• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Południe, środek dniaDay

Midday

Tłumić (hałas)


Łagodzić (ból)


Zmniejszać (prędkość)Dead

Deaden

Śmiertelnie, grobowo, trupio


Śmiertelny, grobowy, trupi


(Np. o wyglądzie)


Dead

Deathly

ZadłużonyDebt

Indebted

DłużnikDebt

Debtor

Zdecydowanie


StanowczoDecide

Decidedly

Zdecydowanie, stanowczo


Rozstrzygająco, decydująco


OstatecznieDecide

Decisively

Pozwany, oskarżonyDefend

Defendant

Niewybaczalny (zachowanie), nieuzasadniony


Nie dający się obronićDefend

Indefensible

Elementy dostawy


Części (np. do komputera)


Wyniki pracDeliver

Deliverable

Werdykt


WybawienieDeliver

Deliverance (of a judgement)

Osoba na czyimś utrzymaniu, zależna od kogośDepend

Dependant

Słusznie, zasłużenieDeserve

Deservedly

RozwojowyDevelop

Developmental

Przyprawiony na ostroDevil

Deviled

Diabelstwo, łobuzerstwoDevil

Devilment


Devilry

Śmiałek


Szaleniec


Odważny, szaleńczyDevil

Daredevil

Różnica (miedzy wielkościami)


Różniczka (w matematyce)


Zróżnicowany


RóżniczkowyDiffer

Differential

Wytyczna, dyrektywa


Sterujący, kierującyDirect

Directive

KatalogDirect

Directory


Telephone directory

NiekwestionowanyDispute

Indisputable

Nie do odróżnienia


Niedostrzegalny, nieuchwytnyDistinguish

Indistinguishable

Podzielny (np. liczba)Divide

Divisible


Attention divisibility

Podzielny (nie liczba)


Dający się podzielićDivide

Dividable

Zacisze domowe


Obowiązki domoweDomestic

Domesticity

Oswoić


UdomowićDomestic

Domesticate

Władza, zwierzchnictwo


PosiadłościDominate

Dominion

AdaptacjaDrama

Dramatisation

Cudo


ŚlicznotkaDream

Dreamboat

DysputantDispute

Disputant

Środek uspokajający


Adj. UspokajającyDepress

Depressant

Różnorodność, zróżnicowanie (proces)Diverse

Diversification

Oszukańczy, mylny


ZwodniczyDeceive

Deceptive


(Advertising, trademark, information, appearance)

Oszukiwanie, wprowadzanie kogoś w błądDeceive

Deceiving