• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/281

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

281 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nov
sresti
uživati
stavljati
mada
pomoći
mješavina
minut
svijetao
ulaziti
njihov
kuća
stajati
tradicionalni
most
počinjati
on
prijatan
nov
sresti
uživati
stavljati
mada
pomoći
mješavina
minut
svijetao
ulaziti
njihov
kuća
stajati
tradicionalni
most
počinjati
on
prijatan
jesti
nekoliko
noć
dvorana
novac
lud
svirati
taj
onaj
trajati
poslednji
osam
pametan
knjiga
razgovarati
pet
nebo
baš
čak
skupa
ili
ni
želeti
odlučivati
zanimljiv
čitati
biti
koliko
pesma
centar
automobil
pred
lik
početi
deset
slučajno
pitati
koncert
zvati
misliti
hiljada
onda
trenutačno
njegov
velik
svaki
čest
pravo
pa
restoran
priča
kola
živ
nešto
samo
tako
dinar
put
zanimati
posebno
osoba
rad
moći
autoportret
zabava
ćao
vreme
karta
staviti
lak
obrazovan
veseo
mnogo
dva
odmor
malo
djelo
dobro
od
dizati
veza
sedam
ostajati
mi
što
upečatljiv
u
da
brinuti
koštati
piti
uvijek
žena
zato
radnja
unajmiti
ići
to
dvadeset
dan
besnilo
više
crven
čaša
kako
pričati
ja
ulica
orkestar
tko
mali
pop
seljak
uzeti
zimski
različit
na
puno
nego
sto
tekst
zgrada
Božić
i
red
hotel
točno
lijep
a
bog
proslavljati
hvala
ah
Jugoslavija
trideset
se
problem
bogat
prije
more
dužan
tu
četrdeset
autor
jelo
prodavac
kao
čovek
bivši
jako
koji
ovaj
raditi
plaćati
plesati
sigurno
li
vatromet
skup
ne
po
pas
narodni
grupa
nekako
ti
odlično
dopasti se
običan
domaći
znati
slušati
o
pop
imati
sve
gdje
neki
izložba
jedan
tražiti
Bajram
rok
muzičar
tada
rado
plaža
dobar
čestitati
uraditi
interesantan
kultura
kulturan
stoljeće
e
galerija
šta
doći
roman
devetnaest
način
dan
voljeti
pripremati
brz
ali
do
još
hteti
djevojka
slika
sav
tri
godina
kupiti
vidjeti
drugi
savet
pisati
opet
muzika
ona
praznik
davati
piće
možda
svoj
gde
ljubazan
vera
portret
tamo
morati
kompliment
htjeti
naš
za
izgledati
ponoć
veče
knjižara
hrvatski
sam
takav
god