StråLingsbalance Og Drivhuseffekt I AtmosfæRen Essay

700 Words Dec 5th, 2015 3 Pages
-------------------------------------------------
Strålingsbalance og drivhuseffekt i atmosfæren

13. maj 2015

13. maj 2015

Formål:

Formålet er at fremgøre drivhuseffektens betydning for jordens stigende temperatur, hvilket bliver kaldt ”Den global opvarmning”. Rapporten omhandler strålingsbalance og drivhuseffekt i atmosfæren. Rapporten indeholder baggrundsteori omkring emnet samt teoretisk viden. Den indeholder også et opstillet forsøg, hvor vi har bestemt jordens udstråling med et IR-termomater samt en graf. Der er inkluderet formler, som indikerer de resultater vi er kommet frem til.
Diskussionen omhandler, om vores resultater og beregninger er sikre eller usikre og hvilke fejlkilder der kunne
…show more content…
51% rammer jordoverfladen og efter fordampning, varmeledning og atmosfærisk modstråling, bliver der 70% udsendt igen som infrarød udstråling. 6% som infrarød direkte og 61% udstråling indirekte og sidste 3% er fra ozon refleksionen.

Fremgangsmåden:

Målinger atmosfærens temperatur med IR-termometeret
Vi har malt I fem forskellige retninger og efter har vi beregnet gennemsnittet. Herefter har vi bestemt strålingsintensiteten ved hjælp af grafen I vores vejledning
Måling af jordtemperaturen: Vi har målt den aktuelle jordtemperatur fem steder et med IR-termometeret. Herefter har vi beregnet gennemsnittet og bestemt strålingsintensiteten.
Temperaturen var 13,5 °C.
Derefter beregnede vi °C om til watt pr. m2 på udstråling og modstråling ved hjælp af grafen.
Resultatet ses I tabellen under måleresultater.

Måleresultater, tabeller, eksempler på udregninger:

Temperatur 13,5°C | Kl. 14:40 | Kl. 14:50 | | IndstrålingWatt pr. kvadratmeterVi sætter græsplanen albedo til 25%, dvs., der skal fratrækkes 25% fra den målte værdi. | 5 målte værdier674 W/m2679 W/m2676 W/m2672 W/m2670 W/m2 | Gns. målt værdi fratrukket 25%= Gennemsnittet674,2 – 168,55 = 505,65Gns. målt værdi fratrukket 25% = 505,65 | | Udstråling fra jordoverfladen | 5 målte værdier32,6°C31,4°C28,5°C29,4°C26,1°C | Gennemsnit af de 5 målte værdier | Gennemsnitstemperatur omregnet til Watt pr. kvadratmeter475 (aflæst på grafen) | Modstråling | 5 målte

Related Documents