• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/133

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

133 Cards in this Set

 • Front
 • Back
stege
ladder
glasögon
glasses
solglasögon
sunglasses
teve
TV
leksak
toy
choclad
chocolate
kappa
coat
metall
metal
trä
wood
papper
paper
plast
plastic
gjord av
made of
skål
bowl
kreditkort
credit card
mynt(et)
coin
kontant
cash/bills
lakan(et)
sheets
bord(et)
table
säng(en)
bed
lärare
teacher
läkare
doctor
behöver
need
betala(r)
pay
är
is
vill du
will you
misig(a/t)
cozy
myspys
a cozy time
trasig(a)
broken/dead
dyr
expensive
dyrare
more expensive
dyrast
most expensive
billig(a)
cheap
tung(t)
heavy
tyngre
heavier
lätt
light
lättare
lighter
snabb(a/t)
fast
snabbare
faster
långsamt
slow
långsamma(re)
slower
lite(n)
små

hunden är liten
hundarna är små
small (singular)
small (plural)

the dog is small
the dogs are small
mindre
smaller
minst
smallest
stor(a/t)
large
störr(e)
larger
störst
largest
gamla/gammal
old
ung(a)
young
yngre
younger
yngst
youngest
äldre
older
äldst
oldest
mer
more (people)
fler
more (things)
några
some
än
than
eleven
student
djur
animal
Hur mycket kosta?
How much does it cost?
tycker om att
like
tycker inte om
don't like
idag är det
today is
simma(r)
swim
göra
do
Vad tycker du om att göra?
What do you like to do?
jag bor i
I live in
mår
feel
Hur mår du?
How are you?
köpper
buy
handlar
shop
ursäkta
excuse me
nära
near
var
where
och
and
vad
what
vilka(et/en)
which
det har / den
that/those
är
is
han
he
hans
his
hon
she
hennes
her
var ligger
where is
min(a)
mine
kött
meat
smycken
jewelry
guldmedsaffär
jewelry store
järnaffär
hardware store
livsmedesaffär
grocery store
bageriet
bakery
Vad köpper du?
What do you buy?
själ
yourself
bara
only
olika
different
likadana
same
storlek
size
färg
color
inga av
none of
några av
some of
tröja
sweater
fönstret
window
öppet/öppna
open
stäng(a/d/t)
closed
dörr(en)
door(s)
varsågod
you're welcome
tack
thank you
pund
pound
morot/morötterna
carrot/s
idag fyller
today is
men
but
mobil(ar)
cell phone(s)
springer
run
hund(en/arna)
dog(s)
pojke(ar)
pojken(arna)
boy(s)
the boy(s)
flicka(or)
flickan(orna)
girl(s)
the girl(s)
vatten
water
har
have
något/n
something/any
några
some
tidning
newpaper
kör
drive
bok
book
katt (katten)
cat (the cat)
häst (hästen)
horse (the horse)
cykel (cykeln)
cyklar (cyklarna)
bicycle (the bicycle)
bicycles (the bicycles)
bil (bilen)
bilar (bilarna)
car (the car)
cars (the cars)
himlen
sky
ägg (ägget)
äggen
egg/s (the egg)
the eggs
bil(ar)
bilen(arna)
car(s)
the car(s)
gräs(et)
grass (the grass)
boll(en)
bollar(na)
ball(s)
the ball(s)
fisk(ar)
fisken(arna)
fish(es)
the fish(es)
blomma (or)
blomman (orna)
blom
blomen
flower(s)
the flower(s)