Eu Fondovi Essays

10108 Words Jan 15th, 2013 41 Pages
Ukratko o EU fondovima
Poštovani polaznici radionice,

Pred Vama se nalazi kratki prikaz najvažnijih fondova dostupnih u ovoj pretpristupnoj fazi. Ova skripta je skraćena verzija, sabrana sa niza internetskih stranica koje javno objavljuju informacije o raznim mogućnostima prijave na EU projekte. Informacije su preuzete poštujući autorsko pravo autora i navodeći izvor objave.

U ovoj skripti trudili smo se ukratko objaviti informaciju o najvažnijim fondovima koji bi Vam koristili, uz navođenje linkova na stranice na kojima možete pročitati detaljne informacije.

Želimo Vam sreću u prijavama na EU projekte!

1

Sadržaj
Ukratko o EU fondovima
…show more content…
18 Okoliš, energija, transport .................................................................................................... 20 Marco Polo II ................................................................................................................... 20 Intelligent Energy Europe – dio programa CIP ............................................................... 24 Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu – South East Europe (SEE) .............. 27 Transnacionalni program Mediteran – Mediterranean Programme (MED) ................... 31 Regionalna konkurentnost .................................................................................................... 36 IPA IIIc ............................................................................................................................. 36 IPA Cross-border cooperation (CBC) – komponenta II .................................................. 36 Socijalna politika .................................................................................................................. 37 Program cjeloživotnog obrazovanja – Life-long learning program ................................ 38 Program zajednice u području javnog zdravstva ............................................................. 44 Poljoprivreda

Related Documents