Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
benefit
voordeel
couple
stel
fence
schutting
neighbourhood
buurt
nosy
nieuwsgiering
pet
huisdier
secure
veilig
wave
zwaaien
avoid
vermijden
confidential
vertrouwelijk
involved in
betrokken bij
presence
aanwezigheid
rumour
gerucht
solution
oplossing
trouble
problemen
voluntary
vrijwillig
bill
rekening
insurance
verzekering
menu
menukaart
recommend
aanbevelen
roof
dak
steak
biefstuk
suitable for
geschikt voor
tip
fooi
travel agency
reisbureau
endangered
bedreigde
impress
indruk maken op
outstanding
uitstekend
species
soorten
treasure
schat
variety
verscheidenheid
arrange
organiseren
attend
ga naar
cauliflower
bloemkool
chapel
kapel, kerk
current
huidige
disadvantage
nadeel
host
gastheer
mainly
hoofdzakelijk, voornamelijk
move house
verhuizen
posh
deftig
purpose
doel
servant
bediende
temporarily
tijdelijk
though
echter
tolerance
tolerantie
treat
behandelen
understanding
begrip
addiction
verslaving
armed
gewapend
be in charge of
de leiding hebben over
disease
ziekte
issue
onderwerp
lawyer
advocaat
peaceful
vredig
poverty
armoede
religion
godsdienst
share
delen
adjust to
aanpassen aan
check
controleren
count
tellen
dedicated to
toegewijd aan
freezing
ijskoud
local
plaatselijke bewoner
release
bevrijden
turtle
schildpad