Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
boots
laarzen
bucket
emmer
forest
woud
outdoors
in de open lucht
spade
schop
(to) spend the night
de nacht doorbrengen
spider
spin
(to) agree on
het eens zijn met
a waste of time
tijdsverspilling
(to) disagree with
het oneens zijn met
opinion
mening
(to) think of
vinden van
trip
reisje
amazing
verbazingwekkend
billion
miljard
can
blikje
cardboard
kartonnen
(to) cover
bedekken
dustbin
vuilnisbak
fact
feit
(to) have a look
een kijkje nemen
in a row
op een rij
layer
laag
less
minder
rubbish
afval
someone
iemand
square kilometre
vierkante kilometer
time
keer
twice
twee keer
UK (United Kingdom)
Verenigd Koninkrijk
waste
afval
wrapping paper
inpakpapier
animal care
dierenverzorging
flower
bloem
gardener
tuinman
gardening
tuinieren
(to) grow
kweken
job
baan
(to) look after
zorgen voor
recycling
hergebruik
(to) sound
klinken
crocodile
krokodil
hippo
nijlpaard
mask
masker
porridge
pap
unusual
ongewoon
(to) feed
voeren
zookeeper
dierenverzorger
article
artikel
cage
kooi
(to) clean
schoonmaken
elephant
olifant
(to) finish
klaar zijn met
bottle bank
glasbak
brochure
folder
(to) destroy
vernielen
(to) die out
uitsterven
earth
aarde
flood
overstroming
heating
verwarming
hurricane
orkaan
(to) melt
smelten
polar bear
ijsbeer
(to) rise
stijgen
science teacher
natuurkundeleraar
assistance
hulp
helping hand
helpende hand
support
steun