Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

susar

мчати, шуміти

Tåget susar fram

en bakficka

задня кишеня

och tar fram en kortlek ur bakfickan

en ask

коробочка

och tar ut kortet ur asken

hakan

підборіддя

polismästaren somnat men hakan mot bröstet och snarkar ljudligt

somnar

засинає

polismästaren somnat med hakan mot brösten och snarkar ljudligt

snarkar

хропіти

polismästaren somnat med hakan mot bröstet och snarkar ljudligt

titt som tätt

часто робити щось

Titt som tätt torkar han sig i pannan

slösar

витрачати, розтрачувати

Vi slösar

påstigande

пасажири

Nya påstigande till Valleby?

ett ryck

ривок

Polismästaren vaknar med ett ryck ur sin slummer

slummer

дрімота

Polismästaren vaknar med ett ryck ur sin slummer

hostar

кашляти

Han sätter sig upp och hostart lite förläget

förläget

зніяковіло

Han sätter sig upp och hostar lite förläget

sliter upp

витягнути

Han lär nervöst när han sliter upp biljetten

undgå

уникнути

och kan inte undgå att se vad som står på dem

raderna

рядки написаного

De läser de första raderna

åkrar

пашня, поля для сівби

fåglar och blommor på åkrar och ängar

ängar

луг, пасовисько

fåglar ich blommor på åkrar och ängar

varken

ні те, ні інше

bryr sig varken om tid eller pengar

svepande

помах

och tar fram ett spelt kort bakom örat pp Lasse med en svepande rörelse

rörelse

рух

och tar fram ett spelt kort bakom örat på Lasse med en svepande rörelse

imponerat

приголомшений

säger polismästaren imponerat

snubblar

зачепитись, зашпортатись, перечепитись

snubblar hon till

fångar

зловити

men polismästaren fångar upp henne

rodnar

червоніти

Lasse och Maja ser att han rodnar

spanar

вести розвідку

Polismästaren sträcker på sig och spanar vaksanit ut i korridoren

vaksamt

пильний

Polismästaren sträcker på sig och spanar vaksamt ut i korridoren

sätter igång

починати

Lasse och Maja sätter igång och spellar

skenorna

рельси

Tågets rytmiska dunkande mot skenorna

avbryts

переривати, перебивати

Hon avbryts av att dörren till kupén åker upp igen

hjulen

колесо

Så låser hon hjulen på vagnen

fundersamt

задумливо

Maja tittar fundersamt ut genom fönstret

trollande

чаклуючий

en trollande konduktör

bakåt

йти назад

Konduktören försvinner ut ur kupén och bakåt i tågen

makor

бутерброди

Servitrissen plockar fram dricka och makor från vagnen