Essay about Divorce Bill in the Philippines

997 Words Jul 27th, 2011 4 Pages
I. Introduction

Divorce in the Philippines is planning to take over Filipino values and culture. It’s all over the news, the Philippine Congress is now pushing forward the Divorce Bill right after they have put forward the Reproductive Health Bill. This issue was brought up. And just as what they have stated, “RH Bill can also lead to the Divorce Bill” because they have the same proponents.
We know lots of Evangelical Christians are pro-RH Bill. But what they don’t know is that the proponents of RH Bill are also the proponents of Divorce Bill. And now that they almost got what they want, they are now preparing for another wave of controversial bill which will open a highway for immorality and degradation of Philippine culture and
…show more content…
Hinamon ni Retired Archbishop Oscar Cruz ang gobyerno at ang mga nagsusulong ng divorce law na manindigan sa nilalaman ng konstitusyon na nagbibigay proteksyon sa pamilya at nagpapalakas sa mag-anak.
“Ke ikaw ay may topak o walang topak o anumang dahilan, pwede na mag-asawa ng uli, ng uli, ng uli. So, walang masabi kung ilang beses. Ganyan din ang divorce, Ilang divorce ang pwede kong makuha, Ilang pamilya ang pwede kong sirain? Ilang mga bata ang pwede kong talikuran? walang sagot,” giit ni Cruz.
Nangako naman si Senador Sotto na magiging bukas ang isipan ng Senado upang saliksikin ang pinakamabisang paraan upang solusyunan ang isyu ng pamilya.
Naniniwala rin ang senador na hindi na ito kailangan dahil sa kasalukuyan ay mayroon namang annulment at legal separation, “Laging mayroong hindi pagkakaunanwaan laging mayroong nagkakamali. Aba kapag hindi ko gusto ang paghilik mo eh, di divorce na tayo? You wont work it on it on your own, hindi nyo na pag-uusapan at hindi nyo na pagtutulungang mag-asawa.” (Ulat ni Pong Mercado, UNTV News)

- Effects

1. The vast majority of children who are raised in a two-parent home will never be poor during childhood. By contrast, the vast majority of children who spend time in a single-parent home will experience poverty.
2. Children from female-headed homes are five times as likely to be poor as

Related Documents