Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(to) check
controleren
engine
motor
moped
brommer
all kinds of
allerlei soorten
(to) haven't got a clue
geen idee hebben
drill
boormachine
(to) install
installeren
screwdriver
schroevendraaier
(to) select
kiezen
spark plug
bougie
special
speciaal
switch
schakelaar
(to) switch off
uitzetten
(to) switch on
aandoen
timer
tijdklok
tool
stuk gereedschap
application
toepassing
audio
geluid
(to) charge
opladen
(to) choose
kiezen
(to) copy
kopiëren
(to) cut
knippen
message
bericht
note
aantekening
(to) paste
plakken
rechargeable
oplaadbaar
(to) run on
werken op
(to) search
doorzoeken
(to) share
delen
(to) store
opslaan
(to) take pictures
foto's maken
voice
stem
(to) weigh
wegen
electricity
elektriciteit
rectangular
rechthoekig
shape
vorm
square
vierkant
wood
hout
(to) boil
koken
fire
fornuis
(to) light
aansteken
meat
vlees
pepper
peper
salt
zout
sheep meat
schapenvlees
(to) stir
roeren
(to) demonstrate
demonstreren
episode
aflevering
fragile
breekbaar
gadget
hebbedingetje
(to) inspect
inspecteren
lab
laboratorium
microwave
magnetron
(to) reduce
verkleinen
(to) review
bespreken
careful
voorzichtig
frying pan
koekenpan
helmet
helm
(to) protect
beschermen
risk
risico
safety
veiligheid
slippery
glad
business
zaak, bedrijf
even
zelfs
instead of
in plaats van
library
bibliotheek
(to) replace
vervangen
(to) spoil
bederven
(to) enter a password
een wachtwoord invoeren
memory stick
USB-stick
(to) put on
leggen op
(to) use
gebruiken