Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvodan formerer mennesket sig?
Igennem kønnet formering (meiose), her blandes de to gener fra forældreren til at danne et nyt individ
Mennesket er også et pacentalt pattedyr hvilket vil sige at det føder fuldt udviklede unger.
Hvilke slags kønshormoner bliver produceret i hypofusen?
FSH og LH som har indflydelse på udviklingen i kønsorganerne. FSH og LH har indflydelse på produktionen af de forskellige kønshormoner.
Hvilke kønshormoner findes der?
Østrogen, progesteron og testosteron.
Hvad er negativ feedback?
Eks.
Testosteron har negativ feedback på både FSH og LH
Når produktionen af østrogen er tilstrækkelig stor vil produktionen af FSH falde. Dette kaldes negativ feedback.
Hvad viser billedet?
Hvad viser billedet?
Billedet viser hvordan udskillelsen af FSH udfører en række processer i kroppen som nærmest danner en dominoeffekt. Dette er de 14 første dage i mens cyklussen.
FSH --> Modningen af et æg, østrogen --> livmoderslimhinden udvikler sig til en moderkage (adgang for sædceller er lettere fordi slimen er mindre sej), positiv feedback på LH --> folliklen frigiver et æg
Hvad viser billedet?
Hvad viser billedet?
Dette er de 14 sidste dage i mens cyklussen.
Det gule legeme som folliklen bliver til starter en produktion af østrogen og progesteron.
Progesteron --> Yderste celler i slimhinden gør at et befrugtet æg kan sætte sig fast --> Slimen i livmoderen bliver sej så der ikke kommer infektioner ind som kan skade fosteret.

Østrogen --> øget celledeling i slimhinden.
Hvad sker der i slutningen af mens cyklussen hvis ægget ikke er blevet befrugtet?
Det gule legeme vil dø . Mængden af østrogen og progesteron falder så slimhinden ikke kan vedligeholdes og afstødes. Hinden slipper kontakten med livmodervæggen så blodkarrene som der er vokset brister.
Hvad sker der hvis ægget er blevet befrugtet?
Her har man en ægcelle og en sædcelle som hver indeholder 23 kromosomer. De vil smelte sammen til 46 kromosomer men 23 kromosompar.
Cellen vil så dele sig og udvikle et foster.
Hvad er meiose?
Meiose er kønnet formering. . Kvindens ægceller bliver dannet når kun selv er et foster og mandens sæd bliver dannet løbende. Mitose sker når fosterets celler begynder at dele sig til flere og flere celler.
Meiose er kønnet formering. . Kvindens ægceller bliver dannet når kun selv er et foster og mandens sæd bliver dannet løbende. Mitose sker når fosterets celler begynder at dele sig til flere og flere celler.
Hvad er interfase?
Inter fasen (ingen af kromosomerne er tydelige)
Hvad er profasen?
I profasen fordobler de sig og blive tydelige. I denne fase overkrydser kromosomparrene hinanden hvis der er tale om meiose og bytter noget genetisk materiale. Dette gør at alle individer som er skabt af kønnetformering er unikke.
Hvad er metafasen
I metafasen 1 lægger kromosomerne sig i cellens midterplan.
Hvad er anafasen?
I anafase ved mitose tækker tentrådene kromatiderne fra hinanden.

I anafase 1 trækker tentrådene kromosom parrene fra hinanden (ikke kromatiderne).
Hvad er metafase 2?
Metafase to lægges kromosomerne sig igen i midterplanen.
Hvad er anafase 2?
I anafase 2 bliver kromatiderne adskilte.
Hvad er telofasen?
Mitose: Cellen deler sig ved indsnøring i midten så man går fra at have en celle til at have to identiske med den første.

Meiose: Her foregår der en indsnøring på på celler så man ender med at have 4 celler med halvdelen af den DNA som der er i en normal celle.
Hvad kan påvirke en kvindes fertilitet?
- Hvis kvinden har et afvigende antal kønskromosomer
- hendes kønsorganer ikke er færdigudviklet i puberteten.
- Forandringerne i kønsorganerne kan være pga. infektioner som klamydia eller gonorré som blokerer æggelederne hos kvinden.
- Kønshormonbalancen er forstyrret kan skabe en forstyrrelse i ægløsningen.
- Kvindens alder – graviditets chancerne falder med alderen. Abortrisikoen stiger fra man er 22 fra 8% til 84% når man er over 48.
- Livstilen – Rygning (nikotin påvirker hormondannelsen hos kvinder og komplikerer transporten af ægget gennem æggelederen), alkohol (forstyrrelse af hormonbalance), overvægt, overtræning, kaffedrikning og anorexi kan nedsætte fertiliteten hos kvinder (hormonbalance bliver forstyret)
Hvilke behandlingstyper findes der for lav fertilitet?
- Samtale med lægen (se hvordan forholdet er, tilsyneladende problemer som levevilkår eller livsstil)
- Undersøgelse af mandens sædcelleproduktion
- Hvis det er kvinden giver man hende injektioner med FSH som får folliklerne til at modne et æg. (http://www.babyklar.dk/behandling/hormonbehandling-graviditet.html)
- Reagensglasbefrugtning – Man tilsætter sædceller til 2, 3 ægceller, dette sker i et sterilt miljø hvor temperaturen og pH-værdien er kontrolleret. Herefter placerer man de befrugtet celler i kvindens livmoder
- Insemination – Man oprenser sæd fra manden som man indsætter i kvindens livmoder.
- Mikroinsemination –Sædcellen placeres direkte ind i en udtaget ægcelle
Hvad sker der i en befrugtning?
Ægget har en hinde af proteiner og kulhydrater. Dette gør at der normalt kun er en sædcelle som kommer igennem. Når ægget er blevet befrugtet lukker ægget så der ikke man komme flere celler ind.
Hvad er en zygote?
Den første celle til begyndelsen af et nyt individ.
Hvad er en blastocyst?
Efter at stamcellerne (de første 12 celler) har delt sig tilstrækkeligt bliver fosteranlægget til en klump med delvist differetieret celler hvor nogle udgør en væg og andre et væskefyldt hulrum i midten.
De indeste bliver til fosteret de yderste bliver til moderkagen. Noget af de ydre vil også danne fosterhinden.
Hvad sker der når ægcellen vandrer mod liv moderen?
Vandringen sker via flimrehår på æggelederens vægge. ægcellen har en masse næring som gør at zygoten kan dele sig og efterhånden blive til en blastocyst. her efter vil blastocysten fastgøre sig til livmoderslimhinden og begynder at få næring via kvindens blod.
Hvad er implantation?
Blastocysten udskiller nogle hormoner som nedbryder nogle af cellerne i livmoderslimhinden. Her vil de ydre celler fra blastocysten danne moderkagen.
Hvad gør moderkagen?
Her foregår overførelsen af nærringstoffer, ilt og affaldstoffer. . Barnet og moderens blod har ikke direkte kontakt med moderkagen.
Hvad er HCG?
Hormon som bliver produceret i fosteranlægget på vej til livmoderen. Det gør at det gule legeme ikke dør. Det fører til at livmoderslimhinden bliver bevaret og produktionen af kønshormoner bliver forhøjet.
Ved implantationen vil moderkagen producer HCG.
Hvordan bliver hormonerne produceret hos en gravid kvinde?
8 uger henne i graviditet begynder østrogen og progesteron at blive produceret i moderkagen. Den forhøjet produktion igennem graviditeten forsikre en god blodforsyning i fosteret og livmoderslimhinden bevares og vokser.
10 uger henne begynder moderkagen at producerer HCS som stimulerer brystkirtlerne så de kan producerer mælk - hjælper også fosterets vækst.
Hvad viser grafen?
Hvad viser grafen?
Den viser hvordan produktionen af en gravidkvindes hormoner er igennem hele hendes graviditet.
Hvad sker der i uge 6-8?
Fosteranlægget udvikler tæer, fingre, øjne, ører og næse
3 cm og 2 g
12 uge?
Indre organer bliver dannet
9 cm og 25 g
24-28 uge:
Kan børn overleve ved fødsler - dog risiko for skade.
behandling: kuvøse og hjælp med vejrtrækning
38 1/2 uge?
Normal fødsel vejer ca. 3500 g.
Hvad må gravide kvinder ikke?
Ryge -> kulilte formindsker blodtilførelsen, nikotin får blodet til at trække sig sammen.

Drikke alkohol -> fosteret får den samme alkoholpromille, kan have risiko på fosterets organer. Kan lede til alkohol skader som dårlig koncentration, nedsat intelligens og misdannelser.

Få for meget A vitamin: øger risikoen for misdannelser.
Hvad gravide kvinder helst skal?
Få nok jern: Blodet får mere hæmaglobin - forbedre ilt tilførelse

Få nok folsyre: forbygger skader på fosterets hjerne og rygmarv.
Hvordan tjekker man fostrer for kromosomfejl og andre misdannelser?
Ultralydscanning: Ser på væksthæmning og eller misdannelser. Langt henne ser man på hjertefejl, rygmarv- og bugvægsbrok.

Nakkefoldsscanning: Ser om fosteret har væske ansamlinger i nakken. (downs, edwards eller pataus)

Double test: Blodprøve hvor man ser på to forskellige stoffer i blodet som siger om barnet har downs, edwards eller pataus.

Fostervandsprøve: Prøve fra fostervand eller moderkagen -> ser på kromosomfejl

Tripletest:
Sker kun ved højre risikotal- ser på tre forskellige stoffer i kvindens blod ved uge 15-20 siger noget igen om de samme sygdomme også noget om rygmarv- og bugvægsbrok.