• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
true
adevărat, -ă, adevăraţi, -te
good
bun, -ă, -i, -e
complicated
complicat, -ă, complicaţi, -te
correct
corect, -ă, corecţi, -te
difficult
dificil, -ă, -i, -e
excellent
excelent, -ă, excelenţi, -te
incorrect
incorect, -ă, incorecţi, -te
interesting
interesant, -ă, interesanţi, -te
simple
simplu, -ă, -i, -e
restless
agitat, -ă, agitaţi, -te
kind, amiable
amabil, ă, -i, -e
unpleasant
antipatic, -ă, -i, -e
calm
calm, -ă, -i, -e
disciplined, well trained
disciplinat, -ă, disciplinaţi, -e
cute, nice, kind, sweet
drăguţ, -ă, -i, -e
enthusiastic
entuziast, -ă, entuziaşti, -ste
extraordinary
extraordinar, -ă, -i, -e
happy
fericit, -ă, fericiţi, -te
careless
imprudent, -ă, imprudenţi, -te
intelligent
inteligent, -ă, inteligenţi, -te
irresistible
irezistibil, -ă, -i, -e
historical
istoric, -ă, -i, -e
free
liber, -ă, -i, -e
modest
modest, -ă, modeşti, -ste
content
mulţumit, -ă, mulţumiţi, -te
undisciplined, ill trained
nedisciplinat, -ă, nedisciplinaţi, -te