Essay on Ang Kalikasan Ng Tao

2041 Words Mar 25th, 2011 9 Pages
ANG KALIKASAN NG TAO

-ang tao ay may kakayahang nakahihigit sa iba pang nilalang batay sa iba't - ibang dimensyon: dimensyong pangkaisipan dimensyong moral dimensyong pisikal dimensyong ispiritual dimensyong panlipunan o sosyal dimensyong pulitikal pangkabuhayang dimensyon

,,kaingin system,illegal logging,,muro-ami,,throwing their garbage everywhere
Ang maari at ginagawa ng isang tao para sila ay matawag o maging bayani ay pagtulong sa kapwa tao at pagmahal sa sariling bayan at sa pagpapakita ng mga magagandang gawain................ we can take care of our environment by planting trees,throwing our trash in their proper place in bio
Ang kalikasan ay ang mismong mundong ating ginagalawan at ang mga natural na pangyayari
…show more content…
Ang Pambasang Museo ay may malaking koleksyon ng mga hayop mula sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas upang magkaroon ng talaan ng iba’t-ibang hayop sa Pilipinas. Ang mga hayop na ito na nakalap at nakolekta sa mga nagdaang dekada ay naging bahagi na ng ating ‘natural history’. Ang ilang halimbawa ng hayop na kabilang sa “guide” na ito ay lubhang luma na na maaaring nakolekta pa noong unang bahagi ng 1900. Ang ‘Zoology Reference Collection’ ng Pambansang Museo ay may 337,983 na nakatalang ispesimen na hayop. Ang mga sumusunod ay ang Ibon na may 19,465 na bilang; ang Mamal na may bilang na 4,342; ang Carsinolohiya (Krustasiya) ay 56,321; ang Herpetolohiya (reptilia at ampibia) naman ay 5,087; ang Insekto ay 43,600; ang Kongkolohiya (Shells) ay 153,831; ang mga Uod-dagat ay 8,957; ang Korals ay 5,252; ang Ekinolohiya (starfish at mga kauri nito) ay 22,467; ang Isda ay 16,461; at ang Spongha ay 2,200.
Ang mga ibon at mamal na mga ispesimen ay maaaring ma-preserbang balat na pinalamanan ng bulak o kaya ay ma-preserba sa pamamagitan ng pagbabad sa alcohol, karamihan ng pinag-aaralang ispesimen ng mga hayop ay nakapreserba sa pamamagitan ng pagbabad sa ‘ethyl alcohol’. Ang mga ispesimen naman na ginagamit para ipakita sa publiko ay nakapreserba sa pamamagitan ng paglagay ng bulak sa tinanggal na laman nito, at inaayos ayon sa natural na gawi ng hayop. Ang mga naka-preserba naman sa alcohol ay nakalagay sa mga bote at nakaayos sa lalagyang bakal

Related Documents