכזי- כאשר בזמן השינה אין פקודה מהמח למאמץ נשימתי


(אופייני לאס"ל ותסמונות נוירולוגיות)


חסימתי- יש מאמץ נשימתי אבל אין זרימת אוויר בשל חסימה.
היפופנאה- ירידה בזרימה לעומת המאמץ המושקע. מלווה תמיד בירידה בסטורציה של לפחות 4%
הפסקות נשימה בשינה- במבוגרים תקין עד 8, בילדים- לא תקין כלל וגורם לירידה קוגניטיבית
גורמי סיכון-


השמנה, יל"ד, גודש באף, לחץ אנטומי על הפארינקס, היפרטרופיה של השקדים, מקרוגלוסיה, בצקת או פיברוזיס של דרכי נשימה לעיונות, תת תריסיות


לא עישון!
שינה לא יעילה -


ללא REM


ישנוניות במהלך היום


ירידה מנטלית


אין אונות


אי שקט בלילה


כאבי ראש, נחירות, צרבת
אם יש היפוקסמיה משמעותית-


יל"ד, יל"ד ריאתי, הפרעות קצה ופוליציטמיה
טיפול-


ירידה במשקל, הפחתת צריכת אלכוהול


במקרי קיצון- פתרון כירורגי


CPAP


BIPAP

PE

קרישים מהמערכת הורידית שיוצרים חסימה בכלי דם ריאתיים
לרוב קרישי דם אך ייתכנו גם נוזל אמניוטי, שומן (שברים בעצמות גדולות), גידולים וכו.
הרוב המכריע מגיע מהמערכת הורידית העמוקה בירך או באגן.
קליניקה-


דיספנאה פתאומית, אי שקט או חרדה, כאבים בחזה עם אופי פלאוריטי (אם יש דלקת משנית) או כאבים מדיאסטינליים עמומים


אירוע קל בסמוך לפלאורה = המופטיזיס וכאב פלאוריטי


אירוע חמור והיפוקסמיה = סינקופה, כחלון, תת לח"ד
טכיפנאה, טכיקרדיה (או בראדיקרדיה פרדוקסלית)


תסחיף גדול- קול שני מודגש עקב עלייה בל"ד ריאתי


או גאלופ- טכיקרדיה עם הופעת קול שלישי/רביעי
יכול לגרום אי ספיקה טריקוספידלית = אוושה הולוסיסטולית
לעתים ניתן לראות סימני תרומבוזיס ברגליים
הדמיה-


סי.טי אנגיו/ ספירלי
צל"ח- לשלילת גורמים אחרים. לעתים ניתן לראות תסנין בצורת יתד שמעיד על אוטם בשל היפוקסיה
גזים- היפוקסמיה, היפוקפנאה, בססת נשימתית, גרדיאנט מוגבר
אק"ג-


S1Q3T3


וסינוס טכיקרדיה
D-Dimer-


אם שלילי- שולל, אם חיובי- לא אומר כלום כי גבוה גם בהריון, בזיהומים ואחרי ניתוח.
טיפול-


פרופילקטי לקבוצות סיכון- קלקסן לפני פרוצדורות וגרבי לחץ לרגליים


במקרה של תרומבוזיס ברגליים- קלקסן או הפרין בחפיפה לקומדין. בכל מקרה 5 ימים.
אירוע אחד - 3-6 חודשים טיפול


אירועים חוזרים- שנה ומעלה
כאשר יש אי יציבות המודינמית - טיפול פיברינוליטי יחד עם ואזוקונסטריקטורים
טיפול תרופתי בלתי אפשרי או לא עוזר = הכנסת פילטריל"ד ריאתי

cor polmunale


היפרטרופיה או הרחבה של חדר ימין בשל מחלה רספירטורית. עלול לגרום לאי ספיקת לב ימין.


יכול גם לגרום לעלייה בתנגודת --> ועלייה בל"ד סיסטמי
ערכים תקינים של המערכת הריאתית-


בזמן סיסטולה- 15-30 מ"מ כספית


בזמן דיאסטולה- 4-12 מ"מ כספית
ל"ד ריאתי תקין בממוצע- 14 מ"מ כספית


יל"ד ריאתי- החל מ25 מ"מ כספית במנוחה ו-30 מ"מ כספית במאמץ
גורמים-


הכי נפוץ- כמצב נלווה למחלה בלב שמאלי- גורם להצטברות דם בורידים ריאתיים
או בעקבות הרס של כלי הדם (עורקיקים בעיקר) יחד עם קרישים וספאזם שגורמים לחסימה חלקית או מלאה.
או כמצב נלווה למחלת ריאה והיפוקסמיה- היפוונטילציה- היפוקסמיה-ספאזם. מטופל ע"י חמצן

יל"ד ריאתי עורקי ראשוני

מחלה נדירה, תורשתית בעד 10% מהמקרים. לרוב תופיע בנשים צעירות
התהליך הוא של הרס כלי דם (עורקיקים בעיקר) יחד עם תרומבוזיס וכיווץ כלי דם- המביאים לפרוליפרציה של אנדותל ושריר חלק ולחסימת כלי הדם.
בהיסטולוגיה נראה -


Plexiform lesions


שהם למעשה העיבוי וההיפרטרופיה של שריר חלק ואנדותל שגורמים לאיבוד החלל של כלי הדם.
בפועל נראה עודף גורמים מכווצים:


throboxane A2, endothelin, serotonin, fibrinopeptide
וירידה בגורמים המרחיבים:


prostacyclin, NO
המחלה יכולה להיות מבודדת או משנית למחלות נוספות כמו-


יל"ד פורטלי, איידס, מחלות רקמת חיבור שונות.
חשוב להבדיל-


ביל"ד ריאתי ראשוני המקור הוא עורקי בעוד שביל"ד ריאתי על רקע תסחיפים המקור הוא ורידי.
למחלה המבודדת נמצא גן-


BMPRII - על כרומוזום 2


האחראי לייצור חלבון חשוב לבקרה על פרוליפרציה ואפופטוזיס של תאי אנדותל ושריר חלק.
המחלה מורשת בצורה אוטוזומלית דומיננטית עם חדירות נמוכה של כ20%.
מדובר על מחלה קשה עם אחוזי תמותה גבוהים המתבטאת בקוצר נשימה במאמץ, כאבים בזה, סינקופה ויכול להיות גם פלפיטציות והמופטיזיס. לוקח זמן רב להגיע לאבחנה.
ממצאים בבדיקה-


P2 מודגש


חדר ימין מוגדל, לעתים עד אי ספיקה של המסתם הטריקוספידלי


הריאות ללא ממצאים


אין קלאבינג
אק"ג-


ציר ימני, היפרטרופיה של חדר ימין


RBBB
צל"ח-


צל לב מוגדל או עורקים מוגדלים וריאות נקיות


תפקודי ריאה-


ירידה בדיפוזיה עם נפחים תקינים


אקו-


לחצים גבוהים, חדר ימין מורחב ופתולוגי
לצורך אבחנה חד משמעית-


צנתור לב ימין ומדידה ישירה של הלחץ הריאתי
טיפול-


פרוגנוזה גרועה. הרוב לא משתפרים ויש תמותה של 50% תוך 3 שנים


חמצן- לחולים היפוקסמיים


אנטיקואגולנטים- עקב נטייה לתרומבוזיס


משתנים- לאס"ל ימין


CCB- להרחבת כלי דם


פרוסטציקלינים- אנטיפוליפרטיבים, ניתנים בהזלפה. מאריכי חיים!


בסופו של דבר מפנים להשתלת ריאה
ניתן לעשות חור בין העליות על מנת להוריד את הלחץ מהמערכת. טיפול לחולים שאינם היפוקסמיים בלבד.
מי שמגיב לחסמי תעלות סידן הוא בעל פרוגנוזה יותר טובה.השתלת ריאה

קונטראינדיקציות:


ממאירות בשנתיים האחרונות


פגיעה בלב או בכלייה


בעיות אנטומיות בבית החזה או עמוד השדרה.


מחלת פסיכיאטרית


עישון
קונטראינדיקציה יחסית


זיהומים ויראליים ב-


HIV, HBV, HCV


כתלות במצב החולה
גיל- בערך עד גיל 65


מצב תפקודי מוגבל


BMI > 30


BMI < 18


קולוניזציה עם אורגניזם עמיד
סיבוכים-


בחודש הראשון- בעיות טכניות של הניתוח


חודשים ראשונים- זיהומים אופורטוניסטיים. בעיקר אספרגילוס וCMV


מעל שנה- אם יש דחייה כרונית מתפתחת


bronchiolitis obliterans- אין טיפול