Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
accused of
beschuldigd van
alert
waarschuwen
bald
kaal
chemist's
apotheek, drogist
getaway car
vluchtauto
innocent
onschuldig
prevent
voorkomen
scar
litteken
security guard
bewaker
trail
spoor
truth
waarheid
ban
verbieden
charged with
beschuldigd van
courage
moed
offender
overtreder
recover
herstellen
release
vrijlaten
safety
veiligheid
suspect of
verdenken van
on suspicion of
op verdenking van
a couple of
enkele, een paar
bank robber
bankovervaller
burglar
inbreker
clever
slim
commit a crime
een misdaad plegen
expect
verwachten
generous
gul, vrijgevig
lock
op slot doen
obsessed with
bezeten van
reliable
betrouwbaar
relieved
opgelucht
robbery
overval
satisfied
tevreden
shoulder
schouder
suspect
verdachte
suspicious
verdacht
unkind
onaardig
waste basket
afvalbak
bark
blaffen
blindfolded
geblinddoekt
cause
veroorzaken
mistreat
mishandelen
stamp
postzegel
sunrise
zonsopgang
sunset
zonsondergang
animal shelter
dierenasiel
breed
fokken
neglect
verwaarlozen
on the loose
op vrije voeten
rewarding
bevredigend
a tip off
een tip
break the law
de wet overtreden
community
gemeenschap
discipline
orde en regels
essential
heel belangrijk
expel
van school sturen
jail
de gevangenis
prison sentence
gevangenisstraf
recently
pasgeleden
supportive
steunend
violence
geweld
confide in
in vertrouwen nemen
report
aangifte doen
understandable
begrijpelijk
worry
(je) zorgen maken