Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
body
lichaam
(to) disinfect
desinfecteren
(to) get a tattoo
een tattoo laten zetten
mind
geest
boyfriend
vriendje
(to) bump
stoten
friend
vriend(in)
girlfriend
vriendin
hospital
ziekenhuis
(to) hurt
pijn doen
infected
ontstoken
(to) look a bit down
een beetje somber kijken
painful
pijnlijk
annoying
irritant
bad at
slecht in
even bigger
nog groter
everyone
iedereen
felt sorry
had medelijden
grades
cijfers
probably
waarschijnlijk
shark
haai
weightless
gewichtloos
(to) feel bad
balen
(to) feel great
zich geweldig voelen
(to) get over it
er overheen komen
mood
stemming
(to) pass an exam
een examen halen
(to) worry
zich zorgen maken
(to) call
noemen
colourful
kleurig
married
getrouwd
underwear
ondergoed
adventurous
avontuurlijk
advice
advies
direction
richting
romantic
romantisch
star sign
sterrenbeeld
unexpected
onverwachte
cheerful
vrolijk
curly
krullend
enthusiastic
enthousiast
handsome
knap
million
miljoen
pretty
mooi
smart
slim
suit
pak
stunning
ongelooflijk mooi
tie
stropdas
apricot
abrikoos
bar
reep
chips
friet
choice
keuze
crisps
chips
dried
gedroogd
energy
energie
(to) exercise
bewegen
expert
deskundige
grape
druif
overweight
te zwaar
raisin
rozijn
regular
gewone
(to) skip
overslaan
snack
tussendoortje
strawberry
aardbei
(to) taste
smaken
unsweetened
ongezoete
weight
gewicht
(to) exercise
bewegen
often
vaak
(to) smoke
roken
too
te