• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vandra

Wandern


Jogga


Joggen

Simma

Schwimmen


Paddeln

Paddla

Åka skidor

Ski fahren

Lata sig

Faulenzen

Åka cykel

Fahrrad Fahren

Spela innebandy

Hollenhocky Spielen

Träna aerobics

Aerobic Machen

Laga mat

Kochen

Läsa böcker

Bücher lesenSpela gitarr

Gitarre Spielen

Lyssna på musik

Musik hören

Gå på bio

ins kino gehen

Spela dataspel

mit dem computer spielen

sova

schlafen

Träffa vänner

Freunde treffen

Se på tv

fernsehenMåndag

Montag

Tisdag

Dienstag

Onsdag

Mittwoch

Torsdag

Donnerstag

Fredag

Freitag

Lördag

Samstag

Söndag

Sonntag

Gå på disco

In die Disco gehen

På förmiddagen

Am vormittag

Övar

üben

hellre än

als

Piano

Klavier

Trött

müde

Äta

essen

Hyra en DVD

eine DVD mieten

Killkompis

Freund

kinesisk

Chinesish

För det mesta

Meistens

Hemma

Zu Hause

Helt enkelt

Einfach

Eller

oder

Helst

Am liebsten

Matlagning är kul

Kochen macht spaßTjejkompis

Freundin

låta, höras

lassen

Sportig

Sportlich

På fritiden

in der Freizeit

Tyska

Deutsch

men

aber

träna

trainieren

mycket

viel

grupp

gruppe

göra

macht

lära sig

lernen

so

några

einige

språkkurs

sprachkurs

talet

das sprechen

inte alls

gar nicht

idrotta

sport treiben

då och då, av och till

ab und zu